artykuły

przewodnik-po-polscePRZEWODNIK PO POLSCE
ReklamaBilbord - Makita 05.05-05.06 Sebastian
„Polskie Pompeje” – muzeum w Biskupinie
  fot. Wikipedia „Polskie Pompeje” – muzeum w Biskupinie

„Polskie Pompeje” – muzeum w Biskupinie

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie jest jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych rezerwatów archeologicznych w Europie. Ze względu na dobrze zachowane ślady osadnictwa nazywane jest często „Polskimi Pompejami”.

Któż z nas nie marzy czasami o podróżach w czasie i przekonania się na własne oczy, jak przed wiekami mieszkali ludzie? Co prawda takie wyprawy nie są raczej możliwe, ale możemy odwiedzić takie miejsca gdzie czas się zatrzymał – to na przykład Muzeum w Biskupinie.

Na jego terenie znajdują się bogate ślady osadnictwa od epoki kamienia aż po wczesne średniowiecze, w tym pozostałości osady obronnej z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, które z racji wyjątkowo dobrego stanu zachowania drewnianych konstrukcji jeszcze w latach 30. XX wieku zostały nazwane „Polskimi Pompejami”.

Niewątpliwą zaletą tego miejsca jest pokazywanie „żywej historii”.

Nie tylko można zobaczyć tu rekonstrukcje chat sprzed setek czy nawet tysięcy lat, ale jednocześnie poznać zwyczaje żyjących tu kiedyś ludzi, ich pracę i rzemiosło. Wiedzy tej jednak nie zdobywamy słuchając przydługich wykładów, a samemu uczestnicząc w codziennych zajęciach naszych przodków i niejako przenosząc się do ich epoki. Takie muzeum może nauczyć znacznie więcej niż tradycyjna lekcja historii.

Do zadań Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, naukowe opracowywanie, konserwacja i udostępnianie dóbr kultury, realizowane m.in. w formie wystaw muzealnych stałych („Świt historii nad Jeziorem Biskupińskim”, „Epoka pierwszych rolników”) i czasowych, oraz opieka nad rezerwatem archeologicznym i wybudowanymi tu rekonstrukcjami.

Muzeum organizuje liczne imprezy edukacyjne.

Wśród nich ważnym jest coroczny Festyn Archeologiczny, organizowany od 1995 roku zawsze pod innym tematem przy współudziale instytucji naukowych, muzealnych i rekonstruktorów z Polski i zagranicy. Obok działalności edukacyjnej MAB prowadzi działalność naukową z zakresu archeologii, konserwacji muzealiów oraz dendrochronologii. Posiada także własne centrum konferencyjno-noclegowe, „Dom Muzealnika”, w którym organizuje i współorganizuje szereg spotkań o charakterze naukowym oraz popularnonaukowym. Każdego roku muzeum odwiedza około 200 tysięcy gości.

Polska jest piękna. Nie czekaj, ruszaj w drogę!

Lokalizacja, kempingi w okolicy