artykuły

wynajem-kamperowWYNAJEM KAMPERÓW
ReklamaBilbord - dethleffs 04.06-30.06 Sebastian
Flota kamperów w wypożyczalniach to co do zasady pojazdy na gwarancji producentów (dostawcy podwozi i firm zabudowujących), a to najlepsza rękojmia, że taki przedmiot umowy jest w pełni sprawny i nie popsuje nam humorów podczas wymarzonej podróży.
  fot. Rafał Dobrowolski Flota kamperów w wypożyczalniach to co do zasady pojazdy na gwarancji producentów (dostawcy podwozi i firm zabudowujących), a to najlepsza rękojmia, że taki przedmiot umowy jest w pełni sprawny i nie popsuje nam humorów podczas wymarzonej podróży.

Przewodnik po formalnościach przy wypożyczaniu kamperów

Czas czytania 6 minut

Z wypożyczeniem kampera łączy się wiele formalności. Z nami się nie zgubisz w ich zawiłościach!

Niemal co kwartał debiutuje w Polsce kolejna wypożyczalnia pojazdów kempingowych, dziś szacujemy ich liczbę na ponad 170. Zdecydowana większość z nich dysponuje flotą liczącą 2-3 pojazdy. Jednak formalności przy wypożyczaniu kamperów są bardzo podobne.

Nowe pojazdy

Regułą też jest, że są to pojazdy nowe lub nie starsze niż 3 lata dla 4-6 osobowej załogi. Utrzymywane są w perfekcyjnej sprawności i gotowości przez profesjonalistów. Nie może być inaczej, skoro każda doba spędzona na firmowym parkingu to niepowetowana strata. Każdy kamper ma aktualne badania techniczne, wymagane ubezpieczenia (polisę OC, AC, Assistance), a dodatkowo objęty jest gwarancją producenta – nie tylko zabudowy (np. Hymer), ale i pojazdu bazowego (m.in. Fiat, Mercedes, Ford). W 100 procentach sprawny, pachnący świeżością apartament – taki otrzymujemy i w takim też stanie powinniśmy go oddać.

Pakiety concierge

Pojazdy kempingowe z wypożyczalni objęte są kompleksową opieką osobistego asystenta. To oznacza, że zawsze możesz liczyć na wsparcie podczas podróży, pomoc i konsultacje w nagłych przypadkach. Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku możesz przebierać w ofertach, decydując się na tę najlepiej skrojoną pod kątem twych potrzeb i... budżetu. Zanim przystąpisz do wypełniania formalności przy wypożyczaniu kamperów musisz ustalić termin przekazania samochodu do użytkowania najemcy i oddania go wynajmującemu. Warto zwrócić uwagę, że termin obowiązywania umowy najmu może być... dłuższy, niżby sugerował okres przekazania kampera w użytkowanie.

ReklamaPrzewodnik po formalnościach przy wypożyczaniu kamperów 1
Elementy umowy

Z perspektywy prawnej, do obligatoryjnych elementów pisemnej umowy najmu należą: określenie stron, treść oświadczenia woli i własnoręczne podpisy stron. Treść – inaczej oświadczenie woli – powinna możliwie szczegółowo opisywać przedmiot najmu i warunki umowy. I tu wyjątek od reguły. Dlaczego treść jednych umów to ledwie kartka maszynopisu, a inne to lektura na kilka stron i parę załączników? Otóż ustawy – m.in. kodeks cywilny – nie precyzują, jakie obowiązkowe elementy powinna zawierać umowa najmu samochodu zawarta na piśmie i jakie dokładnie powinny obowiązywać formalności przy wypożyczaniu kamperów. Nie istnieją też żadne szczególne przepisy UE.

Rezerwacje i opłaty

Najem wymaga ustalenia okresu jego obowiązywania, czyli wskazania terminów przekazania kampera do użytkowania najemcy i oddania go wynajmującemu. Z reguły interes wynajmującego zabezpiecza zapis: „Po potwierdzeniu dostępności wybranego samochodu w wybranym przez Państwa terminie należy uiścić opłatę w wysokości 30%, a pozostała część czynszu wpłacana jest najpóźniej w dniu przekazania samochodu najemcy”. Bywa przecież, że współcześnie rezerwację wstępną oraz zaliczkę dokonujemy korzystając z formularza na stronie wynajmującego. Przepadek zaliczki? – Stanowi bardzo rzadką sytuację, bo przyjęliśmy zasadę, że do miesiąca od powiadomienia nas o rezygnacji zwracamy ją w 100% – uspokaja Mariusz Pająk z krakowskiej wypożyczalni kamperów Spider Van. – Taki zapis stanowić będzie minimalną formę rekompensaty dla posiadacza floty pojazdów, które z definicji zarabiają na siebie w sezonie. Musimy mieć bowiem świadomość, że sezon caravaningowy w Polsce trwa zaledwie około 70 dni, podczas gdy w takich Niemczech, dwa razy dłużej.

ReklamaPrzewodnik po formalnościach przy wypożyczaniu kamperów 2
Model kampera

Nie zawsze rezerwujemy konkretny model lub egzemplarz pojazdu. Zazwyczaj obydwie strony umowy godzą się poprzestać na określeniu minimalnych wymogów (m.in. dmc kampera, liczba siedzisk/łóżek). W przypadku braku możliwości dostarczenia pojazdu o porównywalnych parametrach np. z powodu awarii lub kradzieży, wypozyczalnia może dostarczyć pojazd innej klasy. A co, gdy może to być tylko auto klasy wyższej? Najemca powinien mieć wówczas prawo unieważnić umowę. W innym przypadku dobry zwyczaj nakazywałby, by dokonać rekalkulacji opłaty za wynajem, mając choćby na uwadze wyższe koszty (np. paliwa) związane z eksploatacją większego samochodu.

Ubezpieczenie

O postanowieniach ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) komunikacyjnego decyduje towarzystwo ubezpieczeniowe. Każde towarzystwo musi stosować się do zapisów ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Jednak ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia zakłady ubezpieczeń stosują według własnej polityki. Kampery do dziś stanowią przedmiot niechętnie ubezpieczany. Stawki za polisę AC czy Assistance bywają horrendalne, a tzw. wyłączenia mogą zrujnować każdą wypożyczalnię, gdyby chciała powierzyć „dom na kołach” niedoświadczonemu kierowcy. Dlatego też firma nie zaryzykuje podpisania umowy z kierującym, który deklaruje się prawem jazdy kat. B krócej niż 3 lata. Częśto wypożyczalnie określają również minimalny wiek kierowcy – zazwyczaj 25-26 lat.

Kaucja

Zazwyczaj w wysokości kilku tysięcy złotych. nie powinno nikogo dziwić, skoro „tylko” tyle może kosztować naprawa rozbitej przez naszą niefrasobliwość szyby w zabudowie kampera. Podobnie jest z opłatami dodatkowymi czy serwisowymi, gdy zechcemy oddać pokład w nieładzie. Nie opróżnimy zbiornika szarej wody, nie usuniemy fekaliów z kasety WC, nie posprzątamy wnętrza... – im bardziej się rozleniwimy, tym bardziej powiększymy opłatę czynszu. Choć umówmy się – nie są to wygórowane stawki. A co gdy towarzyszem na pokładzie będzie nasz czworonożny ulubieniec? Wypożyczalnie lubią wiedzieć zawczasu o takim gościu, bo pewne rasy psów pozostawiają po sobie nie tyle swoisty zapach, co mogą uprzykrzyć życie kolejnej załodze.

Protokół zdawczo - odbiorczy

Odbiór pojazdu przez Wynajmującego nie zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za szkody, jeżeli zostały wykryte później, a nie można ich było zauważyć przy przeglądzie podczas zwrotu pojazdu – zapis na pozór daleko wykraczający poza dżentelmeńską umowę, jednak uzasadniony. Zwróćmy uwagę, że niemało firm chce, aby pojazd oddać najpóźniej w okolicach godzinach popołudniowych. Przyznajmy, w nocy ograniczona widoczność stanowi wystarczającą przeszkodę, by dokonać oględzin „domu na kołach”.

Szkody i ich naprawa

W wielu umowach znajduje się zastrzeżenie, by nie dokonywać żadnych zmian i przeróbek oraz żadnych napraw bez uprzedniej wyraźnej zgody wynajmującego. Znajdziemy też taki zapis: „zlecenie napraw niezbędnych w trakcie eksploatowania pojazdu dla zagwarantowania ich prawidłowości oraz bezpieczeństwa jazdy można wykonywać do kwoty...”. Drugie zastrzeżenie wynika z faktu, że flota kamperów to co do zasady samochody na gwarancji producenta. Dlatego podkreśla się, by najemca niezwłocznie powiadomił wynajmującego o wszelkich uszkodzeniach. Ale i tu widać elastyczne podejście wypożyczalni. – Mieliśmy już sytuację, że kierujący był mechanikiem samochodowym i zadeklarował, że usterkę wykona szybciej niż w ramach pakietu assistance. Szkoda było psuć klientowi wakacje. Ale mieliśmy też panią dentystkę, która własnymi narzędziami rozkręciła TV z DVD, bo dzieciak włożył dwie płyty na siłę. Gdy zmontowała urządzenie, w ręce zostało jej kilka części – wspomina Kacper Martuś. Bez uprzedniego powiadomienia wynajmującego nasze dobre intencje mogą przynieść więcej szkody niż pożytku, mając na uwadze, że gospodarzymy pojazdem będącym na gwarancji.

tekst i zdjęcia Rafał Dobrowolski

Artykuł pochodzi z numeru 1(86) 2019 Polskiego Caravaningu


Administrator19.04.2020 zdjęć 5
Obserwuj nas na Google News Obserwuj nas na Google News