artykuły

przewodnik-po-polscePRZEWODNIK PO POLSCE
Reklama
Muzeum Wsi Kieleckiej
  fot. wikipedia.org Muzeum Wsi Kieleckiej

Muzeum Wsi Kieleckiej

Będąc w Górach Świętokrzyskich, w okolicach Kielc można się zastanawiać jak tu niegdyś żyli mieszkańcy. Tu jednak nie trzeba snuć domysłów. Warto odwiedzić Muzeum Wsi Kieleckiej i „przenieść się w czasie” do dawnych wieków, oglądają zabudowy całych wiosek i miasteczek.

Muzeum Wsi Kieleckiej to kilka placówek etnograficznych, prezentujących realia życia dawnych mieszkańców tego regionu.

Placówka składa się z kilku oddziałów: Dworek Laszczyków w Kielcach, Park Etnograficzny w Tokarni (gm. Chęciny), Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie, Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (dawniej Pomnik-Mauzoleum), Wiatrak Kamienny w Szwarszowicach.

Przede wszystkim warto odwiedzić skansen ludowy o nazwie Park Etnograficzny w Tokarni koło Chęcin. Bardzo łatwo tam dotrzeć ponieważ jest zlokalizowany przy drodze krajowej nr 7 z Kielc do Krakowa.

Park Etnograficzny eksponuje zabytki architektury w kilku zwartych sektorach - Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Sandomierskiej, Niecki Nidziańskiej i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Dodatkowo w skansenie stworzono replikę małomiasteczkowego rynku, nawiązującego do dziewiętnastowiecznego układu urbanistycznego miejscowości takich jak Daleszyce, Chęciny, Wąchock, Łagów czy Suchedniów.

Co tam zobaczymy?

W Muzeum zobaczymy również wysokiej klasy zabytki sakralne, a także małą architekturę tego typu: przydrożne krzyże, kapliczki i figury. W skansenie natomiast znajdują się wspaniałe przykłady budownictwa dworsko-folwarcznego. Odtworzono tu również istotne elementy dawnego środowiska przyrodniczego. 

W zabytkach drewnianych przeniesionych do skansenu urządzane są stałe ekspozycje wyposażenia wnętrz, dzięki którym poznać można warunki życia między pierwszą połową XIX wieku do drugą połową XX wieku.

Budynki wyposażone są w oryginalne sprzęty, meble oraz narzędzia. W chałupach można zobaczyć również ekspozycje dotyczące ginących rzemiosł wiejskich – w Tokarni znajdują się m.in. kompletne warsztaty stolarza, kowala, gonciarza, plecionkarza i szewca. Na terenie skansenu podziwiać można również wszystkie spotykane na terenie Kielecczyzny typy wiatraków, a także drewniane młyny wodne budowane na kamiennych podmurówkach.

Wśród najpiękniejszych obiektów należy wymienić: barokowy kościół z Rogowa (1763 r.), modrzewiowy Dwór z Suchedniowa (XIX w.), czy Organistówkę z Bielin z poł. XIX w., w której zaaranżowano wnętrze dawnej apteki.

Muzeum w Tokarni

Muzeum w Tokarni, jako jedyne tego typu w Polsce, może pochwalić się stałą ekspozycją pokazującą w pełni wyposażony gabinet i mieszkanie małomiasteczkowego lekarza z okresu międzywojennego. Wśród ciekawych ekspozycji znalazł się także zakład prowincjonalnego fotografa w chałupie z Wąchocka, rozbudowaną aranżację sklepiku małomiasteczkowego z lat 30. XX w., wnętrze domu z Ćmielowa, czy chałupę z Szydłowa (1705 r.), zamieszkiwaną przez rodzinę żydowskiego krawca.

Wśród stałych ekspozycji pojawiły się też realizacje przybliżające turystom rzadko pokazywane w skansenach rytuały związane z pochówkiem i śmiercią: wystawę opowiadającą o ludowych zwyczajach pogrzebowych obejrzeć można w chałupie z Kobylnik w sektorze lessowym.

Warto też wspomnieć o istniejącej od 2012 roku w Stodole Dworskiej z Radkowic ekspozycji składającej się z kilkudziesięciu najciekawszych wozów, bryczek, sań i pojazdów konnych, pochodzących ze znanej w całej Polsce prywatnej kolekcji Jana Wzorka.

Muzeum Wsi Kieleckiej organizuje w Tokarni wiele plenerowych imprez folklorystycznych, m.in. „Wytopki Ołowiu”, „Święto Chleba” czy „Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny”.

Polska jest piękna. Nie czekaj, ruszaj w drogę!

Lokalizacja, kempingi w okolicy