artykuły

przewodnik-po-polscePRZEWODNIK PO POLSCE
Reklama
Ruiny zamku krzyżackiego w Toruniu
  fot. wikipedia.org Ruiny zamku krzyżackiego w Toruniu

Ruiny zamku krzyżackiego w Toruniu

Toruń, jak praktycznie każde średniowieczne miasto budowane przez Zakon Krzyżacki, miał również swój zamek. Obecnie jedynym śladem po takiej obronnej twierdzy są pozostałości budowli – dość ciekawe ponieważ stanowią najstarsze tego typu budownictwo krzyżackie na naszych ziemiach.

Ruiny zamku krzyżackiego w Toruniu są pozostałościami po pierwszej i jednocześnie najstarszej warowni krzyżackiej na terenie Ziemi Chełmińskiej. Rozplanowanie zamku toruńskiego (na narysie podkowy) jest inne od typowych zamków krzyżackich na planie czworoboku.

Teren zamku o powierzchni ok. 2,2 ha jest jedną z trzech części toruńskiego Średniowiecznego Zespołu Miejskiego, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Komturski zamek, którego budowę rozpoczęto po połowie XIII wieku, składał się z zamku głównego, międzymurza i przedzamczy (północnego, górnego i dolnego).

Zamek został zdobyty w lutym 1454 r. przez mieszczan Starego Miasta Torunia, co było fizycznym rozpoczęciem polsko-krzyżackiej wojny trzynastoletniej. Wkrótce został rozebrany decyzją toruńskiej Rady Miejskiej, aby uniezależnić się od przyszłej władzy zwierzchniej (jakiejkolwiek - polskiej czy krzyżackiej) i uniemożliwić jej utrzymywania w mieście załogi wojskowej.

Odkopane spod gruzu, uporządkowane i zabezpieczone (w 1966 roku z okazji 500. rocznicy zawarcia drugiego pokoju toruńskiego i 1000-lecia państwa polskiego), w formie trwałej ruiny, fragmenty zamku pełnią dziś rolę pomnika upamiętniającego zwycięską wojnę z Zakonem i powrót Torunia do Polski.

W trakcie prac archeologicznych odsłonięto przyziemie zamku głównego wraz z fragmentami arkadowego krużganku od strony dziedzińca oraz sklepione piwnice.

Najlepiej zachowanym fragmentem zamku jest wieża „gdanisko” z początku XIV wieku, postawiona nad Strugą Toruńską. Miała ona funkcję sanitarną i obronną (strzegąc głównego wjazdu do zamku). Za gdaniskiem znajduje się średniowieczny mur z arkadami, blankami i hurdycją, który był zewnętrznym murem wschodnim zespołu zamkowego, obok zabudowania dawnego zamkowego młyna górnego. Dalej jest szeroka fosa wschodnia, użytkowana niegdyś jako staw rybny. Poza fosą leżała rozległa Wola Zamkowa - służebna osada zamkowa. Bardzo dobrze są też zachowane podziemia zamku głównego.

Pozostałości twierdzy stanowią ruiny zamku głównego, zarys domu zakonnego oraz fragmenty obwarowania z bramami. Na terenie przedzamcza znajduje się górny młyn, wymieniony już w 1262 roku (budynek przebudowany w 1907 r. na mieszkania, po 2002 r. na hotel zachował jedynie fragmenty gotyku). Obok młyna, naprzeciw mostku, ostrołukowa brama gotycka.

Od Wisły ruiny są oddzielone murem XIX-wiecznych fortyfikacji pruskich, zbudowanych na miejscu wcześniejszych, z 1613 roku.

Polska jest piękna. Nie czekaj, ruszaj w drogę!

Lokalizacja, kempingi w okolicy