Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą caravaningową w Polsce i Europie. Bądź na bieżąco z branżą caravaningową w Polsce i Europie.

Lubisz podróże? Interesujesz się aktywną turystyką?

Wspaniale! My również.

Dołącz do ponad 12 tysięcy osób, które dwa razy miesiącu czytają nasz newsletter.

Damy Ci gratis:

 • jedno wydanie magazynu „Polski Caravaning” w wydaniu elektronicznym – link otrzymasz po rejestracji!
 • wiedzę, bieżące informacje branżowe, relacje ze zlotów i targów;
 • ogłoszenia, promocje, wykazy miejscówek za FREE;
 • praktyczne porady, niezbędne do planowania wycieczek po Polsce i świecie;
 • wykazy wszelkich nowinek technicznych, wyniki testów sprzętu, fachowe ekspertyzy;
 • pełne inspiracji reportaże z podróży;
 • mnóstwo informacji na temat caravaningu, których nie znajdziesz nigdzie indziej.

W naszej redakcji nie pracują osoby przypadkowe, ale prawdziwi pasjonaci, autentycznie zakochani w aktywnej turystyce. Dobrze wiedzą, o czym piszą, ponieważ wszystko sprawdzili i przetestowali podczas swoich podróży.

Chcesz poznać osoby, które podzielają Twoje pasje? Wpadnij na targi i zloty, zapowiedziane w newsletterze. Jesteśmy największą w Polsce społecznością miłośników aktywnej turystyki i zapraszamy Cię serdecznie.

Nie czekaj, już dziś zapisz się na newsletter.

Gwarantujemy SUPER treści.

Zaakceptuj regulamin:

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
   
 2. Usługa Newsletter udostępniana jest przez Grupę GoldMan GOLDMAN S.C. Sebastian Klauz, Joanna Sęk-Klauz z siedzibą w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 86, zwaną dalej „Wydawcą”, do której należy czasopismo „Polski Caravaning”.
 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
   
 4. Newsletter zawiera informacje o aktualnych lub minionych wydarzeniach branżowych, ciekawych produktach „Polskiego Cacaravningu”, materiały prasowe, linki do stron zaprzyjaźnionych z Wydawcą.
   
 5. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż raz w miesiącu.
   
 6. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
   
 7. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej http://polskicaravaning.pl/newsletter:

  7.1 podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika;
  7.2 wybranie kategorii newslettera;
  7.3 zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  7.4 kliknięcie na „Zapisz mnie”.
   
 8. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne.
   
 9. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter jest Grupa GoldMan GOLDMAN S.C. Sebastian Klauz, Joanna Sęk-Klauz z siedzibą w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 86.
 10. „Polski Caravaning” przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). Kazar, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
   
 11. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, wchodząc na stronę internetową http://polskicaravaning.pl/newsletter, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się” i kliknięcie linku potwierdzającego usunięcie z bazy e-mailowej adresu zamieszczonego w przesłanej przez „Polski Caravaning” wiadomości elektronicznej.
   
 12. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
   
 13. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres redakcja@polskicaravaning.pl.
   
 14. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja i adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez „Polski Caravaning”. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, „Polski Caravaning” zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
   
 15. „Polski Caravaning” zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej http://polskicaravaning.pl/newsletter wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
   
 16. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.