artykuły

aktualnosciAKTUALNOŚCI
Reklama

Kary i opłaty w systemie viaTOLL

Kary i opłaty w systemie viaTOLL

Od 2 stycznia 2015 r. obowiązują nowe kary za brak uiszczenia myta w systemie ViaToll, zgodnie z nowelizacją Ustawy o drogach publicznych.

W ustawie przeniesiono odpowiedzialność administracyjną za większość naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej z kierującego pojazdem na jego właściciela. Jeżeli właściciel nie jest posiadaczem pojazdu, kara nakładana będzie na podmiot, na rzecz którego przeniesiono posiadanie tego pojazdu. Wymieniony podmiot będzie odpowiadać w szczególności za naruszenie polegające na braku uiszczenia opłaty elektronicznej.

Za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, wymierzać się będzie karę pieniężną w wysokości 500 zł – w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy albo 1500 zł – w pozostałych przypadkach.

Z kolei za naruszenie obowiązku właściwego używania w pojeździe urządzenia na potrzeby pobierania opłat elektronicznych, grozić będzie kara w wysokości 250 zł – w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy albo 750 zł – w pozostałych przypadkach. Wprowadzono zasadę, zgodnie z którą na podmiot, który dopuścił się naruszenia skutkującego obowiązkiem uiszczenia kary pieniężnej, nie może być nałożona więcej niż jedna kara w trakcie jednej doby.

Z tekstem ustawy nowelizacyjnej można zapoznać się TUTAJ

Źródło: www.tur-info.pl
Oprac. JZ


Administrator07.01.20150