artykuły

przepisy-prawnePRZEPISY PRAWNE
ReklamaBilbord Ubezpieczenia
Jak to jest z tym wyprzedzaniem na autostradach po 1 lipca 2023?

Jak to jest z tym wyprzedzaniem na autostradach po 1 lipca 2023?

Czas czytania 4 minuty

Po 1 lipca 2023 roku internet wypełniła fala przeróżnych newsów dotyczących ważnych dla kierowców ciężarówek zmian w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Tak naprawdę ustawa podlega ciągłym modyfikacjom, ale temat zakazu wyprzedzania dla ciężarówek zainteresował bardzo szeroką rzeszę użytkowników dróg, w tym caravaningowców i jest szeroko komentowany.

Nie ma w tym nic złego, bo chyba każdy napotkał na swojej drodze wyprzedzające się po kilka minut samochody ciężarowe, których różnice w prędkości poruszania się były marginalne. Wprowadzone zmiany z reguły mają swoje grono zwolenników jak i przeciwników. Nowe zapisy są proste, jednak do naszej Redakcji spływają pytania zaniepokojonych turystów caravaningowych, którzy z uwagi na długość zestawu czują się „wrzuceni” do jednego worka z kierowcami ciężarówek.

Niezupełnie tak jest, zatem przyjrzyjmy się zmianom wprowadzonym Ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw:

Art. 4. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, 919, 1053, 1088 i 1123) wprowadza się̨ następujące zmiany:

1) w art. 16 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Kierujący pojazdem kategorii N2 lub N3, o których mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2018/858 albo w załączniku nr 2 do ustawy, lub zespołem pojazdów o długości ponad 7 m na autostradzie lub drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku jest obowiązany korzystać́ wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się̨ najbliżej prawej krawędzi jezdni.”;

ReklamaŚT - biholiday 06.03-31.05 Sebastian
W cytowanym artykule nie ma zakazu wyprzedzania, a jedynie nakazuje się kierującym poruszanie się odpowiednimi pasami na wymienionych drogach. Dotyczy to również niemal wszystkich kierowców samochodów osobowych holujących np. przyczepy campingowe, jeżeli zespół pojazdów przekracza 7 m.

2) w art. 24 dodaje się ust. 13 i 14 w brzmieniu:

„13. Kierującemu pojazdem kategorii N2 lub N3, o których mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1 lit. b rozporządze- nia 2018/858 albo w załączniku nr 2 do ustawy, zabrania się wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów kategorii N2 lub N3 obowiązującej na danej drodze.

14. Zakazu, o którym mowa w ust. 13, nie stosuje się do wyprzedzania pojazdów wykonujących na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne wysyłających żółte sygnały błyskowe.”;

Tutaj z kolei ustawodawca wprowadza zakaz wyprzedzania na określonych drogach, ale ogranicza go wyłącznie do pojazdów kategorii N2 lub N3. Nie ma tutaj zapisu o zespołach pojazdów o długości ponad 7 m, który znajduje się w art. 16 ust. 2a

Jak to jest z tym wyprzedzaniem na autostradach po 1 lipca 2023? 2

Jak widać komentowany głośno zakaz wyprzedzania został wprowadzony tam, gdzie wyścigi słoni były najbardziej dokuczliwe i dotyczy wyłącznie wskazanych pojazdów kategorii N2 (pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t) lub N3 (pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 12 t.)

ReklamaJak to jest z tym wyprzedzaniem na autostradach po 1 lipca 2023? 3
Czym innym jest kwestia oceny „prędkości znacznie mniejszą od dopuszczalnej”, co może budzić wątpliwości. Podczas prac nad omawianym projektem reprezentujący Ministerstwo Infrastruktury informowali, że ta znaczna różnica prędkości to co najmniej 10 km/h, ale jak zastrzeżono - nie jest to formalna interpretacja. Jak na naszych ustawodawców przystało, zawsze musi być jakieś niedopowiedzenie…


Redakcja06.07.2023
Obserwuj nas na Google News Obserwuj nas na Google News