artykuły

przepisy-prawnePRZEPISY PRAWNE
ReklamaBilbord - bookingcamper zacznij zarabiac

Co warto wiedzieć o przeszukaniu?

Czas czytania 3 minuty
Co warto wiedzieć o przeszukaniu?

Nigdy nie wiadomo, co może spotkać nas w podróży czy na kempingu. Może się zdarzyć, że nasza przyczepa – z różnych powodów – zostanie poddana przeszukaniu przez policję. Warto wtedy wiedzieć, jakie mamy prawa i obowiązki. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu na swoich stronach internetowych podaje informacje, które warto znać. Oto najważniejsze z nich (pisownia oryginalna) – oby nie musiały nam się przydać: „Przed przystąpieniem do przeszukania, osoba u której ma nastąpić przeszukanie powinna być wezwana do wydania poszukiwanych przedmiotów.
Podczas przeszukania zamieszkałego pomieszczenia ma prawo być obecna osoba, u której jest dokonywane przeszukanie oraz osoba przybrana przez prowadzącego tą czynność. Ponadto w czasie tej czynności może być obecna osoba, którą wskaże ten, u którego przeszukanie jest wykonywane o ile nie uniemożliwi to przeszukania, albo nie utrudni go w istotny sposób. Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, gdy przy przeszukaniu nie ma „gospodarza lokalu”, wtedy do przeszukania winien być wezwany inny dorosły domownik lub sąsiad. Przeszukiwane pomieszczenie nie musi być wyłącznie mieszkaniem w domu wielo- lub jednorodzinnym. To także m.in. pokój w hotelu, garaż np. „blaszak”, przyczepa kempingowa, a nawet namiot zajmowany przez turystów. Przeszukania tych pomieszczeń dokonuje się w porze dziennej oraz w wypadkach nie cierpiących zwłoki w porze nocnej tj. w godz. od 22:00-6:00. (...) Z czynności przeszukania musi być sporządzony protokół, który winien oprócz wymagań formalnych zawierać oznaczenie sprawy, godzinę rozpoczęcia i zakończenia czynności, listę zatrzymanych rzeczy, w miarę potrzeby ich opis oraz wskazane polecenia Sądu lub Prokuratora. Osoby biorące udział w przeszukaniu mają prawo żądać zamieszczenia w protokole wszystkiego, co dotyczy ich praw i interesów. Kodeks Postępowania Karnego reguluje w art. 228-234 postępowanie z zatrzymanymi w czasie przeszukania rzeczami. Z zatrzymania w czasie przeszukania rzeczy należy spisać protokół. Osobom zainteresowanym wręcza się pokwitowanie jakie przedmioty i przez kogo zostały zatrzymane. Na każde postanowienie dotyczące przeszukania i zatrzymania rzeczy przysługuje zażalenie osobom, których prawa zostały naruszone”.

ReklamaCo warto wiedzieć o przeszukaniu? 1
Co warto wiedzieć o przeszukaniu? 2Oprac. Dariusz Wołodźko


03.03.2009
Obserwuj nas na Google News Obserwuj nas na Google News