artykuły

przewodnik-po-polscePRZEWODNIK PO POLSCE
ReklamaBilbord volkswagen 19.05-18.06 Jakub
Starówka w Lublinie po prostu zachwyca
  fot. flickr.com Starówka w Lublinie po prostu zachwyca

Starówka w Lublinie po prostu zachwyca

Nie można przejść obojętnie obok zachwycającej Starówki w Lublinie. Tak ładnie położonym Starym Miastem może poszczycić się niewiele miast w Polsce. Średniowieczny układ urbanistyczny oraz bogactwo zdobień wiekowych kamienic oczarowują turystów.

W obrębie emanujących historią murów Starego Miasta mieści się wiele zabytków architektury z różnych epok, w tym pozostałości murów miejskich (Brama Krakowska i Grodzka oraz Baszta Gotycka), bogato zdobione renesansowe kamienice, dawny ratusz (Trybunał Koronny), Archikatedra, Wieża Trynitarska, Bazylika oo. Dominikanów czy Teatr Stary.

110 zabytków na Starówce w Lublinie

Wewnątrz murów znajduje się także Plac Po Farze, a przed Bramą Krakowską – Plac Łokietka. Poza granicami murów miejskich znajduje się Zamek Lubelski z Kaplicą Trójcy Świętej oraz Donżonem.

Na powierzchni blisko 1 km2 odnajdziemy aż 110 zabytków. Stare Miasto posiada w ponad 70% oryginalną zabudowę. Z kolei najstarsze zabytki pochodzą już z XIII w.

Unikalność Starego Miasta związana jest z tym, że budynki zachowały się w ich historycznym kształcie. Jest ono wpisane na listę Pomników Historii.

Rynek na Starówce w Lublinie

Rynek Starego Miasta w Lublinie posiada dobrze zachowany pierwotny układ architektoniczny. Wokół placu rynkowego stoją okazałe kamienice, które wyznaczają cztery pierzeje. Ich właścicielami byli mieszczanie, nie tylko polskiego pochodzenia. Na przestrzeni wieków żyli tu również Niemcy, Żydzi, Włosi, Rusini, Ormianie, Grecy, Węgrzy, Francuzi i Szkoci.

W XV i XVI wieku Lublin miał duże znaczenie na europejskich szlakach handlowych. Szczególnie gwarno było podczas czterech dorocznych jarmarków, które przyciągały kupców z różnych stron świata - przybywali tu między innymi Turcy, Persowie, Włosi, Francuzi, Węgrzy. Ten okres w dziejach Lublina nazywany jest złotym wiekiem.

W 1575 r. wielki pożar miasta strawił wiele drewnianych budynków stojących przy rynku, a w ich miejsce zaczęły powstawać murowane kamienice. Część z nich zachowała swój historyczny wygląd i wystrój wnętrz.

W stojącym na środku rynku Starym Ratuszu, który był od 1578 roku siedzibą Trybunału Koronnego, rezydowali w XVI-XVII wieku burmistrzowie, wśród których nie brakowało też osób z Włoch, Francji czy Niemiec.

Prądy artystyczne z całej Europy

Przyglądając się gotyckiej, renesansowej, barokowej i klasycystycznej architekturze obiektów stojących w rynku oraz w jego pobliżu, można łatwo zauważyć wpływ wielu prądów artystycznych i kultur, które docierały do Lublina z całej Europy. Klasycystyczny wystrój architektoniczny nadał Trybunałowi Koronnemu wybitny architekt włoskiego pochodzenia Dominik Merlini.

Podczas bombardowania Lublina w 1939 r. i 1944 r. część kamienic wokół Rynku została zniszczona. W latach 50-tych XX w. kamienice zostały odbudowane, z zachowaniem podziału działek. Wtedy też powstały charakterystyczne dekoracje sgraffitowe na fasadach wielu kamienic.

Dzisiaj urokliwy Rynek otoczony jest kawiarnianymi ogródkami, które wypełniają mieszkańcy i turyści. W sezonie letnim często odbywają się tu różne wydarzenia kulturalne.

Polska jest piękna. Nie czekaj, ruszaj w drogę!