artykuły

podrozePODRÓŻE
ReklamaBilbord Ubezpieczenia zadzwon
Austria kamperem? A może z przyczepą kempingową?

Austria kamperem? A może z przyczepą kempingową?

Jedziesz do Austrii kamperem lub z przyczepą? Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje o austriackich przepisach drogowych, których musisz przestrzegać.

Nie daj się zaskoczyć mandatem podczas przejazdu Austrii kamperem lub z przyczepą kempingową! Polskie przepisy drogowe niewiele różnią się od austriackich, ale diabeł tkwi w szczegółach

Wyposażenie pojazdu

 • Pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach.
 • Apteczka pierwszej pomocy.
 • Trójkąt ostrzegawczy.
 • Opony – głębokość profilu bieżnika nie może być mniejsza niż 1,6 mm dla samochodów osobowych i 2 mm dla samochodów ciężarowych i autokarów.
 • Kamizelki odblaskowe dla kierowcy i wszystkich pasażerów.

Podczas jazy przez Austrię kamperem turyści powinni liczyć się z drobiazgowymi kontrolami stanu technicznego pojazdu. Za zły stan techniczny pojazdu lub brak podstawowego wyposażenia grożą wysokie mandaty lub zatrzymanie tablic rejestracyjnych, a nawet pojazdu!

Kamizelki odblaskowe

Każdy pasażer pojazdu 2-osiowego musi posiadać kamizelkę bezpieczeństwa. Zarówno kierowca jak i pasażer musi ją mieć na sobie jeśli wychodzi z pojazdu w terenie niezabudowanym, na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Nierespektowanie tego przepisu karane jest mandatem w wysokości 14 euro, pobieranym na miejscu.

Opony zimowe

W przypadku samochodów osobowych oraz lekkich samochodów dostawczych do 3,5 tony wymagane jest posiadanie wyposażenia zimowego w terminie od 1 listopada do 15 kwietnia następnego roku. Opony zimowe powinny znajdować się na wszystkich kołach pojazdu.

ReklamaSródtekstowy YT PC
Łańcuchy przeciwpoślizgowe

Podczas wyjazdu do Austrii kamperem lub z przyczepą dozwolone, a nawet zalecane jest używanie łańcuchów przeciwślizgowych podczas niesprzyjających warunków zimowych. Istnieją specjalne nakazy używania łańcuchów w miejscach wyznaczonych i wydzielonych znakami. Używanie opon z kolcami dozwolone jest od 1 października do 31 maja przez pojazdy o masie do 3,5 t i nacisku 1,8 t/oś. Muszą być one zamontowane na wszystkich kołach pojazdu. Pojazd wyposażony w opony z kolcami powinien być oznaczony z tyłu specjalną plakietką, którą można nabyć np. w biurach OAMTC lub na stacjach obsługi.

Światła mijania

Używanie świateł mijania jest obowiązkowe w nocy. W dzień tylko w przypadku ograniczenia widoczności spowodowanego warunkami atmosferycznymi.

Parkowanie

W większości miast znajdują się strefy ograniczonego parkowania, tzw. strefy niebieskie. Parkowanie w tych strefach dozwolone jest maksymalnie od 1,5 do 3 godzin w zależności od miejsca i jest płatne. Karty parkingowe (kolor karty oznacza czas parkowania) są do nabycia w kioskach, bankach i niektórych stacjach obsługi. Kartę, po zaznaczeniu czasu przybycia, należy umieścić na przedniej szybie pojazdu w widocznym miejscu. Opłata za parkowanie wynosi od 1 euro za 30 minut do 4 euro za 2 godziny, do 10 minut jest bezpłatne. Pojazd zaparkowany nieprawidłowo może być odholowany przez policję, a kierowca ponosi koszty jego odzyskania.

Ograniczenia prędkości w Austrii dla kamperów i pojazdów z przyczepami kempingowymi

ReklamaSródtekstowy 2 Ubezpieczenia zadzwon
Kierowca poruszający się po Austrii kamperem w terenie niezabudowanym może jechać z prędkością 130 km/h, na pozostałych drogach – 100 km/h. Kierowca poruszający się po Austrii z przyczepą kempingową do 750 kg na obydwu typach dróg może rozwinąć prędkość do 100 km/h Samochód z przyczepą o maks. ciężarze przekraczającym 750 kg, gdzie ciężar przyczepy nie przekracza ciężaru ciągnącego i jeżeli ciężar maks. 2 pojazdów zespołu nie przekracza 3,5 t to na autostradach może jechać z prędkością 100, a na pozostałych drogach 80 km/h. Jeśli ciężar zespołu pojazdów przekracza 3,5 t, wówczas maksymalna prędkość wynosi odpowiednio – 80 i 70 km/h

Wysokość mandatów za przekroczenie dozwolonej prędkości

Do 10 km/h – od 20 do 726 euro na autostradach i od 20 do 726 euro na pozostałych drogach. Za przekroczenie prędkości od 11 do 19 km/h trzeba zapłacić od 35-729 euro na autostradach i 25-726 euro na pozostałych drogach. Przekroczenie prędkości od 20 do 25km/h kosztuje 50-726 euro na autostradzie i 35-726 euro na pozostałych drogach. Prędkość od 26 do 30 powyżej limitu kosztuje 50-726 euro na autostradach i 50-726 euro na pozostałych drogach. Powyżej 30 km/h mandat będzie opiewał na kwotę 70-2180 euro (w zależności od okoliczności) i zatrzymanie prawa jazdy na min. 3 miesiące. Powyżej 40 km/h w terenie zabudowanym, o ile kierowca nie stwarza zagrożenia – 150-2180 euro (w zależności od okoliczności) i zatrzymanie prawa jazdy na min. 3 miesiące. Powyżej 50 w terenie niezabudowanym – 150-2180 euro (w zależności od okoliczności) i zatrzymanie prawa jazdy na okres od 2 tygodni do 6 miesięcy

Przyczepy kempingowe

Zakaz pozostawiania przyczep kempingowych (bez pojazdu ciągnącego) na parkingach publicznych, np. na parkingu przy autostradzie. Zasady parkowania i korzystania z przyczep kempingowych są różne w poszczególnych regionach. Ze względu na ochronę przyrody, np. w Tyrolu, Górnej Austrii i Salzburgu, zabrania się parkowania w odległości mniejszej niż 500 m od jeziora lub mniej niż 200 m od drogi wysokoalpejskiej. Szczegóły i wykazy parkingów na stronie: http://www.oamtc.at/parken.

Korytarz bezpieczeństwa

Od 1 stycznia 2012 r. na autostradach i drogach ekspresowych, w przypadku zatłoczenia drogi, obowiązuje ustąpienie z pasa środkowego i utworzenie korytarza dla pojazdów ratowniczych. Niestosowanie się do tego przepisu karane jest mandatem w wysokości od 72 do 2180 euro.

Niepełnosprawni

Turysta legitymujący się kartą parkingową dla niepełnosprawnych korzysta z takich samych przywilejów jak obywatel austriacki, czyli z:

 • miejsc zarezerwowanych dla niepełnosprawnych,
 • postoju przy drodze oznaczonej zakazem postoju,
 • postoju nielimitowanego czasem w strefie ograniczonego czasu parkowania,
 • zatrzymania pojazdu przewożącego osoby niepełnosprawne w miejscach, w których zatrzymanie i parkowanie są zabronione (na kilka minut, na przykład, aby wyjść z pojazdu i na czas rozładunku z wózka inwalidzkiego). Wiedeńska policja i straż miejska nie respektują polskich kart parkingowych dla niepełnosprawnych – wynika to z nagminności nadużyć w tym zakresie. Sugerujemy nawiązanie osobistego kontaktu z właściwą jednostką policji, gdzie karta parkingowa będzie sprawdzona i zostanie wydane zaświadczenie potwierdzające jej autentyczność. W przypadku otrzymania mandatu należy niezwłocznie odwołać się od nałożonej kary do organu, który wystawił mandat.

Żółte kartki

Tak nazywają się punkty karne, które otrzymują również i cudzoziemcy. Trzykrotne otrzymanie żółtej kartki powoduje, że cudzoziemiec może otrzymać zakaz poruszania się samochodem po terytorium Austrii przez okres min. 3 miesięcy. Za wykroczenia drogowe policjant jest upoważniony ukarać sprawcę – na miejscu – mandatem, do wysokości 90 euro, pobieranym na miejscu, pozostałą kwotę mandatu kierowca obowiązany jest uregulować w ciągu 2 tygodni. W stosunku do cudzoziemców policjant ma prawo zażądać kaucji w wysokości równej mandatowi lub do 1308 euro. Odmowa złożenia kaucji może spowodować konfiskatę dóbr osobistych o wartości równej wysokości nałożonej kaucji.

Postępowanie w razie wypadku

O wypadku, w którym ktoś odniósł obrażenia, należy natychmiast poinformować policję. W przypadku szkód materialnych obowiązek ten istnieje tylko wtedy, gdy nie doszło do wzajemnego ustalenia tożsamości. Obowiązek zgłoszenia faktu wypadku drogowego, w którym były osoby ranne (zwłaszcza rowerzyści i piesi), nawet wówczas, gdy doznały one niewielkich obrażeń. Kierowcy pojazdów, którzy polegają na zapewnieniach rowerzystów lub pieszych, iż nic im się nie stało i nie wezwą policji lub pogotowia, narażają się na ryzyko poniesienia wysokiej kary – nawet do 2180 euro.

Winiety

Na terytorium Austrii winietki można nabyć w biurach automobilklubu austriackiego (OAMTC), urzędach pocztowych, kioskach, na stacjach benzynowych oraz w punktach pobierania opłat drogowych, a w Polsce w biurach turystyki PZM i delegaturach granicznych PZM oraz przez internet. Niezależnie od posiadania winietki na pewnych odcinkach dróg obowiązują dodatkowe opłaty. Przyczepy ciągnięte przez pojazd o maksymalnym ciężarze całkowitym do 3,5 tony nie potrzebują dodatkowej winietki ani Go-Box. Wystarczy ważna, prawidłowo naklejona winietka na pojeździe ciągnącym.

Przełęcze w Austrii okresowo zamknięte dla ruchu

 • Filzensattel: grudzień – marzec. Nie zaleca się przejazdu samochodami kempingowymi i pojazdami z przyczepami.
 • Furka Joch: październik – czerwiec. Obowiązuje zakaz ruchu pojazdów z przyczepami i samochodami kempingowymi.
 • Grossglockner – Hochalpenstrasse: listopad – kwiecień, Nie zaleca się przejazdu samochodami kempingowymi i pojazdami z przyczepami.
 • Hahntennjoch: listopad – maj. Obowiązuje zakaz ruchu pojazdów z przyczepami i samochodami Nassfeld (granica z Włochami): październik – maj.
 • Silvretta/Bielerhöhe: listopad – maj. Obowiązuje zakaz ruchu pojazdów z przyczepami i samochodami.
 • Sölk Pass: listopad – maj. Nie zaleca się przejazdu samochodami kempingowymi i pojazdami z przyczepami.
 • Staller/Sattel; granica z Włochami: listopad – maj. Nie zaleca się przejazdu samochodami kempingowymi i pojazdami z przyczepami.
 • Timmelsjoch-Hochalpentrasse: październik – czerwiec. Obowiązuje zakaz ruchu pojazdów z przyczepami i samochodami

Austriackie drogi zamknięta dla kamperów i pojazdów z przyczepami

Obowiązuje również zakaz ruchu pojazdów z przyczepami i samochodów kempingowych przez cały rok na następujących przełączach: Gerlos (droga), Loibl (tunel), Wurzen (granica ze Słowenią), Zirlerberg (Seefeld) - od strony północnej.

Odradza się również przejazdu samochodami kempingowymi i pojazdów z przyczepami przez przełęcze czynne cały rok: Alpl, Arlberg (dozwolony przejazd tylko na odcinku Vorarlbrg-Lech), Buchauer Sattel, Flexen(Zurs), Gaberl/Stubalpe, Hengst, Hochentauern, Hochtannberg, Holzleiten Sattel, Kartitscher Sattel, Klipptztörl, Kreuzberg Sattel (Karyntia), Kühtai Sattel, Neumarkter Sattel, Norberthöhe, Ochsattel, Plöcken, Präbichl, Radl (granica ze Słowenią), RadstädterTauern, Seeberg/Aflenz, Soboth, Turracher Höhe, Zellerrain, Zirlerberg (strona południowa).

Ważne telefony

Pomoc drogowa automobilklubu austriackiego (OAMTC) – usługi pomocy drogowej udzielane są przez 24 h – tel. 120. Pomarańczowe telefony pomocy są usytuowane wzdłuż autostrad w odległości 2-3 km. Kierowca wzywający pomoc musi podać dane aparatu, z którego korzysta, opisać problem i poinformować, czy jest członkiem automobilklubu. Aby uzyskać pomoc, zapoznaj się z informacjami na www.pzmot.pl.

 • Policja – 133
 • Pogotowie Ratunkowe – 144
 • Straż Pożarna – 122
 • Numer zintegrowany – 112

Informacja o stanie dróg, warunkach przejezdności: tel. +43 1 17 522 lub w internecie: www.oeamtc.at/verkehrsservice.

Informacja o warunkach śniegowych: www.austria.info.

Uwaga: w ośrodkach sportów zimowych turyści mogą informować się o warunkach meteorologicznych i ewentualnym zagrożeniu lawinowym pod adresem internetowym: www.lawine.at.

Oprac. Dariusz Wołodźko

Artykuł pochodzi z numeru 1(86) 2019 Polskiego Caravaningu