artykuły

przewodnik-po-polscePRZEWODNIK PO POLSCE
Reklama
Katedra w Kaliszu
  fot. Wikipedia Katedra w Kaliszu

Katedra w Kaliszu

Katedra św. Mikołaja w Kaliszu, ufundowana przez księcia Bolesława Pobożnego w XIII to jeden z najważniejszych zabytków tego miasta. 

Katedra w Kaliszu przez wieki była wielokrotnie przebudowywana. Najbardziej gotycki charakter zachowało prezbiterium. Natomiast wyposażenie kościoła jest już barokowe. Okazały ołtarz główny jest rekonstrukcją ołtarza z 1662 roku, który uległ zniszczeniu w czasie pożaru w 1973 roku. W środkowym polu znajduje się kopia obrazu „Zdjęcie z Krzyża” pochodzącego z antwerpskiej pracowni Piotra Pawła Rubensa, namalowana przez Bronisława Owczarka. Oryginał prawdopodobnie spłonął.        

Ołtarze w nawach bocznych są głównie XVIII-wieczne. Bogato rzeźbiony ołtarz z tego stulecia znajduje się też w kaplicy Matki Boskiej Pocieszenia, która ze względu na patriotyczną tematykę witraży i polichromii zaprojektowanych i wykonanych przez Włodzimierza Tetmajera, zwana bywa „Polską”.

Na dziedzińcu katedralnym stoi, sięgający swą historią połowy XV wieku, jeden z najstarszych zachowanych budynków w Kaliszu – dawny klasztor kanoników laterańskich, będący obecnie siedzibą biskupa diecezjalnego.

Polska jest piękna. Nie czekaj, ruszaj w drogę!

Lokalizacja, kempingi w okolicy