artykuły

aktualnosciAKTUALNOŚCI
ReklamaBilbord Ubezpieczenia zadzwon
Bruksela dla sektora zrównoważonej turystyki

Bruksela dla sektora zrównoważonej turystyki

Czas czytania 3 minuty

Komisja Europejska przyjęła dziś wniosek dotyczący rozporządzenia mającego na celu zwiększenie przejrzystości w dziedzinie krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych i udzielenie pomocy organom publicznym w zapewnieniu harmonijnego rozwoju w ramach sektora zrównoważonej turystyki.

Chociaż rezerwacje krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych przynoszą wiele korzyści gospodarzom i turystom, mogą one budzić zaniepokojenie niektórych społeczności lokalnych, które borykają się przykładowo z brakiem przystępnych cenowo mieszkań. Nowe przepisy usprawnią gromadzenie i wymianę danych pochodzących od gospodarzy i platform internetowych. To z kolei będzie stanowić podstawę skutecznej i proporcjonalnej polityki lokalnej w celu sprostania wyzwaniom i możliwościom związanym z sektorem najmu krótkoterminowego.

Zdaniem Komisji, nowe proponowane przepisy przyczynią się do zwiększenia przejrzystości w zakresie identyfikacji i działalności gospodarzy działających w sektorze krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych i zasad, których muszą przestrzegać, oraz ułatwią rejestracji gospodarzy. Zaradzą też obecnemu rozdrobnieniu sposobów, w jakie platformy internetowe wymieniają dane, a ostatecznie pomogą zapobiegać nielegalnemu umieszczaniu ogłoszeń. Ogólnie rzecz biorąc, wniosek przyczyni się do stworzenia bardziej zrównoważonego ekosystemu turystycznego i będzie wspierać jego transformację cyfrową.

Wniosek Komisji będzie przedmiotem dyskusji w celu przyjęcia w Parlamencie Europejskim i Radzie. Po przyjęciu i wejściu w życie rozporządzenia państwa członkowskie będą miały dwa lata na ustanowienie niezbędnych mechanizmów wymiany danych.

ReklamaSródtekstowy YT PC
Co proponuje Bruksela?

Po pierwsze, zharmonizowanie wymogów dotyczących rejestracji gospodarzy i ich lokali przeznaczonych do najmu krótkoterminowego. KE chce usprawnienia wymiany danych między platformami internetowymi a organami publicznymi: platformy internetowe będą musiały raz w miesiącu automatycznie udostępniać organom publicznym dane dotyczące liczby wynajętych noclegów i gości. W przypadku małych platform i mikro platform przewidziano łagodniejsze wymogi dotyczące sprawozdawczości. Organy publiczne będą mogły otrzymywać te dane za pośrednictwem krajowych „pojedynczych cyfrowych punktów dostępu”. Przyczyni się to do dobrze ukierunkowanego kształtowania polityki.

Powyższe ma też stanowić wkład w statystyki dotyczące turystyki tworzone przez Eurostat. Informacje te będą wspierać rozwój innowacyjnych usług związanych z turystyką.

Tu szczegóły propozycji (https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/download/a9ea0bca-7daf-4a1a-aabe-3de3f0376d95_pl) w sprawie gromadzenia i udostępniania danych dotyczących usług krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych.

Fot. R. Dobrowolski


Rafał Dobrowolski07.11.20220
Obserwuj nas na Google News Obserwuj nas na Google News