artykuły

przepisy-prawnePRZEPISY PRAWNE
ReklamaBilbord - bookingcamper
Koniec z przelicznikiem 1,33

Koniec z przelicznikiem 1,33

Czas czytania 3 minuty

Zapewne większość kierujących zespołami pojazdów w postaci samochodu osobowego i przyczepy spotkała się choć jeden raz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. który dopuszczał stosowanie w przyczepach innych niż lekkie hamulca typu bezwładnościowego (tzw. hamulca najazdowego) pod warunkiem zachowania stosunku mas elementów zespołu pojazdów.

Warto wspomnieć, że hamulec najazdowy nie był i nie jest traktowany jako urządzenie uruchamiane z miejsca kierowcy, tak, jak dzieje się to np. w samochodach ciężarowych z układem pneumatycznym. Aby określić DMC tego rodzaju przyczepy, którą wolno było holować samochodem należało jego DMC podzielić przez 1,33. Taki sposób wyliczenia wynikał bezpośrednio z § 14 ust 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.  Był to wyjątek, ale na szczęście przeszedł do historii.

Od 01 stycznia 2023 roku przepis o przeliczniku 1,33 został usunięty, a Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ust. 7 nadano nowe brzmienie:

W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy) działający na koła wszystkich osi. W przyczepie rejestrowanej po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 stycznia 2023 r. dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy) działający co najmniej na koła jednej osi; takie rozwiązanie dopuszcza się również w przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 ton, zarejestrowanej po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1968 r.”;

ReklamaSródtekstowy YT PC
Źródło https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002803

Od tej pory dopasowując przyczepę do swojego samochodu można w pełni polegać na zapisach, które określił producent w homologacji pojazdu, a do dowodu rejestracyjnego trafiły one w pozycjach O1, O2. Nie należy zapominać też o kontrolowaniu wartości w polu F3.


Marcin Turko05.01.20230