artykuły

przewodnik-po-polscePRZEWODNIK PO POLSCE
Reklama
Zamek w Czorsztynie
  fot. flickr.com Zamek w Czorsztynie

Zamek w Czorsztynie

To obecnie już ruiny gotyckiego zamku z XIV wieku. Monumentalnie wznoszą się na wzgórzu nad Jeziorem Czorsztyńskim. w granicach Pienińskiego Parku Narodowego.

Znaczna rozbudowa zamku nastąpiła za czasów Kazimierza Wielkiego. Usytuowanie na wyniosłej skale pozwalało na kontrolę znacznej części doliny Dunajca. Wzmianki historyczne potwierdzają obecność na zamku Kazimierza Wielkiego, Ludwika Węgierskiego, Jadwigi Andegaweńskiej, Władysława Warneńczyka. Zamek pełnił też funkcję komory celnej, a później siedziby starostów.

Upadek twierdzy rozpoczął się od dewastacji przez wojska kozackie w latach 1734-1735, w czasie walk o tron pomiędzy Augustem II Sasem i Stanisławem Leszczyńskim. W 1790 roku od uderzenia pioruna spaliły się dachy zamku, co gwałtownie przyspieszyło zniszczenie. 

Pierwsze prace zabezpieczające ruiny przeprowadziło w latach 1951-1957 Kierownictwo Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu według projektu prof. Alfreda Majewskiego. Badawcze prace archeologiczne na zamku prowadzili Saba J. Dobrzański, Andrzej Żaki, Lesław Lakwaj, Adam Szybowicz i Barbara Szybowicz.

W 1992 roku rozpoczęto kompleksowe prace konserwatorskie według projektu opracowanego przez arch. Piotra Stępnia przy współpracy dr inż. Stanisława Karczmarczyka. Od 1996 roku zamek jest udostępniony do zwiedzania.

Obecnie obiekt znajduje się pod opieką Pienińskiego Parku Narodowego. Zwiedzanie ruin zamku w Czorsztynie indywidualne, bez przewodnika.

Polska jest piękna. Nie czekaj, ruszaj w drogę!

Lokalizacja, kempingi w okolicy