artykuły

przewodnik-po-polscePRZEWODNIK PO POLSCE
ReklamaBilbord - Makita 01.06-30.06 Sebastian
Warmia jest pełna atrakcji turystycznych.
  fot. pixabay.com Warmia jest pełna atrakcji turystycznych.

Warmia - spotkanie z zabytkami i naturą

Warmia to kościoły, zamki, kapliczki, czerwona cegła, odkrywanie brukowanych dróg, wojaże rowerowe, aleje drzew przy drogach, dziewicza przyroda usiana lasami i wzgórzami o leniwych, obłych zboczach oraz raj dla wielbicieli jezior i rzek.

To również bezkresne królestwo dzikiego ptactwa i zwierzyny. Wszechwładną panią jest tutaj natura. Nieliczne miasta przegrywają z nią urodą na całej linii.

Polodowcowy krajobraz to wzgórza morenowe (Wysoczyzna Elbląska i Wzniesienia Górowskie na północy), jeziora mają kształt rynnowy. Charakterystyczne jest występowanie mniejszej liczby jezior, a także ich wielkość – znacząco mniejsza w stosunku do Kraina Wielkich Jezior Mazurskich. Występują gleby raczej mało urodzajne: bielicowe, brunatne oraz mady (przy ujściu Pasłęki do Zalewu Wiślanego).

Warmia nie cieszy się bogactwem surowców mineralnych, występują tu jedynie piaski, gliny zwałowe, ruda darniowa. Warunki klimatyczne ukształtowały florę zdominowaną przez lasy iglaste (świerk, sosna, modrzew) i liściaste (buk, dąb, grab, jesion, brzoza, olsza, cis, brzoza). Z fauny występują m.in.: jelenie, sarny, dziki, zające, lisy, kuny leśne, łasice, drozdy, zięby, pliszki, jaskółki, kuropatwy, kukułki, leszcz, lin, karaś, węgorz, szczupak, okoń i inne.

Główne miasta Warmii to Braniewo, Frombork, Orneta, Pieniężno, Lidzbark Warmiński, Biskupiec, Dobre Miasto, Reszel, Olsztyn, Barczewo.

Jest krainą historyczną, jedną z części historycznej krainy Prusy. Powstała w 1243 r., gdzie na tym terenie wcześniej zamieszkiwali pogańscy Warmowie. W latach 1243-1466 wchodziła w skład państwa krzyżackiego.

W latach 1466-1772 należała do Polski. Po I rozbiorze ziemie te na 173 lata zagarnęły Prusy, a Księstwo Warmińskie przestało istnieć. Warmia wraz z Mazurami stały się częścią państwa polskiego dopiero w 1945 r.

Krainy geograficzne Warmii:

  • Równina Warmińska (teren wokół Braniewa).
  • Wybrzeże Staropruskie (okolice Fromborka).
  • Wzniesienia Górowskie (na płn.-wsch. od Pieniężna).
  • Równina Ornecka
  • Równina Sępopolska (okolice Bartoszyc, Sępopola i Korsz).
  • Pojezierze Olsztyńskie.

Warmia była tworem politycznym i w odróżnieniu od Mazur jej granice były dobrze określone.

"Niemcy ze zgrozą powiadają, że Warmia miała kształt siekiery wiszącej nad Prusami Wschodnimi. Ale przecież nie my to jej kształty nadaliśmy, tylko układ Krzyżaków z własnym biskupem, któremu, zwyczajem średniowiecznym, oddano trzecią część ziem do profitowania, wydzielonych w taką oto figurę" -Melchior Wańkowicz  - "Na tropach Smętka".

Polska jest piękna. Nie czekaj, ruszaj w drogę!

Lokalizacja, kempingi w okolicy