artykuły

aktualnosciAKTUALNOŚCI
ReklamaBilbord - dethleffs 04.06-30.06 Sebastian
Kärcher: raport środowiskowy za 2021 rok

Kärcher: raport środowiskowy za 2021 rok

Czas czytania 2 minuty

Odpowiedzialność środowiskowa to dziś jeden z najistotniejszych aspektów działalności biznesu. Globalny koncern Alfred Kärcher SE & Co. KG opublikował właśnie nowy raport dotyczący zrównoważonego rozwoju. Ambitne cele osiągnięto inwestując w energię odnawialną i recykling.

Publikacja zawiera kluczowe dane liczbowe za rok 2021 oraz uszczegółowione cele w tym obszarze. W 2021 roku Kärcher zdołał zmniejszyć swoją bezwzględną emisję CO2 związaną z produkcją o ponad 18% w porównaniu z rokiem poprzednim. Kluczowe było tu przejście na zieloną energię w wielu zakładach. Do 2030 roku Kärcher planuje dalszą redukcję o 42%.

Do 2025 roku firma zwróci również uwagę na swoje emisje związane, tak z pozyskaniem surowców, jak i dystrybucją produktów (eng. upstream i downstream).

- Zmiany klimatyczne można powstrzymać tylko wtedy, gdy biznes również podejmie zdecydowane działania. Konsekwentnie realizujemy cele naszej strategii zrównoważonego rozwoju 2025 i bierzemy odpowiedzialność za środowisko i społeczeństwo - powiedział Hartmut Jenner, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu.

Ambitne cele dotyczą zarówno emisji związanych z produkcją, jak i emisji powstających w wyniku zakupu energii.

Nie tylko same zakłady produkcyjne

Firma zwraca uwagę na swoją działalność w zakresie upstream i downstream, czyli na emisje związane z pozyskaniem surowców jak i dystrybucją. Do 2025 planując m.in.: ustanowienie proaktywnego systemu zarządzania dostawcami, w którym wszyscy dostawcy są oceniani pod kątem zrównoważonego rozwoju, a także zmniejszenie emisji w logistyce i nadanie priorytetu dostawcom regionalnym. Strategia zrównoważonego rozwoju firmy Kärcher składa się z trzech głównych inicjatyw: "Zero Emission" która skupia się na redukcji CO2.

ReklamaŚT - biholiday 06.03-30.06 Sebastian
"Reduce, Reuse, Recycle" ma na celu zmniejszenie liczby odpadów i zapewnienie efektywnego wykorzystania surowców. Do 2025 roku Kärcher zwiększy udział tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu we własnych produktach do 50% i zoptymalizuje wszystkie opakowania produktów pod kątem zrównoważonego rozwoju.

Kompletny raport w języku angielskim, zawierający wszystkie dane i wiele konkretnych przykładów, można znaleźć tutaj: www.kaercher.com/csr

Fot. Kärcher


Rafał Dobrowolski06.10.2022
Obserwuj nas na Google News Obserwuj nas na Google News