artykuły

przewodnik-po-polscePRZEWODNIK PO POLSCE
ReklamaBilbord Ubezpieczenia
Cerkiew Zaśnięcia w Szczebrzeszynie
  fot. wikipedia.org Cerkiew Zaśnięcia w Szczebrzeszynie

Cerkiew Zaśnięcia w Szczebrzeszynie

Czas czytania 3 minuty

Podróżując kamperem po wschodniej granicy Polski, natkniecie się na prawdziwą różnorodność kulturową. To echa pozostałości po dawnych mieszkańcach tych ziem wchodzących w skład dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Zobaczycie tu dawne zabytki pozostawione przez Rusinów, Litwinów czy Żydów. Na pewno też warto odwiedzić miasto Szczebrzeszyn. Słynne nie tylko z wiersza o chrząszczu, ale również z pięknej, zabytkowej cerkwi.

Cerkiew Zaśnięcia w Szczebrzeszynie to zabytkowa świątynia prawosławna, która znajduje się w centrum miasta. Jest to jeden z najstarszych i najpiękniejszych przykładów architektury drewnianej w Polsce.

Świątynia została zbudowana w XVII wieku przez miejscowych Rusinów, którzy należeli do unii brzeskiej. W 1875 roku społeczność przeszła na prawosławie, a po II wojnie światowej została przejęta przez katolików obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Obecnie jest to kościół parafialny pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny.

Cerkiew Zaśnięcia w Szczebrzeszynie to jedna z najpiękniejszych i najstarszych cerkwi prawosławnych w Polsce. Została zbudowana w stylu bizantyjsko-ruskiem i jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Warto zwrócić uwagę na bogatą dekorację zewnętrzną cerkwi. Na ścianach znajdują się malowidła przedstawiające sceny z życia Chrystusa, Matki Bożej i świętych. Na wieży widnieje zegar słoneczny z 1748 roku, a nad wejściem głównym - herb rodu Potockich, który był fundatorem remontu cerkwi w XVIII wieku.

ReklamaCerkiew Zaśnięcia w Szczebrzeszynie 1
Koniecznie trzeba zajrzeć do wnętrza cerkwi, gdzie można podziwiać piękne ikony, freski i rzeźby. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje ikonostas, czyli ściana oddzielająca nawę od prezbiterium. Jest on wykonany z drewna i pokryty złotem i srebrem. Zawiera ponad 50 ikon, które przedstawiają sceny z Biblii i historii Kościoła prawosławnego. Ikonostas jest dziełem mistrzów lwowskich z XVIII wieku.

Jeśli będziecie w tym mieście kamperem, musicie również odwiedzić muzeum cerkiewne, które mieści się w budynku obok świątyni. W muzeum można zobaczyć eksponaty związane z historią i kulturą prawosławia w Polsce. Są to m.in. stare księgi liturgiczne, szaty kapłańskie, naczynia liturgiczne, krzyże i relikwie.

Muzeum jest otwarte od wtorku do niedzieli w godzinach 10:00-16:00.

Cerkiew Zaśnięcia w Szczebrzeszynie to miejsce, które warto zobaczyć, jeśli interesuje Was historia i sztuka prawosławna. To także okazja do poznania bogactwa kulturowego i religijnego regionu.

Polska jest piękna. Nie czekaj, ruszaj w drogę!

Lokalizacja, kempingi w okolicy


Obserwuj nas na Google News Obserwuj nas na Google News