artykuły

nasze-rozmowyNASZE ROZMOWY
ReklamaBilbord caravanssalon mtp TARGI 06.07-23.10 Sebastian

Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu

Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu


Na pytania odpowiada Jacek Kodym, starszy specjalista PFCC, w Federacji od 1997 roku.

Od kiedy istnieje PFCC?

Polska Federacja Campingu i Caravaningu została założona w 1964 roku. Od roku 1965 jest członkiem Światowej Federacji Campingu i Caravaningu.

Jednym z głównych działań Federacji jest monitorowanie polskich campingów. Co roku organizujemy wizytację campingów. Odwiedzają je nasi wizytatorzy, wypełniają druki, badają standard i sprawdzają, czy wszystko odpowiada normom. Co roku nasza baza jest uaktualniana. Wydajemy potem wszelkiego rodzaju materiały, takie jak ,,Polskie campingi” czy ,,Campingi rekomendowane”, które są sprawdzonymi źródłami informacji dla turystów i potencjalnych turystów.

W ilu językach te materiały są wydawane?
W trzech podstawowych: polskim, angielskim i niemieckim. Zdarzają się też wydawnictwa w języku holenderskim, włoskim, bowiem wielu turystów z Francji, Holandii i Belgii odwiedza nasz kraj. Coraz więcej przyjeżdża także do nas turystów z Włoch.

Ilu inspektorów kontroluje polskie campingi?
Ich liczba oscyluje wokół czterdziestu.

Poproszę o parę słów dla czytelników ,,Polskiego Caravaningu”.
Zapraszam czytelników ,,Polskiego Caravaningu” do korzystania z informacji Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu, np. na naszej stronie internetowej www.pfcc.info i do uprawiania turystyki campingowej!

Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu 1Jacek Kodym, starszy specjalista PFCC, w Federacji od 1997 roku.

Pytał: D. Wołodźko


03.03.20091