artykuły

przewodnik-po-polscePRZEWODNIK PO POLSCE
ReklamaBilbord volkswagen 19.05-18.06 Jakub
Ogród botaniczny w Lublinie
  fot. Wikipedia Ogród botaniczny w Lublinie

Ogród botaniczny w Lublinie

Ogród Botaniczny w Lublinie, położony w urozmaiconym terenie, wśród lessowych wąwozów i wijącej się między nimi rzeki Czechówki, należy do ulubionych miejsc spacerowych mieszkańców Lublina i turystów.

Dobre gleby i zróżnicowany mikroklimat stanowią właściwe warunki ekologiczne dla dużej bioróżnorodności flory.

W Ogrodzie znajdują się rośliny pochodzące z różnych stref klimatycznych. Kolekcje ogrodowe liczą ponad 1600 gatunków drzew i krzewów, ponad 3300 roślin zielnych rosnących w gruncie oraz ok. 1600 gatunków roślin szklarniowych.

Obiekt podzielony jest na tematyczne działy i kolekcje roślinne, w których zgromadzonych jest prawie 7 tysięcy taksonów roślin pochodzących z całego świata.

Ogród jest doskonałym miejscem do wypoczynku i obcowania z przyrodą dla całej rodziny.

Sławinek - niegdyś nieduży folwark - ma też bogatą historię. Istniejący na terenie Ogrodu zrekonstruowany szlachecki dworek należał w drugiej połowie XVIII wieku do Jana Nepomucena Kościuszki, stryja Tadeusza, który także tu gościł.

Polska jest piękna. Nie czekaj, ruszaj w drogę!