Zarejestruj się

Dołącz do grona użytkowników

Wpisz poprawny adres email.
Hasła muszą zawierać: (min. znaków: 8), dużą literę, małą literę, cyfrę

Regulamin korzystania z serwisu www.polskicaravaning.pl

I. Postanowienia wstępne

Użytkownik serwisu polskicaravaning.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed rozpoczęciem korzystania z portalu należy zapoznać się z jego treścią. Każdy użytkownik portalu oświadcza, że zapoznał się z poniższym regulaminem oraz akceptuje jego zapisy.

II. Definicje

Serwis - portal internetowy pod adresem www.polskicaravaning.pl  gromadzący odbiorców zainteresowanych szeroko pojętą tematyką motoryzacyjną, turystyczną i caravaningową. Właściciel Serwisu - Właścicielem jest Wydawnictwo GOLDMAN S.C. Sebastian Klauz, Joanna Sęk-Klauz, ul. Armii Krajowej 86, 83-110 Tczew, NIP 5932073135.

Konto - dostępne po zalogowaniu w Strefie Użytkownika miejsce, które cechuje łatwość w obsłudze, wygoda i oszczędność czasu podczas użytkowania portalu. Daje możliwość dodania swoich komentarzy, ogłoszeń prywatnych, relacji i zdjęć oraz filmów, które po zaakceptowaniu przez administratora strony będą widoczne w serwisie. Założenie konta nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek opłat. Zarejestrowane dane można zmienić po zalogowaniu się na konto w panelu użytkownika, w zakładce Ustawienia Konta.

Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną lub osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu, korzystająca z zasobów portalu.

Materiał – artykuł, zdjęcie, film oraz jakiekolwiek inne dane opublikowane w serwisie

Komentarz – tekst przekazany serwisowi przez Użytkownika z zewnątrz. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

III. Zasady ogólne

Serwis jest dostępny pod adresem www.polskicaravaning.pl

Wydawnictwo GOLDMAN S.C. Sebastian Klauz, Joanna Sęk-Klauz stawia sobie za cel informowanie przedstawicieli branży caravaningowej, czytelników w Polsce i poza granicami kraju o aktualnościach z tej branży, produktowych nowościach, ofertach firm, dostępnych produktach i usługach, fachowych poradach technicznych dotyczących serwisowania pojazdów caravaningowych.

IV. Warunki techniczne

Warunkiem koniecznym dla korzystania z portalu www.polskicaravaning.pl jest posiadanie dostępu do Internetu oraz oprogramowania pozwalającego na przeglądanie jego zasobów. W przypadku korzystania przez odbiorców z nietypowych lub uszkodzonych rozwiązań dostęp może nie być możliwy.

V. Zasady korzystania

Do korzystania z serwisu nie jest wymagana rejestracja.

VI. Obowiązki odbiorcy

Czytelnik i użytkownik portalu musi korzystać z serwisu przestrzegając obecnie obowiązujących przepisów prawa, ale też norm społecznych. Właściciel serwisu zabrania umieszczania treści wulgarnych czy pornograficznych, popierających radykalne postawy społeczne, propagujące środki odurzające, ale też zawierające dane osobowe.

Zabrania się Użytkownikom samodzielnego umieszczenia treści reklamowych, promocyjnych, czy jakikolwiek innych zawierających nazwy firm, osób prywatnych, ich adresów czy danych kontaktowych.
Właściciel serwisu zastrzega sobie prawa do usuwania z portalu tego typu treści.

Za treści opublikowane w komentarzach i miejscach dostępnych dla użytkowników odpowiedzialność prawną ponosi autor wpisu.

Każdy użytkownik serwisu może skontaktować się z redakcją poprzez dostępny formularz lub mailowo - poprzez adresy dostępne w stopce strony.

VII. Obowiązki właściciela portalu

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez odbiorców. Nie odpowiada za sprzeczne z regulaminem korzystanie z serwisu.

Użytkownik posiadający konto w portalu www.polskicaravaning.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych udostępnionych przez niego i zawartych w formularzu rejestracyjnym w celach informacyjnych. Dotyczy to również danych dostarczonych w formularzu rejestrującym użytkowników newslettera portalu www.polskicaravaning.pl.

VIII. Ochrona danych osobowych

Dane zarejestrowanych odbiorców, oraz odbiorców zapisujących się do bazy newslettera, mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz informacyjnych. Odbiorcy wyrażają na to zgodę, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Wyrażają też zgodę na przetwarzanie zamieszczonych przez siebie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. z 1997 Nr 133 poz. 883) oraz z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 wraz z jej późniejszymi zmianami).

Każdy użytkownik ma niezbywalne prawo wglądu do podanych danych osobowych, ich zmian, aktualizowania oraz usuwania.

Wydawnictwo GOLDMAN S.C. Sebastian Klauz, Joanna Sęk-Klauz wykorzystuje pliki „cookies" – są to pliki z informacją zapisywaną na komputerze lub innym urządzeniu użytkowanym przez odbiorcę.

Klauzula RODO

IX. Postanowienia końcowe

Wydawnictwo GOLDMAN S.C. Sebastian Klauz, Joanna Sęk-Klauz zastrzega możliwość wprowadzania zmian w regulaminie. Informacja o zmianach pojawi się tuż po ich wprowadzenia na stronie głównej serwisu przez 7 dni. Użytkowanie serwisu po wprowadzeniu zmian w regulaminie oznacza ich zaakceptowanie.

Wypełnij poprawnie formularz i kliknij poniższy przycisk.
Po rejestracji sprawdź swoją skrzynkę pocztową.