artykuły

przepisy-prawnePRZEPISY PRAWNE
ReklamaBilbord Ubezpieczenia

Nalepka kontroli gazowej

Czas czytania 4 minuty
Nalepka kontroli gazowej

Na spotkaniu „ Caravaningowej Grupy Bezpieczeństwa” w Poznaniu w 2007 roku omówiono bezpieczeństwo użytkowania instalacji gazowych w Europie i Polsce.

Dział szkoleń Trumy zwrócił się z oficjalnym zapytaniem do niemieckiej DVGW w sprawie możliwości wydawania zaświadczań odnośnie sprawności instalacji gazowych w pojazdach kempingowych. Dlaczego?

W Polsce
W Polsce nie ma organizacji upoważnionej do nadzoru nad funkcjonowaniem wyżej opisanego procesu na terenie naszego kraju, w konsekwencji nie jest możliwe przekazanie takich uprawnień firmom polskim, działającym na terenie Polski przez stronę niemiecką.

Nalepka kontroli gazowej 1Nalepka zaświadczająca przejście kontroli gazowej i sprawność instalacji.

Działania po spotkaniu
Na terenie Niemiec odbywają się takie szkolenia wyłącznie dla firm zarejestrowanych w Niemczech lub filii tych firm na terenie innych państw. Dla grup obcojęzycznych szkolenia przeprowadzane są w grupach 5-osobowych wraz z tłumaczem. Trwają jeden dzień i zakończone są egzaminem. Łączny koszt szkolenia na osobę to około 170 zł.

Możliwości
Organizacją, która mogłaby wziąć nadzór nad tym procesem w Polsce jest Polska Organizacja Gazu Płynnego. Można podjąć działania na wzór niemiecki. DVGW to Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V. - technisch-wissenschaftlicher Verein z siedzibą w Eschborn, we Frankfurcie nad Menem, odpowiednik polskiej POGP. Obie stanowią niezależną organizację zajmującą się zagadnieniami dotyczącymi naukowo-technicznej problematyki wodno-gazowej. Są źródłem bieżącej i uaktualnianej informacji technicznej. Inna organizacja niemiecka to DVFG – Deutscher Verband Flussiggas e.V - zrzeszenie podmiotów sprzedąjacych gaz płynny z siedzibą w budynku Forum Energii w Berlinie. Skupia wokół siebie wszystkie przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie Niemiec związane z gazem ciekłym. Jest też CIVD – Caravaning Industrie Verband e.V - związek producentów branży caravaningowej z siedzibą we Frankfurcie nad Menem oraz ÖVFG -Österr Verband für Flüssiggas – zrzeszenie podmiotów sprzedająch gaz płynny z siedzibą w Wiedniu.

ReklamaNalepka kontroli gazowej 2

Normy prawne
EN 1949 (DIN EN 1949:2006-03). Dotyczy pojazdów turystycznych, jak również innych pojazdów wykorzystywanych do celów mieszkalnych. Zawiera wszelkie regulacje i przepisy związane zarówno z instalacjami gazowymi, a także również wyposażeniem, ciśnieniem roboczym (30 mbar), wielkościami przepływu gazu (25 mbar dla każdego odbiornika gazu), średnicami rurek gazowych, materiałów, prób szczelności i innych.

Nalepka kontroli gazowej 3Nalepka konieczna jest przy wjeździe na promy, kempingi, w podziemnych garażach.

Inne normy branżowe
EN12864:2001, Załącznik D dotyczy reduktorów, czasu wymiany (10 lat) i czasu pracy. EN 13786 dotyczy urządzeń przełączających (więcej niż 1 butla). Norma 2001/56/EG & 2004/78/EG, 2006/119/EG dotyczy bezpieczeństwa użytkowania urządzeń grzewczych. Są to nowe regulacje począwszy od 1.01.2006 r. Ponadto pojawiła się w branży problematyka użytkowania urządzeń grzewczych podczas jazdy.

Próba szczelności
Obowiązująca ciśnieniowa próba szczelności (zgodna z formularzem G 607 DVGW przeprowadzana co 2 lata) oraz sprawdzenie oznaczeń zewnętrznych. W Polsce próby szczelności wykonywane są (wyłącznie na życzenie lub za przyzwoleniem klienta) metodą spadku ciśnienia przez niektóre serwisy, współpracujące m.in. z Trumą na terenie Polski. Indywidualnie wydawane zaświadczenia o wykonanej próbie to najczęściej tzw. nalepki w języku polskim.

Producenci
Producentów, bez wyjątku, obowiązują wszelkie przepisy dotyczące materiałów, wykonawstwa, nadzoru.

ReklamaŚT2 - motorshow 06.02-07.04

Kontrola
Kontroli powinna podlegać: butla, zbiornik, reduktor/ry, ciśnienie robocze, węże, rury gazowe, zainstalowane urządzenia gazowe (bez związku z producentami – znak CE). Powinna być wykonana próba szczelności zgodnie z normą – na dzisiaj DIN EN 1949. Potwierdzenie zgodności i prawidłowość zatwierdzone są na podstawie dokumentu pojazdu (produkcja seryjna) i prawidłowości wykonania zgodnie z normą (produkcja indywidualna i jednostkowa).

Więcej na:www.dvgw.de, www.dvfg.de, www.civd.de, www.fluessiggas.net oraz www.pogp.pl

Dorota Nowak
Współpraca: Jacek Habryło


03.03.2009
Obserwuj nas na Google News Obserwuj nas na Google News