artykuły

wiadomosciWIADOMOŚCI
Reklama
Ile rejestrujemy? Raport PGC i PZPM

Ile rejestrujemy? Raport PGC i PZPM

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Polska Grupa Caravaningowa przedstawiają raport rejestracji nowych i używanych kamperów oraz przyczep kempingowych w pierwszym kwartale  2022 roku opracowany na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

W pierwszym kwartale 2022 r. utrzymał się dalszy trend wzrostowy na rynku caravaningowym
w Polsce. W grupie nowych samochodów kempingowych wyniósł +4,1% r/r,
co pokazuje utrzymującą się popularność dziedziny. W pierwszym kwartale zarejestrowano 432 szt. (+17 szt.).

W kategorii nowych przyczep kempingowych zarejestrowano w pierwszym kwartale 250 szt.
co przełożyło się na wzrost o 15,2 % (+33 szt.).

Pierwszy raz od początku powstawania raportów rejestracji nowych i używanych kamperów
i przyczep kempingowych autorstwa PZPM oraz PGC odnotowano ujemną dynamikę w zakresie pierwszych rejestracji w Polsce używanych pojazdów i przyczep.

W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku zarejestrowano po raz pierwszy w naszym kraju
374 używane samochody kempingowe. Daje to spadek dynamiki na poziomie 23,7 % (-116 szt.).

Podobny trend widoczny jest na rynku używanych przyczep kempingowych, na którym odnotowano spadek rejestracji sprowadzanych używanych przyczep kempingowych o 14,7% r/r do poziomu
1544 szt. (-267 szt.).

Pod kątem krajów pochodzenia w przypadku sprowadzanych samochodów kempingowych prym wiodą bez zmian Niemcy (158 szt.) oraz Francja (76 szt.). Na trzecim i czwartym miejscu znalazły się Holandia (24 szt.) oraz Włochy (21 szt.).

W krajach pochodzenia sprowadzonych używanych przyczep kempingowych na pierwszym miejsce weszła Dania (350 szt.), drugie bez zmian Holandia (322 szt.), a podium zamyka spadająca
z pierwszego miejsca Wielka Brytania (289 szt.)

Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego mówi: „Pierwszy kwartał
b.r. zakończył się wzrostami rejestracji zarówno nowych samochodów kempingowych jak i nowych przyczep kempingowych. Jeśli jednak chodzi o sytuację używanych kamperów i przyczep kempingowych – tu po raz pierwszy pojawiły się wyraźne spadki. Chociaż obecne okoliczności nie sprzyjają  robieniu dalekosiężnych planów urlopowych, to można mieć nadzieję, że w drugim kwartale roku sytuacja się poprawi. Problemem ciągle pozostają trudności w dostawie nowych samochodów, co może niestety mieć przełożyć się na ograniczenie dostaw podwozi do zabudowy kamperów. Wydaje się jednak, że trend podróżowania z własnym „domem na kółkach” nadal się utrzyma i w perspektywie najbliższych kwartałów, czy lat ten segment rynku motoryzacyjnego będzie się rozwijał bardzo dynamicznie.”

Sebastian Klauz, wiceprezes PGC, wydawca czasopisma Polski Caravaning, skomentował: „Zeszłoroczne problemy związane z przerwaniem łańcuchów dostaw są nadal aktualne. Do tego dochodzi sytuacja wojny w Ukrainie i przerwanie dostaw wiązek elektrycznych z tamtejszych fabryk. Nie sprzyja to dużym wzrostom. Jednak tendencja została utrzymana zarówno w dziedzinie nowych przyczep jak i kamperów. Zastanawiający jest wyraźny spadek wśród kilku producentów. Na szczęście zainteresowanie caravaningiem nie stygnie i z pewnością przesunięcia terminów z początku roku zostaną nadrobione przez kolejne kwartały. Inaczej sytuacja wygląda z używanymi pojazdami. W pierwszym kwartale dają się zauważyć wyraźne spadki, które są konsekwencją ogólnoeuropejskiego niedoboru nowych pojazdów. Przed nami z pewnością kolejne, dużo lepsze miesiące”.


Szymon Kwiatkowski21.04.20220