artykuły

podrozePODRÓŻE
ReklamaBilbord - bookingcamper

Nad Balaton! - Ważne informacje

Nad Balaton! - Ważne informacje

Dokumenty podróży uprawniające do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni:
• paszport ważny minimum 3 miesiące ponad planowany okres pobytu lub
• dowód osobisty ważny minimum 6 miesięcy.
Turysta mający zamiar pozostawać na terytorium Węgier powyżej 30 dni winien zgłosić swój pobyt w lokalnym urzędzie policji (za wyjątkiem turysty mieszkającego w hotelu, na kempingu lub na kwaterze prywatnej).

Ubezpieczenia:
• krajowe ubezpieczenie pojazdu OC
• oprócz karty NFZ zalecane jest posiadanie polisy ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Przy wjeździe pożyczonym samochodemi/lub przyczepą niezbędne jest posiadanie zaświadczenia-pełnomocnictwa przetłumaczonego na język węgierski. Zaświadczenia wystawiają biura turystyki PZM na terenie całego kraju.

PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO
Wyposażenie pojazdu:
• pasy bezpieczeństwa na przednich siedzeniach, na tylnych o ile są zamocowane
• trójkąt ostrzegawczy
• apteczka pierwszej pomocy
• lina holownicza
• min. głębokość rzeźby bieżnika opon – 1,6 mm
• kask ochronny dla motocyklisty i pasażera
• zalecane posiadanie gaśnicy

Zimowe wyposażenie pojazdu
Używanie łańcuchów przeciwślizgowych dozwolone tylko na drogach pokrytych warstwą śniegu wystarczającą do zabezpieczenia nawierzchni drogi; w zimie - zalecane wożenie w samochodzie łańcuchów przeciwślizgowych; dozwolona prędkość pojazdu wyposażonego w łańcuchy - 50 km/h. Zakaz używania opon okolcowanych.

ReklamaSródtekstowy YT PC

Światła mijania
Używanie świateł mijania, w terenie zabudowanym, obowiązkowe w nocy; w dzień tylko przy widoczności ograniczonej warunkami atmosferycznymi. Poza terenem zabudowanym, w tym na autostradach, każdy pojazd silnikowy winien poruszać się przez 24 h z włączonymi światłami mijania. Zakaz korzystania podczas jazdy z telefonu komórkowego bez urządzenia głośnomówiącego. Zakaz używania urządzeń antyradarowych.

Dozwolone wymiary pojazdu:
• wysokość- 4,0 m (wysokość przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy nie powinna przekraczać 3 m)
• szerokość- 2,55 m
• długość zespołu samochód + przyczepa - 18,75 m

Prawo jazdy. Do prowadzenia pojazdu uprawnione są tylko osoby, które ukończyły 18 lat. Kategoria B prawa jazdy uprawnia do prowadzenia pojazdu o dmc do 3500 kg, w tym przyczepa do 750 kg.

Przewóz dzieci. Dzieci w wieku do lat 12 i wzroście poniżej 1,50 m mogą być przewożone na przednim siedzeniu pojazdu pod warunkiem, że jest ono wyposażone w fotelik ochronny lub inne urządzenie zabezpieczające, odpowiednie do wagi i wzrostu dziecka, pod warunkiem, iż nie jest wyposażone w poduszki powietrzne (te same wymagania odnoszą się do dzieci przewożonych na tylnych siedzeniach).

Ograniczenie prędkości, km/h:
teren zabudowany - 50 km/h, o ile znaki nie wskazują inaczej.
teren niezabudowany autostrady drogi ruchu szybkiego inne drogi
motocykl, samochód osobowy, pojazd do 2,5 tony 130 110 90
samochód osobowy z przyczepą, autokar z przyczepą lub nie, samochody ciężarowe 80 70 70
ReklamaŚródtekstowy 2 BookingCamper

Motorowery, pojazdy 3-kołowe oraz pojazdy serwisu pomocy drogowej holujące inny pojazd - 40 km/h zarówno w terenie zabudowanym, jak i poza nim. Przy zbliżaniu się do przejść dla pieszych kierowca winien ograniczyć prędkość do 30 km/h w terenie zabudowanym i do 40 km/h w terenie niezabudowanym; natomiast na samym przejściu dla pieszych winien zwolnić do 5 km/h.

Parkowanie
Pojazdy parkujące o zmierzchu winny mieć włączone światła postojowe, nawet w przypadku dostatecznego oświetlenia ulic. W Budapeszcie, w dzielnicach 5, 6, 7 i 8, wydzielone są strefy parkowania ograniczonego, w których obowiązują karty godzinowe (do nabycia w automatach). W przypadku niewłaściwego zaparkowania, policja może odholować pojazd (kierowca ponosi koszty holowania+karę w wysokości 5000 HUF) lub unieruchomić blokadą (koszt zdjęcia blokady - 4000 HUF). Opłata za 1 godzinę parkowania wynosi średnio 200 HUF.

Niepełnosprawni
Dla niepełnosprawnych przeznaczone są miejsca do parkowania, oznaczone międzynarodowym znakiem niesprawnego. Niepełnosprawni turyści zagraniczni korzystają z tych samych praw co węgierscy, o ile ich pojazd jest oznakowany takim symbolem.

Pojazdy handlowe
Zakaz ruchu pojazdów powyżej 7,5 tony:
- weekendy i dni świąteczne od 22 h w soboty do 22 h w niedzielę (w przypadku, gdy dzień świąteczny wypada w tygodniu zakaz ruchu obowiązuje od 22 h dnia poprzedzającego święto do 22 h dnia świątecznego). Samochody ciężarowe powyżej 12 ton w soboty, niedziele i dni świąteczne obowiązuje zakaz ruchu na drodze nr 7 (Siófok - Balatonkeresztur) i nr 71 (Balatonfuzfo – Keszthely). W Budapeszcie zakaz ruchu pojazdów ciężkich w centrum miasta, na wyspie Małgorzaty oraz w dzielnicy zamkowej.

KARY ZA WYKROCZENIA DROGOWE
Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi – 0,0‰
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu karane jest grzywną w wysokości do 100.000 HUF + inne sankcje nałożone przez sąd. Wysokość mandatów pobieranych na miejscu może osiągnąć 10 000 HUF. Mandat wyższy należy opłacić na poczcie w ciągu 30 dni od jego wystawienia. Przy sprawach kierowanych do sądu może być nałożona grzywna w wysokości 150 000 HUF i więcej.

Przykładowa wysokość mandatów pobieranych na miejscu,
w HUF:
• korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy, bez urządzenia głośnomówiącego – 30 000
• nieużywanie pasów bezpieczeństwa – 3 000 -5 000
• przekroczenie prędkości – 60 000 HUF + sankcje sądowe
• prowadzenie pojazdu niesprawnego technicznie – 50 000 HUF + sankcje sądowe

OPŁATY DROGOWE
Węgry posiadają następującą sieć autostrad:
nr km trasa
No2-2A-M3 5 obwodnica Budapesztu
M1 106 Budapeszt - Gyor
M1 42 Budapeszt- Hegyeshalom
M3 186 Budapeszt-Gorbehaza
M5 96 Budapeszt - Kiskunfelegyhaza
M5 46 Kiskunfelegyhaza - Szeged
M6 59 Erd - Dunaujvaros
M7 90 Budapeszt - Zamardi
20 Balatonszarszo - Ordacsehi
25 Ordacsehi - Balatonkeresztur
15 Sormas - Letenye (gran. z Chorwacją)
M30 19 Emod - Miskolc
M35 13 obwodnica Debreczynu
M70 19 Letenye - Tornyiszentmiklos (gran. ze Słowenią)

Winietka 4-dniowa dla pojazdów kat. D1 jest przewidziana w okresach:
• od 1.01 do 30.04.2007 i od 1.10 do 31.12.2007 - 1170 HUF, i
• od 1.05 do 30.09.2007 - 1530 HUF

Winietkę, po wpisaniu numeru rejestracyjnego samochodu, należy naklejać na przedniej szybie z lewej strony. Przejazd przez bramki kontrolowany jest elektronicznie. Kwit sprzedaży należy zachować do ewentualnej kontroli. Winietki można nabyć w agencjach konsorcjum autostrad węgierskich, biurach automobilklubu węgierskiego MAK, na granicy węgiersko-austriackiej w Hegyeshalom, w głównych urzędach pocztowych i na stacjach paliwowych usytuowanych przy wjazdach na ww. autostrady. Należność za winietki może być regulowana gotówką, w HUF; akceptowane są też karty kredytowe: Visa, Eurocard/Mastercard, DKV i UTA.

PALIWO
Na Węgrzech w sprzedaży jest benzyna bezołowiowa, diesel i LPG. Większość stacji jest czynna od godz. 6 do 20; stacje usytuowane wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych i w dużych miastach są czynne 24 h.
Wykazy stacji paliwowych sprzedających LPG można znaleźć pod adresami:
• w sieci stacji Primagaz: http://www.primagaz.hu
• w sieci stacji MOL: http://www.mol.hu

Zakaz wwozu/wywozu paliwa w zapasowych kanistrach. Samochody ciężarowe - bez opłat celnych - mogą wwieźć tylko 200 l paliwa w baku. Za każdy dodatkowy litr pobierane jest cło w wysokości 19,40 HUF.

WAŻNE TELEFONY
• pomoc drogowa automobilklubu węgierskiego MAK czynna 24 h; telefony: 188 lub +36 1-345 1755
• policja – 107
• pogotowie ratunkowe – 104
• straż pożarna – 105 lub zunifikowany numer 112

POLSKIE PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE
Ambasada RP
Varosligeti Fasor 16, H-1068 Budapest
tel. centr. (00361) 351 13 00, 351 13 01, 351 13 02; tel. sekretariat (00361) 351 18 26
fax 351-1722, 351 17 23;
e-mail: central@polishemb.hu; internet: www.lengyelorszag.hu

WydziałKonsularny
adres: jw.
tel. 00361 351 17 25; fax 351 7 25.
e-mail:consulate@polishemb.hu; internet: www.ambpl-weh.org.hu

PRZYDATNE ADRESY
Narodowe Przedstawicielstwo Turystyki Węgierskiej w Warszawie, ul. Dworkowa 2 lok.16, tel. (0-22) 841 30 24
e-mail: hirling@wegry.info.pl; internet: www.wegry.info.pl

Źródło: PZM – Travel


31.03.20090