artykuły

Wszystko o branży caravaningowej w jednym miejscu Wszystko o branży caravaningowej w jednym miejscu
ReklamaBilbord - dethleffs 04.06-30.06 Sebastian
Ubezpieczenie kampera i przyczepy kempingowej

Ubezpieczenie kampera i przyczepy kempingowej

Czas czytania 9 minut

Ubezpieczenie kampera i przyczepy kempingowej to obowiązek każdego właściciela pojazdu. W praktyce sprawa wywołuje wiele pytań, począwszy od zasad oraz przepisów prawa, na kosztach lub warunkach kończąc. W tym artykule rozwiewamy wszystkie wątpliwości.

Ubezpieczenie kampera i przyczepy kempingowej 1

Spis treści

Ubezpieczenie OC kampera 

Ubezpieczenie OC kampera jest w Polsce obowiązkowe, ponieważ każdy pojazd mechaniczny poruszający się po drogach publicznych musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152).

Art. 23 powyższej Ustawy głosi:

Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

Obowiązkowe pokrywa szkody, wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowe, takie jak: naprawa uszkodzenia pojazdu, zwrot kosztów leczenia osób poszkodowanych, zwrot kosztów utraty zarobków itp.  

Policja ma prawo sprawdzać, czy kierowca kampera posiada OC podczas kontroli drogowej. W przypadku stwierdzenia braku ubezpieczenia nakłada mandat, może zatrzymać kamper do czasu wykupienia ubezpieczenia, odholowując pojazd na parking policyjny. Wysokość mandatu zależy od tego, ile dni pojazd nie był ubezpieczony.

Ubezpieczenie kampera i przyczepy kempingowej 2

Ubezpieczenie AC kampera

Ubezpieczenie AC kampera nie jest obowiązkowe, ale zdecydowanie warto je zakupić. Kampery to z zasady drogie pojazdy, których naprawa bywa kosztowna i skomplikowana. AC zapewni „spokój ducha” w podróży i będzie bardzo pomocne w sytuacjach losowych.

Najważniejsze argumenty przemawiające za zakupem AC kampera to:

 • Wysokie koszty napraw. Nawet drobne z pozoru usterki w kamperze generują spore wydatki. Bardzo wysokie koszty generuje np. naprawa samej zabudowy. 
 • Biwakowanie na dziko. Kamper bywa narażony na nietypowe usterki, np. porysowanie karoserii od gałęzi drzew itp. Zdecydowanie lepiej wypoczywać na leśnych parkingach i w przysłowiowej „głuszy”, posiadając ubezpieczenie od tego typu szkód.
 • Kradzież. Statystycznie w Polsce zdecydowanie rzadziej dochodzi do kradzieży kamperów niż np. w Stanach Zjednoczonych, ale takie przypadki się zdarzają. Ubezpieczenie AC będzie szczególnie przydatne dla turystów biwakujących na niestrzeżonych parkingach lub podróżujących do innych krajów.
 • Zdarzenia komunikacyjne. Ubezpieczenie AC kampera pomoże pokryć koszty powstałe w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych i wypadków komunikacyjnych. To szczególnie ważna kwestia dla właścicieli nowych pojazdów, o znacznej wartości rynkowej. 
 • Pogoda. To nieprzewidywalny czynnik, który może doprowadzić do sporych strat. Przykładem może być gwałtowna burza z gradobiciem, która w maju 2023 roku rozszalała się nad jeziorem Garda we Włoszech. W popularnym turystycznie miejscu znajduje się wiele kempingów, a gradobicie uszkodziło liczne kampery. Osoby, które nie wykupiły ubezpieczenia AC, stanęły przed trudnym dylematem, gdyż naprawa po gradobiciu (wgniecenia, karoseria, szyby, lakier, anteny, markizy) to potężny wydatek.

Ubezpieczenie kampera i przyczepy kempingowej 3

Ubezpieczenie OC przyczepy kempingowej

W myśl obowiązujących w Polsce przepisów prawa, przyczepa samochodowa jest pojazdem. W praktyce oznacza to, że przed dopuszczeniem do ruchu musi zostać zarejestrowana. Wynika to z artykułu 71 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”, który głosi:

Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.

Z faktu, że przyczepa jest pojazdem mechanicznym, wynika również inne zobowiązanie, czyli posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC, regulowanego przez Ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Przyczepa kempingowa musi zostać ubezpieczona najpóźniej w dniu rejestracji, przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu drogowego. Policja, podczas kontroli drogowej, ma prawo sprawdzać OC przyczepy. Jego brak skutkuje nałożonym mandatem oraz wysoką karą nakładaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Dość popularnym błędem, popełnianym przez początkujących kierowców, jest założenie, że przyczepa niejako „automatycznie” staje się ubezpieczona wraz z ciągnącym ją samochodem. To nieprawda. Przyczepa wymaga osobnej polisy, ponieważ jest osobnym pojazdem.

Ubezpieczenie AC przyczepy kempingowej

Ubezpieczenie AC przyczepy kempingowej nie jest obowiązkowe, ale wielu kierowców wykupuje je dobrowolnie. To inwestycja, która chroni przed stratami finansowymi. Skomplikowana naprawa przyczepy z pewnością będzie droższa niż składka. AC przyczepy jest stosunkowo niedrogie i może zapewnić komfort psychiczny podczas wyjazdów.

Zaleca się osobom, które często używają przyczepy w podróżach lub do tymczasowego mieszkania, na przykład na działce wypoczynkowej. Jeśli spędzacie w przyczepie kilka tygodni rocznie, należy traktować ją jak „drugi dom” i zabezpieczyć przed szkodami. Oczywiście, na rynku istnieją modele przyczep o znacznej wartości, nawet do kilkuset złotych. Właściciele tego typu pojazdów praktycznie zawsze decydują się na wykupienie AC.

Ubezpieczenie kampera i przyczepy kempingowej 2

Jak ubezpieczać kampera i przyczepę? 

Kancelaria brokerska Tour Broker Sp. z o. o. wspólnie z „Polskim Caravaningiem” stworzyli dedykowaną ofertę ubezpieczeniową dla właścicieli kamperów i przyczep.  

Sebastian Klauz, redaktor naczelny magazynu „Polski Caravaning”, wyjaśnia: 

Nad ofertą pracowaliśmy razem. Znamy potrzeby i oczekiwania rynku, zajmujemy się caravaningiem od lat. Produkt udało się stworzyć dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy ubezpieczeniowej ekspertów. Uwzględniliśmy sugestie naszych czytelniczek i czytelników, z którymi utrzymujemy regularny kontakt. Opowiedzieli nam wiele historii z własnego doświadczenia. Oferta nie powstała na bazie „teoretycznych rozważań” analityków, ale podpowiedzi osób, które na co dzień podróżują kamperami, przyczepami, mieszkają w nich na stałe lub prowadzą wypożyczalnie kamperów. Ci ludzie, doskonale wiedzą, jak wyglądały słabości dotychczasowego systemu ubezpieczeń. 

Dlatego propozycja Tour Broker wychodzi naprzeciw potrzebom miłośników caravaningu i rozwiązuje wszystkie „bolączki” dotychczasowych ofert. 

Oferta zawiera:

 • Ubezpieczenie OC Twojego kampera lub przyczepy kempingowej, 
 • Autocasco z gwarantowaną sumą ubezpieczeniową,
 • Dodatkowe ubezpieczenie szyb,
 • Pokrycie kosztów wynajmu auta zastępczego po szkodzie,
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (dla kierowcy i pasażerów),
 • Assistance (pomoc w drodze) w Polsce i na terenie Europy.

Marek Gromadzki, Wiceprezes Zarządu Tour Broker informuje: 

Nasza kancelaria wspólnie Polskim Caravaningiem oferuje zestaw specjalizowanych ubezpieczeń caravaningowych obejmujących teren Polski i Europy. Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC oferujemy na bardzo dobrych warunkach ubezpieczenia Autocasco z opcją gwarancji 100% sumy ubezpieczenia, Assistance (pomoc w drodze) z limitami holowania w Europie do 1600 kilometrów, a także ubezpieczenia NNW i dodatkowe ubezpieczenie szyb pojazdu. 

Dodatkowe ubezpieczenie szyb w kamperze „Auto szyba” 

W ofercie Tour Broker znajduje się dodatkowe ubezpieczenie szyb „Auto szyby”, dedykowane dla kamperów, które z uwagi na rodzaj rejestracji (pojazd specjalny) jest trudno dostępne. 

Stosunkowo często uszkodzeniu ulega szyba przednia kampera. Jej duża powierzchnia szczególnie narażona jest na naprężenia i uderzenia kamyków. Do uszkodzenia szyb w kamperach dochodzi również w innych okolicznościach, np. podczas biwakowania. Przyczyną bywają np. gałęzie drzew. 

Oczywiście, szyby kampera są ubezpieczone w ramach AC, jednak „Auto szyba” ma dodatkowy atut. Ewentualna szkoda nie będzie miała wpływu na zniżki posiadane w ubezpieczeniu Autocasco z tytułu bezszkodowej jazdy. 

Ubezpieczenie kampera i przyczepy kempingowej 3

Assistance dla kampera 

Z tej opcji warto skorzystać, jeśli podróżujemy za granicę. W niektórych krajach naprawa i holowanie kampera mogą być bardzo kosztowne. Assistance gwarantuje pomoc ubezpieczyciela podczas niespodziewanych sytuacji, takich jak:

 • kolizja/wypadek,
 • awaria pojazdu,
 • zatrzaśnięcie kluczyków,
 • rozładowanie akumulatora itp. 

Bartosz Zdrojewski, Prezes Zarządu Tour Broker), wyjaśnia:

Na terenie krajów europejskich gwarantujemy holowanie pojazdu po awarii i po kolizji na dystansie do 1600 kilometrów. Ubezpieczenie Assistance dla kamperów i przyczep zapewnia też m.in. usprawnienie pojazdu na miejscu, dowóz paliwa, naładowanie akumulatora lub wymianę koła. Ubezpieczyciel pokrywa również koszty zakwaterowania w hotelu na czas usunięcia awarii pojazdu/jego usprawnienia. 

Assistance jest opcją do ubezpieczenia Autocasco i zawierane jest na rok. W wyjątkowych przypadkach Assistance (także roczne) można łączyć z rocznym ubezpieczeniem OC bez wykupienia Autocasco, ale jego cena jest wówczas niemal dwukrotnie wyższa. Assistance nie funkcjonuje jako samodzielne ubezpieczenie (bez AC i OC).

Assistance dla przyczepy kempingowej 

Zapewnia usprawnienie pojazdu na miejscu oraz holowanie: w Polsce bez limitu kilometrów, za granicą są to wysokie limity (do 1600 km) oraz maksymalnie 3 doby na parkingu dozorowanym. Assistance dla przyczepy kempingowej jest znacznie tańsze niż dla kampera. Dla przyczep oferujemy korzystne cenowo pakiety OC + AC, które można rozszerzyć o Assistance. 

Ubezpieczenia kamperów i przyczep – pytania do eksperta 

Na najczęściej zadawane pytania, dotyczące ubezpieczeń oraz oferty, odpowiada Bartosz Zdrojewski, Prezes Zarządu Tour Broker. 

– Dlaczego stawki OC i AC dla osób indywidualnych i wypożyczalni się różnią?

– Ubezpieczenie kampera i przyczepy dla wypożyczalni jest droższe niż dla indywidualnego użytkownika. Wynika to z faktu, że pojazdy w wypożyczalni są częściej eksploatowane, czasami przez osoby bez doświadczenia w caravaningu i tym samym bardziej narażone na uszkodzenia. Właściciele kamperów i przyczep zdecydowanie staranniej dbają o własne pojazdy niż klienci wypożyczalni. 

Ubezpieczenie kampera i przyczepy kempingowej 2

– Jak określa się wartość rynkową kampera do obliczenia polisy AC?

– Dla nowych kamperów posługujemy się fakturami zakupu. W przypadku używanych sprawa wymaga indywidualnego rozpatrzenia, do którego używa się cen katalogowych lub ekspertyz wykonanych przez rzeczoznawcę. W niektórych, uzasadnionych przypadkach możemy przyjąć wartość deklarowaną przez właściciela. 

– Czy warto zakupić AC dla kampera lub przyczepy?

– Praktycznie wszyscy właściciele nowych pojazdów decydują się na AC. Składka jest naprawdę mało odczuwalna w porównaniu z możliwymi kosztami napraw. 

– Wielu właścicieli interesuje ubezpieczenie kampera na wyjazd za granicę. Co Pan może im poradzić? 

– Assistance w połączeniu z AC. W takim wypadku właściciel pojazdu jest zabezpieczony przed bardzo szerokim spektrum ryzyka. Nie będzie musiał wymyślać rozwiązań w czasie sytuacji kryzysowej, gdyż wesprze go ubezpieczyciel.

– Do kogo kierujecie waszą ofertę?

– Do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności do właścicieli i użytkowników starszy kamperów, bo niezależnie od wieku pojazdu umożliwiamy ubezpieczenie w tzw. wariancie serwisowym, czyli w autoryzowanych serwisach z użyciem nowych części. Uważamy, że oferta jest również szczególnie atrakcyjna dla firm i użytkowników posiadających oprócz kamperów floty innych pojazdów, ponieważ oferowane przez nas ubezpieczenia zawierane są bez badania dotychczasowej szkodowości. Nasza oferta jest atrakcyjna nie tylko dla tych grup, zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych ubezpieczeniami.

– Ile kosztuje ubezpieczenie OC kampera? 

– Roczne ubezpieczenie OC kampera kosztuje 900 zł.

– Ile kosztuje ubezpieczenie kampera AC? 

– Koszt AC zależy od wartości kampera. Dla pojazdów, których wartość wynosi od stu tysięcy złotych wzwyż, stawka zawiera się w przedziale od 1,2% do 2,1%, ale każdorazowo wyliczana jest indywidualnie. Przy czym: im pojazd ma większą wartość, tym stawka jest niższa.

– Ile kosztuje OC dla przyczepy kempingowej? Ile kosztuje AC dla przyczepy kempingowej? 

– Dla posiadaczy przyczep kempingowych oferujemy bardzo atrakcyjne cenowo pakiety ubezpieczenia OC + AC. Ich cena również uzależniona jest od kilku czynników, z których najważniejszym jest wartość pojazdu. Dla przyczepy o wartości 100 000 zł. koszt rocznego pakietu ubezpieczeń OC + AC wyniesie około tysiąca złotych. 

Powyższe stawki dotyczą pojazdów użytkowanych do celów prywatnych. Koszt ubezpieczenia pojazdów wynajmowanych zarobkowo jest nieco wyższy.

Wszelkie szczegóły uzyskacie Państwo dzwoniąc pod jeden z numerów telefonów podanych na końcu artykułu.

Ubezpieczenie kampera i przyczepy kempingowej 2

Analiza Twojego przypadku 

Masz dodatkowe pytania? 

A może twoja sytuacja jest szczególna i nie pasuje do standardowych rozwiązań? 

Zapytaj eksperta, poproś o analizę przypadku. 

Na Twoje pytania odpowiedzą chętnie:

 • Prezes Zarządu Tour Broker Sp z o. o. Bartosz Zdrojewski, tel. 606 892 175
 • Wiceprezes Zarządu Tour Broker, Sp. z o. o. Marek Gromadzki, tel. 693 392 444

Ostatnia aktualizacja artykułu: 20.12.2023 r. 


Obserwuj nas na Google News Obserwuj nas na Google News

Chcesz poznać ofertę?

ReklamaBaner 7 Prenumerata Daniel