artykuły

przewodnik-po-polscePRZEWODNIK PO POLSCE
ReklamaBilbord - bookingcamper
Kopalnia soli w Wieliczce
  fot. flickr.com Kopalnia soli w Wieliczce

Kopalnia soli w Wieliczce

Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce stanowią jedne z najstarszych kopalni soli kamiennej na świecie i najdłużej czynne zakłady przemysłowe. Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce została wpisana na listę UNESCO w 1978 roku jako jeden z pierwszych 12 obiektów na świecie.

Wydobycie soli kamiennej w tym rejonie rozpoczęło się w XIII w. Kopalnie w Wieliczce i Bochni stanowią jedne z najstarszych kopalni soli kamiennej na świecie i najdłużej czynne zakłady przemysłowe.

Od niepamiętnych czasów odparowywano tu sól z naturalnie występujących słonych źródeł. Wyschnięcie tych źródeł skłoniło ludzi do poszukiwania soli pod powierzchnią ziemi. Do pierwszych brył soli kamiennej dotarli sprowadzeni do Polski w 1251 r. przez węgierską księżniczkę i królową Polski Kingę z Arpadów węgierscy górnicy.

Trzykilometrowa trasa turystyczna wiedzie przez kilka z 20 dużych komór, udostępnionych do zwiedzania na głębokościach od 64 do 135 metrów.

Wielicka kopalnia ma 9 poziomów, z których pierwszy – poziom Bono – leży na głębokości 64 metrów, zaś ostatni na głębokości 327 metrów. Jako wejście do kopalni służy szyb Daniłowicza.

Najstarszą zlokalizowaną dziś częścią kopalni jest szyb Goryszowki, pochodzący z drugiej połowy XIII w. Jest użytkowany bez przerwy od średniowiecza, aż do chwili obecnej.

Na początku trasy na szczególną uwagę zasługuje Kaplica św. Antoniego. W Komorze Janowice grupa wykutych z soli postaci ilustruje legendę o pierścieniu świętej Kingi znalezionym w pierwszej bryle soli, a w Komorze Spalonej pokazywana jest niebezpieczna praca przy wypalaniu metanu. Ciekawym pomieszczeniem jest bardzo wysoka Komora Pieskowa Skała, wykuta około roku 1669.

ReklamaSródtekstowy YT PC
Największym podziemnym kościołem jest znajdująca się na głębokości 101 metrów Kaplica św. Kingi o wymiarach: długość ok. 54 metrów, szerokość ok. 18 metrów oraz wysokość ok. 12 metrów. Znajdują się tutaj relikwie uznanej za świętą królowej Polski. Oprócz uroczystości natury religijnej odbywają się tu także koncerty muzyki poważnej.

W Komorze Erazma Barącza wita turystów pomnik Johanna Wolfganga Goethego. Podłogę tejże komory zalano wodą, tworząc słone jeziorko. Na jego brzegu stoi Skarbnik - dobry duch kopalni. W 1997 r., w komorze Teodora Wessla, na III poziomie (- 135 metrów), otwarto Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy. Komory Michałowice i Drozdowice mają po 35 metrów wysokości i posiadają najciekawsze konstrukcje zabezpieczające przed zawaleniem, najwyższą dostępną salą jest jednak Komora Stanisława Staszica.

Odległość pomiędzy „stropem" a „spągiem" dochodzi do 50 metrów. W komorze Warszawa, (III poziom, długość 54 metrów, szerokość 17 metrów, wysokość 9 metrów, 135 metrów pod ziemią) odbywają się uroczystości górnicze, zawody i imprezy sportowe, koncerty muzyczne, a także ekskluzywne bale sylwestrowe. Trasę pieszą uzupełnia Muzeum Żup Krakowskich usytuowane na III poziomie. Zbiory eksponowane są tu w 14 komorach.

Łączna długość przejść łączących około 3000 wyrobisk (chodników, pochylni, komór eksploatacyjnych, szybów, szybików), przekracza 300 kilometrów.

Polska jest piękna. Nie czekaj, ruszaj w drogę!