artykuły

aktualnosciAKTUALNOŚCI
ReklamaBilbord - bookingcamper zacznij zarabiac
Weź dotację na mikroinstalację wiatrową

Weź dotację na mikroinstalację wiatrową

Czas czytania 2 minuty

„Moja elektrownia wiatrowa” to nowy program dopłat NFOŚiGW do budowy przydomowych wiatraków, który rusza już w poniedziałek. Dopłaty będą też na magazyny energii.

Program priorytetowy „Moja Elektrownia Wiatrowa” to oferta wsparcia finansowego skierowana do właścicieli budynków lub lokali mieszkalnych, obejmująca zakup i montaż przydomowej siłowni wiatrowej oraz ewentualnie także magazynu energii elektrycznej. Zastosowanie mikroturbiny wiatrowej i magazynu energii elektrycznej pozwoli efektywnie wykorzystywać wytworzoną energię na własne potrzeby.

Dotacja wyniesie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 30 tys. zł na jedną mikroinstalację wiatrową o zainstalowanej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1 kW oraz nie większej niż 20 kW, lecz nie więcej niż 5 tys. zł/1 kW. Dotacja na jeden magazyn energii elektrycznej nie będzie mogła przekroczyć 17 tys. zł i nie więcej niż 6 tys. zł/1 kWh (chodzi o akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh).

Aby móc otrzymać dotację do zakupu i montażu instalacji wiatrowej, wnioskodawca będzie musiał zrealizować inwestycje ze środków własnych, a następnie złożyć wniosek o dofinansowanie w postaci refundacji kosztów.

Na pierwszy nabór przeznaczono 50 mln zł. Program stanowi odpowiedź na docierające do NFOŚiGW sygnały o potrzebie wsparcia dla inwestycji z zakresu małych turbin wiatrowych. Kto ma największe szansę pozyskania dofinansowania? Odbiorcy indywidualni z terenów, w których panują korzystne uwarunkowania, a budowa instalacji fotowoltaicznych jest mocno ograniczona, bądź niemożliwa. Należy podkreślić, że energia ma być na potrzeby własne, nie na potrzeby działalności gospodarczej (tu więcej szczegółów:

https://mojaelektrowniawiatrowa.gov.pl/).

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 17.06.2024 r. do 31.12.2028 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Pierwszy nabór potrwa od do 16.06.2025 r. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (tzw. GWD).

Fot. NFOŚiGW


Michał Żak16.06.2024
Obserwuj nas na Google News Obserwuj nas na Google News