artykuły

wiadomosciWIADOMOŚCI
ReklamaBilbord - bookingcamper
Europejska inicjatywa obywatelska zarejestrowana w Brukseli

Europejska inicjatywa obywatelska zarejestrowana w Brukseli

Czas czytania 3 minuty

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu dwóch europejskich inicjatyw obywatelskich pt. „Wszystkie europejskie domy wyposażone w instalację fotowoltaiczną o mocy 1 kW i turbinę wiatrową o mocy 0,6 kW przy wykorzystaniu funduszy UE wyłącznie przez gminy” oraz „Ochrona dziedzictwa wiejskiego, bezpieczeństwa żywnościowego i dostaw żywności w UE”.

Komisja rejestruje dwie nowe inicjatywy: w sprawie energii ze źródeł odnawialnych i w sprawie ochrony dziedzictwa obszarów wiejskich.

Dla zielonej energii

Organizatorzy inicjatywy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych wzywają do podjęcia działań na rzecz budowy i instalacji infrastruktury niezbędnej do zaopatrywania gospodarstw domowych (w tym w najbardziej odizolowanych wsiach) w zieloną energię w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Wzywają też do edukowania obywateli na temat korzyści płynących z zielonej energii oraz do szkolenia pracowników samorządowych w dziedzinie ochrony środowiska.

Dla wyrobu rzemieślniczego

Organizatorzy inicjatywy „Ochrona dziedzictwa wiejskiego, bezpieczeństwa żywnościowego i dostaw żywności w UE” wzywają do odnowionego zaangażowania UE na rzecz promowania dziedzictwa regionalnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego i podnoszenia poziomu życia na obszarach wiejskich, aby zapewnić trwałość unijnych społeczności produkujących żywność. Apelują o promowanie praktyk i działań w zakresie zatrudnienia na obszarach wiejskich, które są centralnym elementem społeczności wiejskich, oraz o poszanowanie tradycyjnego przemysłu rzemieślniczego, a także o uznanie znaczenia bezpieczeństwa żywnościowego i zaopatrzenia w materiały do produkcji rolnej. Organizatorzy chcą też, by Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmował promocję dziedzictwa obszarów wiejskich oraz bezpieczeństwo żywnościowe i dostawy żywności.

ReklamaSródtekstowy YT PC
Ponieważ te europejskie inicjatywy obywatelskie (EIO) spełniają niezbędne wymogi formalne, Komisja uznała je za prawnie dopuszczalne. Na tym etapie Komisja nie przeanalizowała wniosków pod względem merytorycznym. Tu szczegóły obu EIO: https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2022/000006_en; https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2022/000007_en

Co dalej?

Od dzisiejszej rejestracji organizatorzy mają 6 miesięcy, aby rozpocząć zbieranie podpisów. Jeżeli w ciągu roku europejską inicjatywę obywatelską poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować. Komisja może podjąć decyzję o przyjęciu wniosku bądź o jego odrzuceniu, przy czym w obu wypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

Europejska inicjatywa obywatelska

Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony jako narzędzie, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować politykę. Od początku istnienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej Komisja otrzymała 119 wniosków o uruchomienie EIO, z których 93 było dopuszczalnych i w związku z tym kwalifikowało się do rejestracji. Po dzisiejszej decyzji liczba inicjatyw zarejestrowanych w bieżącym roku wynosi 7.

Europejskie inicjatywy obywatelskie, pod którymi zbiera się obecnie podpisy znajdziemy tu: https://europa.eu/citizens-initiative/_pl


Rafał Dobrowolski07.09.20220
Obserwuj nas na Google News Obserwuj nas na Google News