artykuły

przewodnik-po-polscePRZEWODNIK PO POLSCE
ReklamaBilbord - Makita 05.05-05.06 Sebastian
Zamek w Łęczycy
  fot. Wikipedia Zamek w Łęczycy

Zamek w Łęczycy

Niezwykłe miejsce przyciągające uwagę wspaniałym klimatem dawnych czasów, bohaterskich rycerzy i pięknych dam. Siedzibą łęczyckiego Muzeum jest Zamek wybudowany przez króla Polski Kazimierza Wielkiego, mieszczący niegdyś w swoich murach wspaniałych gości: Władysława Jagiełłę, Kazimierza Jagiellończyka i Zygmunta III Wazę.

Dziś jest to wspaniałe miejsce, które zaprasza nie tylko swoim dawnym klimatem, przypominającym czasy rycerzy i pięknych dam, ale także bogatym zasobem zbiorów historycznych, etnograficznych oraz artystycznych.

Zbiory historyczne zachęcają do zapoznania się ze wspaniałymi dziejami regionu łęczyckiego. Są to przede wszystkim dokumenty cechowe, świadectwa, legitymacje, statuty oraz insygnia cechowe, ale także chorągwie i materiały ikonograficzne.

Ponad to Muzeum gromadzi rękopisy, dokumenty osobiste, świadectwa szkolne, a nawet rachunki dawnych mieszkańców miasta. Co ciekawe Muzeum zgromadziło także niezwykłą kolekcję archiwaliów związanych z okresem okupacji hitlerowskiej oraz niezwykle interesująca korespondencja ze szpitalami Czerwonego Krzyża oraz korespondencja obozowa.

Dział etnograficzny natomiast to niezwykła podróż w świat tradycji, obyczajów i kultury ludności łęczyckiej. Pierwszymi eksponatami były tu tradycyjne stroje ludowe noszone przez miejscową ludność. Dziś zbiory te wzbogacone zostały o elementy sztuki ludowej: malarstwo, rzeźbę, a także narzędzia i sprzęty codziennego użytku czy meble pochodzące z XX wieku.

Muzeum bogate jest także w wspaniałe zbiory artystyczne, prezentujące malarstwo, grafikę, rysunek oraz rzeźbę. Znajdują się tu również niezwykłe portrety osób związanych z regionem łęczyckim, m.in. Jana Sołłohuba (kopia z XIX w.) właściciela zamku w Oporowie, zmarłego w 1763 roku, portret Wilhelma Wernera z 1825 r., założyciela cukrowni w Leśmierzu.

Ponad to zobaczyć tu można meble gabinetowe pochodzą z XVIII i XIX wieku. Najstarszymi są bogato intarsjowane sekretarzyki z warsztatów polskich i niemieckich. Klasycyzujące biurko z ćwierćcylindryczną pokrywą z ok. 1800 roku, należało wg tradycji do generała Józefa Zajączka, Namiestnika Królestwa Polskiego.

Polska jest piękna. Nie czekaj, ruszaj w drogę!

Lokalizacja, kempingi w okolicy