artykuły

PODRÓŻE
ReklamaBilbord - Makita 04.01-31.03 Sebastian
Most Karola w czeskiej Pradze
Most Karola w czeskiej Pradze

Nie wjedziemy do Czech od 9 listopada

Nasz południowy sąsiad od 9 listopada zamyka granice. To oznacza, że turyści z Polski nie będą mogli wjechać na terytorium tego kraju. Jest jednak kilka wyjątków.

Kto może wjechać na terytorium Czech?

 • cudzoziemcy posiadających zezwolenie na pobyt stały lub tymczasowy w krajach o niskim ryzyku wystąpienia COVID-19
 • posiadacze ważnej wizy długoterminowej, zezwolenia na pobyt stały lub czasowy w Republice Czeskiej wydane przez Republikę Czeską
 • cudzoziemcy z ważnym zezwoleniem na pobyt czasowy lub stały na terenie UE
 • członkowie rodzin (w tym możliwy do udowodnienia stały związek partnerski) obywateli Republiki Czeskiej lub obywateli UE z pobytem na terenie Republiki Czeskiej
 • pracownicy transportu międzynarodowego
 • osoby, u których wystąpi nagła konieczność przekroczenia zamkniętej granicy (świadczenie zdrowotne, wypełnić obowiązki narzucone przez sąd, opieka nad bliskimi, którzy nie są zdolni do samodzielnej egzystencji)
 • osoby, których wjazd na teren kraju jest zgodny z interesem Republiki Czeskiej: pracowników, studentów, uczniów i dyplomatów, powód wjazdu na teren kraju musi jednak być potwierdzony odpowiednim dokumentem

Polskę na liście krajów wysokiego ryzyka zachorowania na koronawirusa umieścił „Semafor”, czyli system oznakowania państw europejskich pod kątem bezpieczeństwa podróżowania. 


Bartłomiej Ryś06.11.20200

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 5

 • 1
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 0
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 0
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 1
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 3
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW