artykuły

przewodnik-po-polscePRZEWODNIK PO POLSCE
Reklama
Centralny Szlak Rowerowy Roztocza
  fot. pixabay.com Centralny Szlak Rowerowy Roztocza

Centralny Szlak Rowerowy Roztocza

To przepięknie położona trasa rowerowa, która prowadzi przez malownicze tereny Roztocza Zachodniego, Środkowego i Wschodniego od Kraśnika do Lwowa na Ukrainie.

Różnorodna rzeźba terenu, szata roślinna, występujące tu zabytki kultury oraz specyficzny krajobraz powodują, że szlak jest bardzo atrakcyjny. Trasa ukazuje, że Roztocze to nie tylko granica geologiczna pomiędzy Europą Wschodnią i Zachodnią, ale również pogranicze kultur. Dowodzą tego zabytkowe cerkiewki, kościoły, budynki dawnych synagog.

Droga ze Szczebrzeszyna wiedzie lewym brzegiem rzeki Wieprz mijając malownicze wsie Kawęczyn, Topólcza, Turzyniec, Wywłoczka do Zwierzyńca. Dalej poprowadzony jest przez Sochy, Szozdy, Tereszpol do Górecka a następnie do Józefowa. Szlak na tym odcinku wiedzie wzdłuż osi Roztocza, przecina doliny rzek malowniczo wcinających się w strefę krawędziową, wspina się na wierzchowiny ukazując roztoczańskie panoramy pól i lasów z położonymi w dolinach wioskami i miastecz­kami.

O burzliwej historii tej ziemi zaświadczają liczne pomniki i cmentarze przypominające powstanie styczniowe, kampanię wrześniową 1939 roku, walkę partyzancką podczas II wojny światowej i okres powojenny.

Na trasie znajdują się najcenniejsze przyrodniczo obszary Roztocza objęte ochroną w Roztoczańskim Parku Narodowym, Jaworowskim Parku Narodowym (Ukraina) oraz parkach krajobrazowych i rezerwatach.

Długość całkowita szlaku wynosi 266 km. Podzielony jest na 3 etapy:

I etap: Od Kraśnika do Zwierzyńca

II etap: Od Zwierzyńca do Hrebennego

III etap: Od Hrebennego do Lwowa

I Etap

Centralny Szlak Rowerowy Roztocza I etap Kraśnik - Zwierzyniec prowadzi przez teren Roztocza Zachodniego ciągnącego się od Kraśnika po Szczebrzeszyn i Zwierzyniec. Obszar ten pokrywa gruba warstwa lessu zalegająca na kredowych skałach wapiennych. Występują tu liczne, długie i głębokie na 20 metrów wąwozy, których zbocza porośnięte są grądami. Najbardziej efektowne i malownicze sieci wąwozów występują między Batorzem i Turobinem oraz w tzw. Piekiełku pomiędzy Szczebrzeszynem a Kawęczynkiem. Najwyższe wzniesienie Roztocza Zachodniego wynosi 343 m n. p. m (Dąbrowa). Dla Roztocza Zachodniego charakterystyczne są również faliste krajobrazy pól uprawnych, tworzące tzw. "szachownice pól" z wyraźnymi progami miedz, zapobiegających erozji. Różnorodność i bogactwo przyrodnicze tych ziem spowodowały utworzenie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego.

Długość I etapu szlaku wynosi 100,6 km. Pod względem technicznym odznacza się on średnim stopniem trudności. Prowadzi w większości drogami asfaltowymi. Szlak bierze początek na wys. 248 m n.p.m. a kończy na 230 m n. p. m.

II etap

Szlak poprowadzony został przez Roztocze Środkowe i Wschodnie. Roztocze Środkowe - wapienno-piaszczyste z kulminacją 387 m n.p.m (Wapielnia) rozciąga się pomiędzy Zwierzyńcem a Tomaszowem Lubelskim. Jest to kraina o wyjątkowo urozmaiconej rzeźbie terenu. Łańcuchy wapiennych wzgórz porośnięte wspaniałymi lasami z enklawami pól uprawnych przeplatają się z dolinami. Charakterystyczną cechą tego regionu są liczne wzgórza ostańcowe. Wyjątkowo atrakcyjna jest krawędziowa część Roztocza Środkowego i Równiny Biłgorajskiej. W korytach płynących tu rzek wytworzyły się kaskady wodospadów zwanych potocznie szumami. Są one najbardziej widoczne na rzekach Sopot i Tanew. Roztocze Wschodnie (znajduje się w znacznej część na terenie Ukrainy) na terenie Polski zajmuje powierzchnię 320 km, z czego tylko 80 km2 w województwie lubelskim. Jest to obszar o dużym zróżnicowaniu rzeźby w postaci garbów, płaskowyżów, pagórów, wąwozów, dolin i kotlin. Najbardziej charakterystycznymi elementami rzeźby terenu są licznie występujące ostańce dochodzące do wysokości ponad 390 m n.p.m (Krągły Goraj, Długi Goraj i Wielki Dział). Kraina ta porośnięta jest zwartymi kompleksami lasów mieszanych z naturalnymi fragmentami buczyny karpackiej.

Niezwykłego uroku krajobrazowi tych ziem dodają zabytkowe cerkwie, kościoły, synagogi, kamienne krzyże i figury przydrożne. Na tym obszarze najlepiej widać, że Roztocze to nie tylko granica geologiczna pomiędzy Europą Zachodnią i Wschodnią, ale również pogranicze kultur.

Szlak Zwierzyniec - Hrebenne ma długość 86 km. Poprowadzony jest głównie drogami utwardzonymi, ale zdarzają się również odcinki piaszczyste.

III etap

Ta część szlaku prowadzi przez ukraińskie Roztocze Wschodnie. Od przejścia granicznego Hrebenne - Rawa Ruska wiedzie przez Potylicz, Krechów, Iwano Frankowe (dawny Janów) do Brzuchowic - dzielnicy Lwowa.

Jest to teren fascynujący krajobrazowo, przyrodniczo i kulturowo. Na szlaku znajdują się liczne wychodnie skalne oraz interesujące kamieniołomy np. w Potyliczu i Dubrowyczy (Dąbrowa). W rejonie tej ostatniej, szlak przecina wzgórze na wysokości 400,3 m n.p.m., tędy przebiega europejski dział wodny pomiędzy Morzem Czarnym i Bałtyckim.

"Centralny Szlak Rowerowy Roztocza" Hrebenne - Lwów ma długość ok. 80 km. Trasa poprowadzona jest przez malownicze wsie i miasteczka, w większości drogami utwardzonymi i asfaltowymi. Zdarzają się też, piaszczyste, śródpolne drogi. Różnice wzniesień na trasie sięgają ok. 100 m. Poza szlakiem, na Roztoczu znajdują się dwa ośrodki sanatoryjne w Niemirowie i Szkle, które korzystają z wód mineralnych "Naftusia" i Morszynka" oraz wód termalnych.

Polska jest piękna. Nie czekaj, ruszaj w drogę!

Lokalizacja, kempingi w okolicy