artykuły

przepisy-prawnePRZEPISY PRAWNE
ReklamaBilbord - bookingcamper zacznij zarabiac
Czy wiesz, że możesz wyrobić drugi paszport i używać obu?
  fot. Freepik

Czy wiesz, że możesz wyrobić drugi paszport i używać obu?

Czas czytania 5 minut

Czy zgodnie z prawem można wyrobić drugi paszport i używać obu naprzemiennie? Tak. Każda osoba, która posiada ważny paszport, może złożyć wniosek o wydanie drugiego. Z tej możliwości korzysta wielu Polaków.

Po co nam drugi paszport?

Turyści, którzy sporo podróżują po świecie, wcześniej czy później zetkną się z problemem przekroczenia granicy przez tzw. „złe” lub „blokujące” pieczątki. Rzecz w tym, że państwa, które za sobą nie przepadają lub pozostają w jawnym konflikcie, niechętnie wpuszczają na swoje terytorium osoby, które odwiedziły wrogi kraj. W pewnych przypadkach pieczątki uniemożliwiają przekroczenie granicy, w innych wywołują znaczące komplikacje np. w postaci uciążliwych kontroli, poprzedzonych zatrzymaniem. Jeśli z powodu pieczątek spodziewasz się kłopotów, możesz zawnioskować o wydanie drugiego paszportu.

Rozwiązanie to jest również powszechnie spotykane wśród pracowników mediów, dziennikarzy śledczych, reporterów, pracowników misji humanitarnych, wolontariuszy międzynarodowych organizacji dobroczynnych, którzy z uwagi na specyfikę zawodu nie chcą ujawniać uprzednio odwiedzonych krajów lub muszą naprzemiennie wizytować dwie strony konfliktu, co byłoby niemożliwe przy posiadaniu jednego paszportu. O drugi paszport często wnioskują pracownicy naukowi, latający na międzynarodowe konferencje oraz sportowcy, biorący udział w międzynarodowych zawodach, których paszporty posiadają „blokujące” pieczątki. 

ReklamaŚT - biholiday 06.03-31.05 Sebastian

Jak wyrobić drugi paszport?

W najbliższym punkcie wydawania paszportów należy złożyć standardowe dokumenty, to jest:

  • jedno aktualne, kolorowe zdjęcie, zrobione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Musi to być zdjęcie paszportowe, czyli: wykonane bez okularów i nakrycia głowy z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, ze zbliżeniem na twarz, która powinna zajmować 70-80% powierzchni zdjęcia. Powyższe zasady zna każdy fotograf;
  • dowód wykonania opłaty za wydanie paszportu;
  • już posiadany paszport biometryczny;
  • dokumenty, uzasadniające potrzebę posiadania drugiego paszportu.

Jak uzasadnić potrzebę? 

Dokumenty, uzasadniające potrzebę posiadania drugiego paszportu, wzbudzają najwięcej pytań, ale od razu uspokajamy: to standardowa procedura, niespecjalnie skomplikowana. W przypadku pracowników mediów oraz misji humanitarnych, uzasadnieniem będzie umowa o pracę lub wolontariat, pismo od przełożonego, kierującego na delegacje itp. Sportowcy i naukowcy mogą dołączyć zaproszenie na konferencję lub zawody. 

A turyści? To najprostszy scenariusz. W oświadczeniu należy poinformować o spodziewanych problemach z przekroczeniem granicy, wyjaśnić, w którym państwie (lub państwach) było się w celach turystycznych i do którego obecnie się wybieramy. Dowodem są pieczątki w paszporcie. Jeśli planowana wycieczka została zakupiona z wyprzedzeniem, można dołączyć umowę z biurem podróży, a jeśli organizujemy ją samodzielnie, inne dowody, np. bilety lotnicze. Może się zdarzyć, że wyjazd to odległe plany i obecnie nie posiadamy żadnego dowodu na to, że się odbędzie. Taka sytuacja nie wyklucza złożenia wniosku, jednak wymaga komentarza.

ReklamaCzy wiesz, że możesz wyrobić drugi paszport i używać obu? 2
Krótko mówiąc: osoba analizująca nasze dokumenty musi zostać w pełni poinformowana o przyczynach i okolicznościach, które skłoniły nas do ubiegania się o drugi paszport. Do wniosku warto się przyłożyć i wyczerpać temat, gdyż w innym przypadku procedura może wydłużyć się o składanie dodatkowych wyjaśnień, do których niechybnie zostaniemy wezwani, jeśli z naszego podania nie da się wyczytać niczego konkretnego.

jak wyrobić paszport
Posiadanie dwóch paszportów, pozwoli na swobodne podróże pomimo "blokujących" pieczątek. Fot. Pixabay.

Ile kosztuje wyrobienie drugiego paszportu?

280 zł. Przy czym jest to opłata dla obywateli Polski, którzy składają wniosek na terenie Polski. O drugi paszport można się ubiegać również w konsulacie za granicami RP. W tym przypadku opłaty mogą się bardzo różnić, zależeć od kraju i należy o nie dopytać w konsulacie.

Czy można wyrobić drugi paszport dla dziecka?

Tak, jednak do wniosku trzeba dołączyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna.

Uwaga: gotowy paszport dla dziecka może odebrać osobiście tylko rodzic lub opiekun prawny z dokumentem tożsamości. Nie zostanie on wydany osobie trzeciej, przy czym obecność samego dziecka nie jest konieczna. 

Ile się czeka na drugi paszport?

Standardowo około miesiąca. W szczególnych sytuacjach można złożyć wniosek o wydanie w trybie przyspieszonym, przy czym taka procedura raczej nie jest przeznaczona dla turystów, ale dla urzędników państwowych, pracowników misji humanitarnych, naukowców, sportowców i innych osób, które posiadają naprawdę ważne powody przemawiające za koniecznością pilnego wyjazdu, np. reprezentowanie kraju na arenie międzynarodowej albo niesienie pomocy humanitarnej. Wycieczka turystyczna ma charakter rekreacyjny i nie jest wydarzeniem „pierwszej potrzeby”. Co za tym idzie: może poczekać w kolejce.

Czy drugi paszport różni się czymś od pierwszego?

Tak, ma krótszą datę ważności, obejmującą trzy lata. Standardowy paszport dla osoby pełnoletniej jest ważny przez 10 lat.

Czy referat paszportowy może odmówić wydania drugiego paszportu?

Zrobi to w sytuacji, kiedy nasz wniosek nie ma sensu. Przykładowo: w aktualnym paszporcie nie posiadamy pieczątek, które uniemożliwiły wjazd do innych krajów. Jeśli potrzeba jest uzasadniona, referat nie odmówi wydania drugiego paszportu. Ewentualnie wezwie do złożenia wyjaśnień, o ile wniosek jest niepełny. 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 350 z późn. zm.) 
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2050)
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie opłat za paszport i za paszport tymczasowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1499)
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2237).
     

Obserwuj nas na Google News Obserwuj nas na Google News