artykuły

oblicza-caravaninguOBLICZA CARAVANINGU
ReklamaBilbord Ubezpieczenia assistance

Krajowy Zjazd PZM

Czas czytania 3 minuty
Krajowy Zjazd PZM

30 czerwca 2007 roku odbył się w Warszawie Krajowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego, który podsumował czteroletnią działalność Związku, wybrał nowe władze i ocenił plany na następną kadencję.

Podczas Zjazdu delegatów (wybranych wcześniej na 16 zjazdach okręgowych i siedmiu naradach środowiskowych), oceniono czteroletnie dokonania jednostek organizacyjnych Związku, skupiającego obecnie ponad 320 klubów i automobilklubów z całego kraju. Po wystąpieniach sprawozdawczych dokonano wyboru władz: prezesa PZM, którym ponownie został Pan Andrzej Witkowski, Głównej Komisji Rewizyjnej i Trybunału Związku oraz Członków Zarządu Głównego.

Krajowy Zjazd PZM 1Nowe logo PZM.

Nowe logo i władze
Delegatom przedstawione zostało także nowe logo PZM, opracowane przez profesora sztuk pięknych, które wzbudziło bardzo gorące dyskusje. Choć wielu działaczy przywiązanych jest ogromnie do historycznego znaku PZM, należało go zmienić, gdyż istniejące w Polsce prawo ogranicza lub wręcz uniemożliwia używanie Polskiego Orła na znakach organizacji, a wykorzystywanie flagi ogranicza do ściśle określonych okoliczności. Nowe logo ma swą wymową także pokazać, że Polski Związek Motorowy, choć liczy już 57 lat, jest organizacją na wskroś nowoczesną i nie bojącą się zmian. Z satysfakcją również odnotowujemy udział naszych pięciu działaczy w nowym Zarządzie Głównym, którymi są: Stanisław Reterski, Robert Werle, Marek Pańka, Ryszard Śliwiński i Dariusz Jajko.

ReklamaKrajowy Zjazd PZM 2
Krajowy Zjazd PZM 3Delegaci podczas obrad odbywającego sie raz na cztery lata Krajowego Zjazdu.

Samodzielna Komisja Caravaningu
Zjazd przyjął z aprobatą propozycję środowiska poznańskiego, aby rosnącą w szybkim tempie pozycję i zadania caravaningu w PZM, wspomóc tworząc samodzielną Komisję Caravaningu PZM! Komisja zacznie działać po jesiennej naradzie Środowiska Turystyki PZM, wtedy też określone zostaną jej zadania, podział na podkomisje i skład osobowy.

„Polski Caravaning”
Przy okazji własnych ocen, podsumowań i planów, pragniemy podziękować Magazynowi Aktywnego Wypoczynku „Polski Caravaning”, któremu staraliśmy się pomagać od pierwszych chwil istnienia, a obecnie korzystamy z Jego łamów dla propagowania i promowania caravaningu w Polsce, za profesjonalizm, życzliwość dla czytelników, atrakcyjność tematyczną i graficzną. Jesteśmy przekonani, że dalsza współpraca odbywać się będzie z ogromną korzyścią dla czytelników i turystów caravaningowych.

Stanisław Reterski
Wiceprezes ZG PZM

(skróty i śródtytuły od redakcji)


Obserwuj nas na Google News Obserwuj nas na Google News