artykuły

nasze-rozmowyNASZE ROZMOWY
ReklamaBilbord caravanssalon mtp TARGI 06.07-23.10 Sebastian

PFCC - prestiż i światowy poziom

PFCC - prestiż i światowy poziom


Rozmowa z Michałem Szeftelem, prezesem Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu, w której działa od ponad trzydziestu lat. Zaczynał pracę jako stażysta, od razu po studiach (hydrologia). Trzy lata temu został wybrany na stanowisko prezesa PFCC. Zna wszystkie kempingi w Polsce (!). W ciągu roku osobiście odwiedza kilkadziesiąt z nich. Członek jury konkursu „Mister Camping”.

PFCC - prestiż i światowy poziom 1Michał Szeftel

Panie Prezesie, jak Pan przyjął powstanie ,,Polskiego Caravaningu”?
Bardzo cieszę się, że powstał dwumiesięcznik ,,Polski Caravaning”, który jest na polskim rynku bardzo potrzebny. Turystyka caravaningowa rozwija się szybko i aktywnie. Ważne jest też, by pismo oddawało stan faktyczny i było wiarygodne. A w pierwszym numerze ukazał się artykuł i wywiad, które taką postawę podważają.

O które teksty chodzi?
Myślę o artykule będącym przedrukiem z wydawnictwa ,,30 lat caravaningu w Polskim Związku Motorowym (1973-2003)”. Wykorzystano w nim m.in. bez naszej zgody, bezprawnie znak ,,60. FICC Rally”, do którego Polski Związek Motorowy nie ma prawa. Oprócz tego, zamieszczono w tym artykule szereg całkowicie nieprawdziwych informacji, godzących w dobre imię Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu. Organizatorem ,,60. FICC Rally” w Łebie była wyłącznie Federacja, o której autor w ogóle nie wspomina. Oczywiście, pomagały nam w zlocie różne osoby, w tym również członkowie PZM, ale tam, gdzie nam pomagali, mieliśmy tylko problemy. Zresztą tacy ludzie, jak np. pan Mierkowski pomagali nam jako osoby prywatne, a nie jako PZM. My ich do tej współpracy nie zapraszaliśmy, sami się zgłaszali i za pracę otrzymywali wynagrodzenie. Nie była więc to działalność społeczna na zlocie. Drugim tekstem jest wywiad

ReklamaŚródtekstowy Dethleffs 21.09-02.10 Sebastian
z panem Mierkowskim, zawierający nieprawdziwe informacje i wprowadzający Czytelników w błąd. Chciałbym, żeby nasz sprzeciw wobec takich praktyk został wyraźnie wyartykułowany na łamach „Polskiego Caravaningu”. Bardzo proszę napisać, że przedstawione dane oparte na materiałach PZM, zdaniem Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu są nieprawdziwe. M.in. podanie wśród osób nagrodzonych przez FICC podczas zlotu w Łebie naszych wieloletnich członków jako członków PZM, choć FICC udekorowała 12 członków PFCC i tylko 3 PZM, jest jednym z przykładów tych nieprawdziwych informacji. Tego typu działanie ma na celu świadome poróżnienie turystów caravaningowych i szkodzi interesom caravaningu w Polsce. To moje zdanie na ten temat, który możemy na tym zakończyć.

Proszę w takim razie opowiedzieć o początkach Polskiej Federacji Campingu i caravaningu.
Polska Federacja Campingu i Caravaningu powstała 28 czerwca 1964 roku. Wtedy zaczęła się gwałtownie rozwijać baza kempingowa w Polsce. Trzeba było więc stworzyć organizację, która zrzeszałaby całą bazę. A wokół niej zaczął rozwijać się ruch caravaningowy. Skupialiśmy zarówno bazę kempingową, jak i ludzi. W 1965 roku przystąpiliśmy do Międzynarodowej Federacji Campingu i Caravaningu, jako jedna z pierwszych organizacji kempingowych państw socjalistycznych. Dzięki naszemu pośrednictwu, Polacy mogli uczestniczyć w międzynarodowych zlotach caravaningowych poza granicami Polski. Po zmianie prawodawstwa, PFCC mogła zrzeszać tylko kluby caravaningowe – podobnie jak w PZM, w którym caravaning zaczął się stosunkowo późno. W PFCC od początku istniała Komisja Caravaningowa.
ReklamaŚródtekstowy 2 Prenumerata 21.09-02.10

Jak dalej rozwijała się Federacja?
Aktualnie zrzeszamy 206 kempingów na ogólną liczbę 220 kempingów w Polsce, czyli 97 procent całej bazy kempingowej. Jeżeli chodzi o tę bazę, to nie mamy konkurencji, jak np. w hotelarstwie, gdzie istnieją trzy czy cztery organizacje zrzeszające pewną grupę hoteli. Zrzeszamy także turystów uprawiających caravaning i nie ma znaczenia, skąd ktoś do nas przychodzi. Bardzo często dochodzi więc do sytuacji, że naszymi członkami są też członkowie PZM, który zrzesza przecież kluby, a nie osoby. Naszym członkiem może więc zostać prawie każdy, kto interesuje się turystyką kempingową i kempingiem, zostanie zaakceptowany przez zarząd i kto płaci niewielkie składki. Przez krótki czas zrzeszaliśmy kluby a nie osoby fizyczne, ale uznaliśmy, że nie ma sensu powielać struktury PZM. Drugim powodem było ogromne zainteresowanie turystów indywidualnych, często z małych miejscowości, w których nie było żadnego klubu.

Takie osoby kontaktowały się z PFCC?
Tak, pisali do nas, dzwonili. A my nie mogliśmy wtedy takiej osoby zapisać, bo musiał to być klub. Dlatego zmieniliśmy zasady: teraz skupiamy osoby fizyczne oraz właścicieli kempingów. Działamy więc na dwóch płaszczyznach. Członkom indywidualnym oferujemy tzw. rodzinne zloty turystyki kempingowej w atrakcyjnych miejscowościach Polski. W 2005 roku takie zloty odbyły się w Łebie, Chłapowie, Ustrzykach Górnych, Zakopanem i Sławnie. Organizujemy cały plan pobytu, wraz z programem turystyczno-krajoznawczym, muzycznym, atrakcjami, zawodami, konkurencjami itd. A wszystko to za niższą cenę, niż gdyby przyjechać na kemping indywidualnie. Nie dziwi więc ogromne zainteresowanie naszą ofertą. Na zloty przyjeżdżają też turyści z zagranicy. Rodzinne zloty turystyki organizujemy w szczycie sezonu, w lipcu i sierpniu.

PFCC - prestiż i światowy poziom 2
Czy kempingi i kluby jako takie także mogą być członkami PFCC?
Prawie wszystkie kempingi w Polsce są naszymi członkami, zaś niektóre kluby są członkami wspierającymi, bo na to nie zezwala ustawa o stowarzyszeniach. Ale wspieramy całą bazę kempingową poprzez wydawnictwa i mapy oraz różne kluby, którym dofinansowujemy m.in. zloty i np. nagrody dla uczestników zlotów. Takie działania miały miejsce podczas zlotu w Borkach, w Ustroniu, w Tarnowskich Górach. PFCC posiada Komisję Caravaningu, w której wymieniamy doświadczenia i korzystamy z doświadczenia naszych członków przy organizacji zlotów międzynarodowych.

A jak wygląda współpraca z kempingami?
Co roku dokonujemy przeglądu kempingów, który potrzebny jest do aktualizacji bazy kempingowej w Polsce. Dokonujemy też oceny każdego kempingu – nasi wizytatorzy wypełniają ankiety. Na tej podstawie co roku publikujemy kompleksowe opracowanie bazy kempingowej w naszym kraju. Współpracujemy w tych działaniach z Departamentem Turystyki Ministerstwa Gospodarki. Pełen bank informacji dostępny jest także na naszych stronach internetowych, w kilku językach. Posiadamy bardzo szczegółowe dane o każdym kempingu, które wykorzystujemy do ich promocji w kraju i za granicą (zloty, targi). Wydajemy też szereg publikacji, jak np. ,,Mapa kempingowa Polski”, ,,Kempingi rekomendowane”. Działamy więc na rzecz informacji i promocji. Już 79 % krajowych turystów nocuje na kempingach w przyczepach i kamperach! Zagranicznych 97 procent. Dlatego kempingi dostosowują się do potrzeb turystów caravaningowych.

Co roku odbywa się też organizowany przez PFCC konkurs.
Konkurs nosi nazwę „Mister Camping”, w którym wyróżniane są najlepsze kempingi. Po wyróżnieniu uzyskują od nas dodatkową promocję. Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 1965 roku, więc wyróżnienia przyznajemy już od czterdziestu lat.

Co roku odbywa się też międzynarodowy zlot. W tym roku odbędzie się w naszym kraju.
W tym roku odbędzie się 72. Światowy Zlot Campingu i Caravaningu. Zlot odbędzie się w Polsce, we Wrocławiu, na terenie stadionu olimpijskiego AWF, w dniach 28 lipca – 6 sierpnia 2006 r. Spodziewamy się udziału kilku tysięcy ludzi z pięćdziesięciu krajów świata. Będziemy też organizować imprezy pre- i postrally (czyli przed- i pozlotowe), aby turystów dłużej zatrzymać w naszym kraju. To mniejsze zloty, trzy-czterodniowe, dające możliwość poznania Polski przez zagranicznych uczestników, których będzie ponad 60 procent. Zloty pre- i postrally odbędą się m.in. w Zielonej Górze, Sławnie, Katowicach, Krakowie, Zakopanem, Poznaniu i Świnoujściu.

Organizacja światowego zlotu to wyróżnienie dla naszego kraju.
O organizację zlotów występuje zawsze kilka krajów. Po raz pierwszy w historii jeden kraj otrzymał prawo do organizacji kolejnego zlotu w czasie krótszym niż dziesięć lat od poprzedniej. A przypomnę, że organizowaliśmy międzynarodowy zlot w 1998 r. Wcześniej zlot odbywał się w Polsce w 1984 roku. Międzynarodowa Federacja Campingu i Caravaningu dokonuje hierarchii zlotów poprzez przyznawanie im punktów. Do roku 2006 odbyło się 70 zlotów (w tym roku najpierw odbędzie się w Turcji, a potem u nas – zloty odbywają się raz w Europie, raz poza Europą). W tej hierarchii nasze zloty zajmują bardzo wysoką pozycję: zlot z roku 1984 znajduje się na siódmym miejscu, a zlot z 1998 roku zajmuje piąte miejsce.

To wspaniałe miejsca w pierwszej dziesiątce, a nawet siódemce!
A jeszcze organizowaliśmy w 1992 roku zlot Europa Rally w Kamieniu koło Rybnika. Natomiast w 1991 roku organizowaliśmy zlot młodzieżowy FICC w Krakowie i także zlot młodzieżowy w Obornikach Śląskich w 1998 roku – co było ewenementem, bo w ciągu roku otrzymaliśmy prawo do organizacji dwóch międzynarodowych zlotów: młodzieżowego i światowego.

Polska Federacja jest więc doceniana przez Federację Światową.
Można nawet powiedzieć, że mamy silną i stabilną pozycję w FICC. W 2005 roku odbyły się wybory do władz Międzynarodowej Federacji Campingu i Caravaningu, w której kadencja trwa trzy lata. Dokonano wymiany zarządu, do którego najpierw wybiera się kraje, a potem spośród kandydatów wybranego kraju wybiera się jednego członka zarządu. Miło mi powiedzieć, że Polska zdobyła trzecie miejsce wśród kandydujących krajów świata. Z naszego kraju było dwóch kandydatów do zarządu FICC: nasz kolega, członek Zarządu PFCC Marcin Zaradkiewicz (przez wiele lat wiceprzewodniczący Komisji Młodzieżowej FICC) oraz wiceprezes PZM Stanisław Reterski. Miejsce w zarządzie zdobył Marcin Zaradkiewicz, głosowało na niego 169 delegatów spośród 189! Świadczy to o wysokiej pozycji PFCC w strukturach międzynarodowych FICC i docenieniu przez FICC wiodącej roli PFCC w polskim caravaningu. Ponadto, członkiem 5-osobowej Komisji Rally – najważniejszej Komisji FICC jest Zbigniew Gawroński, - wiceprezes PFCC i równocześnie prezes Łódzkiego Klubu Campingu i Caravaningu.

PFCC ma także przedstawicieli we władzach Europa Rally.
Jesteśmy we władzach od 1965 roku i posiadamy obecnie dwóch przedstawicieli: Zbigniewa Cwołka i Bronisława Bienkiewicza. Na jedenastoosobowe kolegium Polska, jako jedyny kraj, posiada aż dwóch reprezentantów. Obydwu z PFCC. To ogromne wyróżnienie.

Wróćmy na koniec do organizacji tegorocznego zlotu. To ogromne przedsięwzięcie.
Tak. Trzeba zorganizować choćby tłumaczy-opiekunów dla każdej grupy narodowej. Będziemy przy tym korzystać z pomocy naszych członków, turystów caravaningowych. Podczas zlotu odbędzie się też prezentacja sprzętu caravaningowego. ,,Polski Caravaning”, jako patron medialny zlotu wspólnie z Polskim Radiem, będzie miał co opisywać.

Będziemy na pewno, by przedstawić wszystko naszym Czytelnikom. Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Dariusz Wołodźko


03.03.20090