artykuły

WYNAJEM KAMPERÓW
ReklamaBilbord - fajny kamper 14.01-31.01 Sebastian
Flota kamperów w wypożyczalniach to co do zasady pojazdy na gwarancji producentów (dostawcy podwozi i firm zabudowujących), a to najlepsza rękojmia, że taki przedmiot umowy jest w pełni sprawny i nie popsuje nam humorów podczas wymarzonej podróży.
  fot. Rafał Dobrowolski Flota kamperów w wypożyczalniach to co do zasady pojazdy na gwarancji producentów (dostawcy podwozi i firm zabudowujących), a to najlepsza rękojmia, że taki przedmiot umowy jest w pełni sprawny i nie popsuje nam humorów podczas wymarzonej podróży.

Przewodnik po formalnościach przy wypożyczaniu kamperów

Z wypożyczeniem kampera łączy się wiele formalności. Z nami się nie zgubisz w ich zawiłościach!

Niemal co kwartał debiutuje w Polsce kolejna wypożyczalnia pojazdów kempingowych, dziś szacujemy ich liczbę na ponad 170. Zdecydowana większość z nich dysponuje flotą liczącą 2-3 pojazdy. Jednak formalności przy wypożyczaniu kamperów są bardzo podobne.

Nowe pojazdy

Regułą też jest, że są to pojazdy nowe lub nie starsze niż 3 lata dla 4-6 osobowej załogi. Utrzymywane są w perfekcyjnej sprawności i gotowości przez profesjonalistów. Nie może być inaczej, skoro każda doba spędzona na firmowym parkingu to niepowetowana strata. Każdy kamper ma aktualne badania techniczne, wymagane ubezpieczenia (polisę OC, AC, Assistance), a dodatkowo objęty jest gwarancją producenta – nie tylko zabudowy (np. Hymer), ale i pojazdu bazowego (m.in. Fiat, Mercedes, Ford). W 100 procentach sprawny, pachnący świeżością apartament – taki otrzymujemy i w takim też stanie powinniśmy go oddać.

Pakiety concierge

Pojazdy kempingowe z wypożyczalni objęte są kompleksową opieką osobistego asystenta. To oznacza, że zawsze możesz liczyć na wsparcie podczas podróży, pomoc i konsultacje w nagłych przypadkach. Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku możesz przebierać w ofertach, decydując się na tę najlepiej skrojoną pod kątem twych potrzeb i... budżetu. Zanim przystąpisz do wypełniania formalności przy wypożyczaniu kamperów musisz ustalić termin przekazania samochodu do użytkowania najemcy i oddania go wynajmującemu. Warto zwrócić uwagę, że termin obowiązywania umowy najmu może być... dłuższy, niżby sugerował okres przekazania kampera w użytkowanie.

Elementy umowy

Z perspektywy prawnej, do obligatoryjnych elementów pisemnej umowy najmu należą: określenie stron, treść oświadczenia woli i własnoręczne podpisy stron. Treść – inaczej oświadczenie woli – powinna możliwie szczegółowo opisywać przedmiot najmu i warunki umowy. I tu wyjątek od reguły. Dlaczego treść jednych umów to ledwie kartka maszynopisu, a inne to lektura na kilka stron i parę załączników? Otóż ustawy – m.in. kodeks cywilny – nie precyzują, jakie obowiązkowe elementy powinna zawierać umowa najmu samochodu zawarta na piśmie i jakie dokładnie powinny obowiązywać formalności przy wypożyczaniu kamperów. Nie istnieją też żadne szczególne przepisy UE.

Rezerwacje i opłaty

Najem wymaga ustalenia okresu jego obowiązywania, czyli wskazania terminów przekazania kampera do użytkowania najemcy i oddania go wynajmującemu. Z reguły interes wynajmującego zabezpiecza zapis: „Po potwierdzeniu dostępności wybranego samochodu w wybranym przez Państwa terminie należy uiścić opłatę w wysokości 30%, a pozostała część czynszu wpłacana jest najpóźniej w dniu przekazania samochodu najemcy”. Bywa przecież, że współcześnie rezerwację wstępną oraz zaliczkę dokonujemy korzystając z formularza na stronie wynajmującego. Przepadek zaliczki? – Stanowi bardzo rzadką sytuację, bo przyjęliśmy zasadę, że do miesiąca od powiadomienia nas o rezygnacji zwracamy ją w 100% – uspokaja Mariusz Pająk z krakowskiej wypożyczalni kamperów Spider Van. – Taki zapis stanowić będzie minimalną formę rekompensaty dla posiadacza floty pojazdów, które z definicji zarabiają na siebie w sezonie. Musimy mieć bowiem świadomość, że sezon caravaningowy w Polsce trwa zaledwie około 70 dni, podczas gdy w takich Niemczech, dwa razy dłużej.

Model kampera

Nie zawsze rezerwujemy konkretny model lub egzemplarz pojazdu. Zazwyczaj obydwie strony umowy godzą się poprzestać na określeniu minimalnych wymogów (m.in. dmc kampera, liczba siedzisk/łóżek). W przypadku braku możliwości dostarczenia pojazdu o porównywalnych parametrach np. z powodu awarii lub kradzieży, wypozyczalnia może dostarczyć pojazd innej klasy. A co, gdy może to być tylko auto klasy wyższej? Najemca powinien mieć wówczas prawo unieważnić umowę. W innym przypadku dobry zwyczaj nakazywałby, by dokonać rekalkulacji opłaty za wynajem, mając choćby na uwadze wyższe koszty (np. paliwa) związane z eksploatacją większego samochodu.

Ubezpieczenie

O postanowieniach ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) komunikacyjnego decyduje towarzystwo ubezpieczeniowe. Każde towarzystwo musi stosować się do zapisów ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Jednak ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia zakłady ubezpieczeń stosują według własnej polityki. Kampery do dziś stanowią przedmiot niechętnie ubezpieczany. Stawki za polisę AC czy Assistance bywają horrendalne, a tzw. wyłączenia mogą zrujnować każdą wypożyczalnię, gdyby chciała powierzyć „dom na kołach” niedoświadczonemu kierowcy. Dlatego też firma nie zaryzykuje podpisania umowy z kierującym, który deklaruje się prawem jazdy kat. B krócej niż 3 lata. Częśto wypożyczalnie określają również minimalny wiek kierowcy – zazwyczaj 25-26 lat.

Kaucja

Zazwyczaj w wysokości kilku tysięcy złotych. nie powinno nikogo dziwić, skoro „tylko” tyle może kosztować naprawa rozbitej przez naszą niefrasobliwość szyby w zabudowie kampera. Podobnie jest z opłatami dodatkowymi czy serwisowymi, gdy zechcemy oddać pokład w nieładzie. Nie opróżnimy zbiornika szarej wody, nie usuniemy fekaliów z kasety WC, nie posprzątamy wnętrza... – im bardziej się rozleniwimy, tym bardziej powiększymy opłatę czynszu. Choć umówmy się – nie są to wygórowane stawki. A co gdy towarzyszem na pokładzie będzie nasz czworonożny ulubieniec? Wypożyczalnie lubią wiedzieć zawczasu o takim gościu, bo pewne rasy psów pozostawiają po sobie nie tyle swoisty zapach, co mogą uprzykrzyć życie kolejnej załodze.

Protokół zdawczo - odbiorczy

Odbiór pojazdu przez Wynajmującego nie zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za szkody, jeżeli zostały wykryte później, a nie można ich było zauważyć przy przeglądzie podczas zwrotu pojazdu – zapis na pozór daleko wykraczający poza dżentelmeńską umowę, jednak uzasadniony. Zwróćmy uwagę, że niemało firm chce, aby pojazd oddać najpóźniej w okolicach godzinach popołudniowych. Przyznajmy, w nocy ograniczona widoczność stanowi wystarczającą przeszkodę, by dokonać oględzin „domu na kołach”.

Szkody i ich naprawa

W wielu umowach znajduje się zastrzeżenie, by nie dokonywać żadnych zmian i przeróbek oraz żadnych napraw bez uprzedniej wyraźnej zgody wynajmującego. Znajdziemy też taki zapis: „zlecenie napraw niezbędnych w trakcie eksploatowania pojazdu dla zagwarantowania ich prawidłowości oraz bezpieczeństwa jazdy można wykonywać do kwoty...”. Drugie zastrzeżenie wynika z faktu, że flota kamperów to co do zasady samochody na gwarancji producenta. Dlatego podkreśla się, by najemca niezwłocznie powiadomił wynajmującego o wszelkich uszkodzeniach. Ale i tu widać elastyczne podejście wypożyczalni. – Mieliśmy już sytuację, że kierujący był mechanikiem samochodowym i zadeklarował, że usterkę wykona szybciej niż w ramach pakietu assistance. Szkoda było psuć klientowi wakacje. Ale mieliśmy też panią dentystkę, która własnymi narzędziami rozkręciła TV z DVD, bo dzieciak włożył dwie płyty na siłę. Gdy zmontowała urządzenie, w ręce zostało jej kilka części – wspomina Kacper Martuś. Bez uprzedniego powiadomienia wynajmującego nasze dobre intencje mogą przynieść więcej szkody niż pożytku, mając na uwadze, że gospodarzymy pojazdem będącym na gwarancji.

tekst i zdjęcia Rafał Dobrowolski

Artykuł pochodzi z numeru 1(86) 2019 Polskiego Caravaningu


Administrator19.04.20200 zdjęć 5

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 16

 • 4
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 1
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 4
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 2
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 3
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 2
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW