artykuły

przewodnik-po-polscePRZEWODNIK PO POLSCE
Reklama
Braniewo - najstarsze miasto Warmii
  fot. wikipedia.org Braniewo - najstarsze miasto Warmii

Braniewo - najstarsze miasto Warmii

Najstarsze miasto Warmii, powstałe na terenie dawnej pruskiej osady. Urokliwie położone, pełne średniowiecznych zabytków i swoistego, małomiasteczkowego klimatu. Z pewnością warte odwiedzenia – zwłaszcza, że również okolice obfitują w wiele ciekawych atrakcji.

Braniewo - miejsce dla miłośników przyrody

Ze względu na to, że nie jest to region przemysłowy panują tutaj bardzo dobre warunki do rozwoju turystyki, a szczególnie agroturystyki. Warto również dodać, że powiat położony jest na ważnych szlakach komunikacyjnych (morskich, kolejowych i drogowych). Miłośnicy przyrody oraz aktywnego wypoczynku znajdą tutaj coś dla siebie, m.in.: rezerwaty: „Dolina rzeki Wałszy”, Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce”, rezerwat torfowiskowy „Osiek II” oraz „Brzozy niskiej” k. Cielętnika. Ciekawą atrakcją przyrodniczą jest rzeka Pasłęka, która jest bardzo interesującym szlakiem wodnym. Szczególnie można ją polecić turystom lubiącym turystykę kwalifikowaną ze względu na dzikie, przełomowe odcinki.

Braniewo leży ok. 90 km od Olsztyna. Dawniej zwane było Brunsbergiem. Jest najstarszym warmińskim miastem założonym na miejscu staropruskiej osady. Początki powstania miasta to wybudowanie przez Krzyżaków około roku 1240 drewnianej warowni.

Pomimo zniszczeń z okresu II wojny światowej zachowały się tu jednak piękne zabytki.

 • Kościół św. Trójcy (obecnie ukraińska cerkiew grekokatolicka) to budowla w stylu gotyckim.W środku możemy zobaczyć piękną XVIII wieczną ambonę oraz ikonostas oddzielający prezbiterium od niskiej nawy. Budowla salowa z trójbocznym zamknięciem od wschodu położony w obrębie Nowego Miasta (pierwotnie kościół parafialny). Kościół powstał na początku XVI w. Zakrystia i kruchta pochodzą z lat 1681-1686.
 • Kościół pw. św. Katarzyny - zbudowany w XIII w stylu gotyckim. Po zniszczeniach został zrekonstruowany na początku lat 80-tych XX wieku. Potężną wieżę na planie kwadratu z rzędami płycin i otworów wieńczy niewielka latarnia. Wnętrze jest ogromne z gwiaździstymi zrekonstruowanymi sklepieniami. W 2001 r. kościół uzyskał miano bazyliki mniejszej.
 • Sanktuarium Świętego Krzyża(odpustowy kościół) - zbudowano w stylu barokowym w XVIII wieku w miejscu gdzie został sprofanowany obraz Męki Pańskiej. Kościół wybudowany przez jezuitów w latach 1722-1747 na planie krzyża greckiego z kopułą nad częścią centralną. W ołtarzu głównym jest gotycki cudowny obraz przedstawiający Tron Łaski.
 • Kościół parafialny św. Antoniego z lat 1803 – 1837, dawniej ewangelicki. We wnętrzu zachowały się dwa obrazy z XVII wieku – Biczowanie Chrystusa oraz Kamienowanie Św. Szczepana i późnogotycki krucyfiks z pocz. XVI wieku.

W Braniewie warto również zobaczyć:

 • Gotycką basztę zamkową z XIV wieku, która pełniła niegdyś funkcję bramy przejazdowej, między dolnym oraz górnym dziedzińcem zamkowym.
 • Gmach byłego Liceum Hozjanum z XVIII wieku, w którym mieści się obecnie Zespół Szkół Zawodowych.
 • Fragmenty fortyfikacji miejskich– są to mury obronne z dwiema basztami oraz czworoboczną narożną Wieżą Księżą. Baszty te pochodzą z XIII – XIV wieku. Warto dodać, że na terenie dawnej fosy zbudowano i oddano do użytku w 1974 roku amfiteatr.
 • Kaplicę cmentarną pw. Św. Rocha– została ona zbudowana w 1711 roku na miejscu drewnianej kapliczki, którą ufundowali mieszczanie jako ofiarę po ustąpieniu epidemii dżumy, która nawiedziła miasto w latach 1709 – 1710. Warto dodać, że jest to jeden z najstarszych zabytków Braniewa. Kaplica jest murowana i otynkowana.
 • Odbudowany Dom Konwertytów fundacji biskupa Potockiego z 1713 roku, przeznaczony obecnie na cele Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego.
 • Spichlerz pochodzący z XVII wieku znajdujący się przy ulicy Portowej, który odbudowano w 1966 roku.
 • Klasztor Sióstr Katarzynek, został założony w 1571 roku przez błogosławioną Reginę Protmann. Siostry udzielają się także charytatywnie oraz apostolsko.

W pobliskim Dębowcu znajduje się kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w stylu gotyckim, murowany. Pierwotnie znajdowała się tutaj kaplica krzyżacka. W 1946 roku kościół został przekazany katolikom, gdyż wcześniej był ewangelicki.

W miejscowości Piele można zobaczyć zespół pałacowy w skład, którego wchodzą: pałac z pocz. XVIII wieku, park, grota romantyczna w parku z I połowy XIX wieku oraz budynek gospodarczy z XIX wieku.

W Wilknitach znajduje się zabytkowy park dworski, natomiast we wsi Zagaje można obejrzeć dawny pałac oraz park z XIX wieku.

Polska jest piękna. Nie czekaj, ruszaj w drogę!

Lokalizacja, kempingi w okolicy