artykuły

przewodnik-po-polscePRZEWODNIK PO POLSCE
ReklamaBilbord - Makita 01.06-30.06 Sebastian
Bisztynek - miasto, które miało nie istnieć
  fot. wikipedia.org Bisztynek - miasto, które miało nie istnieć

Bisztynek - miasto, które miało nie istnieć

Miasto na Warmii założone na obszarze istniejącej od 1346 roku wsi Strowangen. Prawa miejskie osadzie nadał biskup warmiński Henryk III Sorbom w 1385 r. Brak dokładnych badań archeologicznych nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy Bisztynek posiadał mury miejskie.

Bisztynek ucierpiał podczas wojen polsko-krzyżackich. W wyniku pokoju toruńskiego w 1466 r. miasto wraz z całą Warmią weszło w skład Królestwa Polskiego. W 1478 roku Biskup Mikołaj Tungen wypowiedział wojnę Polsce sprzymierzając się z Krzyżakami. Miasto zostało zajęte przez wojska polskie i zniszczone. Wojna zwana „popią” zakończyła się ugodą biskupa z królem polskim, Kazimierzem Jagiellończykiem.

Bisztynek - miasto, które miało zostać zniszczone

Nieposiadający odpowiednich fortyfikacji Bisztynek przynosił więcej strat materialnych niż korzyści, toteż biskup Tungen podjął decyzję o likwidacji miasta. Mieszczanie jednak, dali wyraz swej determinacji i w dniu 5 marca 1481 roku miało miejsce ponowienie aktu lokacyjnego i potwierdzenie w nim dotychczasowych przywilejów. Prawdopodobnie wówczas mieszczanie obiecali biskupowi budowę murów obronnych. Budowę umocnień ukończono przed rokiem 1519. Wzniesione z kamienia polnego mury posiadały trzy bramy : Reszelską Jeziorańską i Lidzbarską.

Obecnie jedynym zachowanym elementem miejskich fortyfikacji jest Brama Lidzbarska, wzniesiona na przełomie XV/XVI wieku. Zbudowana została na planie zbliżonym do kwadratu 10,9×11,1 m, a grubość jej muru wynosi 2,2 do 2,3 m. Posiadała ostrołukowy przejazd bramny z opuszczaną broną. Około roku 1780 brama została przebudowana. Obniżono ją nadając bryle i elewacjom styl barokowy. W XIX w. zaadaptowana została na więzienie. W okresie międzywojennym w budowli mieściła się biblioteka i dom kultury. W latach 50-tych XX wieku została odrestaurowana po zniszczeniach II wojny światowej.

Co warto zobaczyć w Bisztynku?

  • Kościół farny pw. św. Macieja Apostoła i Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa - pierwotnie kościół farny w Bisztynku miał być pw. św. Marty, ale biskup Sorbom zmienił tytuł przy konsekracji kościoła na św. Macieja Apostoła. W czasie mszy konsekracyjnej podczas podniesienia Hostii miały upaść na ołtarz krople krwi. Od tamtych czasów świątynia jest traktowana jako sanktuarium Krwi Chrystusa. Budowę gotyckiej świątyni uzupełniono wieżą wybudowaną w XVI w.Obecnie jest trójnawową halą o ośmiu przęsłach w stylu późnego baroku. Ołtarz główny jest w stylu rokokowym, a wykonany został przez Chrystiana Bernarda Schmidta z Reszla. Dziełem tego samego artysty są ołtarze boczne kończące nawę południową i północną oraz ołtarze boczne przy czwartej parze filarów. W kościele znajduje się gotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem z drugiej połowy XIV w. W ścianie północnej kościoła znajduje się kamienna tablica z herbem biskupa Szembeka z datą 1739. Z obrazów w kościele na uwagę zasługuje portret Ignacego Krasickiego oraz dziewięć obrazów Apostołów. Ozdobą obejścia kościelnego są rzeźby postaci (naturalnej wielkości) dwunastu Apostołów ustawione na otaczającym kościół murze.
  • Brama Lidzbarska - jest jedyną zachowaną bramą z niegdyś istniejących trzech bram miejskich w Bisztynku. Wybudowana została w latach 1481–1547. Brama ta ok. 1780 została obniżona i przebudowana w stylu barokowym. późnobarokowe szczyty są najprawdopodobniej projektu Ernesta Mazura.
  • Kościół cmentarny pw. św. Michała Archanioła z lat 1618–1632, z dobudowaną wieżą i zakrystią w 1892 r.
  • plebania pseudogotycka z końca XIX w.
  • kościół poewangelicki z II poł. XIX w. w odbudowie po zniszczeniach z lat 70. XX wieku.
  • kamieniczki z XIX i XX w.
  • spichrz z XVIII wieku.

Polska jest piękna. Nie czekaj, ruszaj w drogę!

Lokalizacja, kempingi w okolicy