artykuły

przewodnik-po-polscePRZEWODNIK PO POLSCE
ReklamaBilbord - Makita 01.06-30.06 Sebastian
Najstarszy kościół w Inowrocławiu
  fot. wikipedia.org Najstarszy kościół w Inowrocławiu

Najstarszy kościół w Inowrocławiu

Kościół ten, wybudowany w stylu architektury romańskiej, jest najstarszym i najcenniejszym zabytkiem inowrocławskiej architektury.

To zbudowana z ciosanych granitów świątynia, od wschodu zamknięta półkolistą absydą, od zachodu kamienno-ceglanym, dwuwieżowym masywem. Prawdopodobnym fundatorem kościoła był książę Leszek (1173-1186), stąd też przypuszczać można, iż budowę świątyni zaczęto przed rokiem 1186.

2 września 1431 r. pod Inowrocław dotarły oddziały krzyżackie dowodzone przez Josta Strupperga. Krzyżacy zdobyli miasto i je spalili nie oszczędzając kościołów w tym także romańskiej świątyni, usytuowanej poza murami miasta. Po tych wydarzeniach, zapewne w trakcie odbudowy zniszczeń przebudowano prezbiterium romańskiego kościoła w stylu gotyckim.

W 1699 r. stan kościoła p.w. Imienia NMP określano jako “bliski ruiny" jednakże staraniem wiernych w 1724 r. założono nad nawą nowy dach ceramiczny. Dachy nad wieżami pokryto gontem. W tym czasie była to jedyna czynna świątynia w mieście. Niestety w 1779 r. nastąpiła katastrofa budowlana- zawaliła się ściana zamykająca prezbiterium, pociągając ze sobą jego sklepienie.

W 1816 r. pruskie władze budowlane zamknęły świątynię, albowiem spękane mury zagrażały bezpieczeństwu przebywających w nim ludzi. Ostatecznym ciosem był pożar, który wybuchł z 3 na 4 grudnia 1834 r. Ogień, który został wzniecony uderzeniem pioruna w stojącą w pobliżu owczarnię i zabudowania gospodarcze, przerzucił się na kościół.

Świątynia spłonęła wraz ze zgromadzonymi w jej wnętrzu sprzętami liturgicznymi i wyposażeniem z innych kościołów. Po pożarze z 1834 r. z kościoła p.w. Imienia NMP pozostały jedynie zrujnowane i wypalone mury obwodowe, które mieszkańcy miasta zaczęli potocznie nazywać "Ruiną".

W latach 1900-1902 został poddany rekonstrukcji według projektu Juliusza Kothego, konserwatora zabytków prowincji poznańskiej. Zgodnie z zasadą jedności stylu usunięto wówczas ślady prezbiterium gotyckiego i przebudowy barokowej, a odtworzono m.in. półkolistą, romańską apsydę.

W wyposażeniu wnętrza najcenniejsza jest wykonana z lipowego drewna, otoczona kultem, gotycka rzeźba Uśmiechniętej Madonny i Dzieciątka Jezus datowana na lata ok. 1370–1380, umieszczona w ołtarzu głównym.

Polska jest piękna. Nie czekaj, ruszaj w drogę!

Lokalizacja, kempingi w okolicy