artykuły

przewodnik-po-polscePRZEWODNIK PO POLSCE
ReklamaBilbord - Makita 01.06-30.06 Sebastian
Pałac Branickich w Białymstoku
  fot. wikipedia.org Pałac Branickich w Białymstoku

Pałac Branickich w Białymstoku

Pałac Branickich w Białymstoku to jeden z najpiękniejszych przykładów barokowej architektury w tej części Europy. Działalność hetmana Jana Klemensa Branickiego w XVIII wieku doprowadził do tego, że białostocki pałac zaczęto określać mianem „Polskiego Wersalu”.

Pierwotnie, w XVI wieku pałac był zamkiem obronnym. Największy rozkwit obiektu i ogrodów otaczających rezydencję przypadł w okresie panowania rodu Branickich w Białymstoku.

W latach 90. XVII w. Stefan Mikołaj Branicki rozpoczął przebudowę zamku na barokowy pałac. Jego syn – Jan Klemens Branicki kontynuował rozbudowę rezydencji jeszcze przez pięćdziesiąt lat.

W tym czasie pałac, piękne ogrody oraz sam Białystok nabrały tak pięknego charakteru, że zaczęto je określać mianem „Wersalu Polskiego”.

Po śmierci Jana Klemensa Branickiego pałac został sprzedany i w czasie zaborów założono w nim Instytut Panien Szlacheckich. 

Dziedzictwo hetmana jest kontynuowane przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, który od 1950 roku jest właścicielem rezydencji. Pałac stanowi główną siedzibę białostockiej Uczelni, która prowadzi systematyczne prace remontowo-konserwatorskie zmierzające do przywrócenia rezydencji XVIII-wiecznej świetności.

Poprzez liczne inicjatywy takie jak Noc Muzeów, Dni Otwarte UMB, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, Europejskie Dni Dziedzictwa, a także zorganizowanie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji, pałac spełnia funkcje naukowo-dydaktyczne oraz wpisuje się w życie kulturalne miasta.

Polska jest piękna. Nie czekaj, ruszaj w drogę!

Lokalizacja, kempingi w okolicy