artykuły

przewodnik-po-polscePRZEWODNIK PO POLSCE
Reklama
Zamek Grodziec
  fot. Wikipedia Zamek Grodziec

Zamek Grodziec

Burzliwe dzieje, książęta piastowscy, nazistowscy politycy, zniszczenia i wojny. W tle magicznego pejzażu przemyka historia tajemniczych skrytek. Oto zamek Grodziec, tajemniczy i atrakcyjny dla turystów. Warto tu zajrzeć.

Pierwsze wzmianki o Zamku Grodziec pojawiły się w 1155 roku i pochodzą z bulli papieża Hadriana IV. Dwadzieścia lat później Książę Bolesław Wysoki wystawił przywileje Cystersom z Lubiąża. Oprócz wzmianek z XIII wieku, dotyczących dwóch kasztelanów grodu, niewiele wiadomo o losach zamku, który w tamtym okresie był drewniany. Henryk Brodaty, zastąpił drewnianą budowlę murowaną, a ta na przestrzeni wieków była rozbudowywana.

Okres wojen husyckich bardzo doświadczył gród. Zamek został splądrowany i zniszczony. Za czasów Fryderyka II Grodziec stał się jedną z piękniejszych rezydencji gotycko-renesansowych na Śląsku.

W czasie wojny 30-letniej Zamek Grodziec stał się schronieniem dla mieszkańców poszukujących bezpiecznej przestrzeni dla swojego dobytku. Budowlę wzmacniano, jednak finanse nie pozwoliły na realizację wszystkich planów. Konsekwencją było zdobycie i zniszczenie Zamku Grodziec przez wojska księcia Albrechta Wallensteina.

Dopiero w 1800 roku, kiedy właścicielem dóbr został książę Rzeszy Jan Henryk VI von Hochberg, podjęto efektywne prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne. Starania przerwała kampania napoleońska.

Zamek Grodziec był pierwszym w Europie zabytkiem przystosowanym do celów turystycznych.

Mimo że zniszczony donżon i palatium nie zostały odbudowane, w latach 30. XIX wieku Zamek Grodziec stał się turystyczną wizytówką i uchodził za pierwszy w Europie zabytek, który przystosowano do turystycznych celów.

W 1926 roku nazistowski polityk Herbert von Dirkens stał się kolejnym właścicielem majątku.

W 1945 roku Zamek Grodziec uległ dewastacji, skradziono zabytkowe zbiory, spalono dachy. Zamek stał opustoszały aż do 1959 roku, wtedy rozpoczęto prace porządkowe. Rekonstruowano elementy architektoniczne, które uległy zniszczeniom i kradzieży.

Aktualnie zamek znajduje się pod opieką Gminy Zagrodno. Od lat odbywają się tutaj imprezy o zasięgu regionalnym i międzynarodowym. Obiekt posiada bazę noclegową i własną kuchnię. 

Polska jest piękna. Nie czekaj, ruszaj w drogę!

Lokalizacja, kempingi w okolicy