artykuły

dobrze-wiedziecDOBRZE WIEDZIEĆ
ReklamaBilbord volkswagen 19.05-18.06 Jakub

Co można z kategorią B?

Co można z kategorią B?

Czy posiadając prawo jazdy kategorii B możemy ciągnąć samochodem przyczepę? Jeżeli tak, to jaką? A jakie inne uprawnienia daje posiadaczowi ta kategoria?

Odpowiedzi na te pytania, wbrew pozorom, wcale nie są oczywiste, o czym świadczą maile i zapytania telefoniczne kierowane do naszej redakcji. Bo niby wszyscy wiedzą, że można ciągnąć przyczepę posiadając tę kategorię prawa jazdy, ale już w odpowiedzi na pytanie „jaką?” – pojawiają się rozbieżności i wątpliwości. Co prawda, w zapisie prawnym jest mowa o „lekkiej” przyczepie, ale co to dokładnie znaczy? Dlatego właśnie postanowiliśmy w tym artykule rozwiać wszystkie wątpliwości na ten temat.


Jeżeli samochód jest cięższy od przyczepy, a zestaw nie przekracza 3500 kilogramów, to można nim jeździć posiadając prawo jazdy kategorii B.

Zajrzyj do dowodu rejestracyjnego
Przypomnijmy, że fachowo przyczepa to pojazd kołowy bez własnego silnika, przystosowany do ciągnięcia przez pojazd silnikowy. Szczególnym rodzajem przyczepy jest przyczepa lekka, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg (i bez konieczności posiadania hamulca najazdowego). Przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg posiadają obowiązkowo hamulec najazdowy. Do prowadzenia samochodu z przyczepą lekką wystarczy prawo jazdy kat. B, należy jednak sprawdzić w dowodzie rejestracyjnym samochodu, jaką przyczepę nasz samochód może ciągnąć. W tym celu zajrzyjmy na ostatnią stronę dowodu rejestracyjnego, do rubryk „O.1”, która mówi o tym, jaka jest maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem w kilogramach oraz do rubryki „O.2”, która mówi o tym, jaka może być maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca, którą możemy ciągnąć.
Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym wartość masy przyczepy jest większa niż wpis w rubryce O.2, to przyczepa obligatoryjnie musi posiadać hamulec najazdowy.

Duża dwuosiowa przyczepa – tutaj na pewno nie wystarczy kategoria B!

Warunki, które trzeba spełnić
Pamiętajmy o spełnieniu następujących warunków. Po pierwsze: całkowita masa zespołu pojazdów nie może przekroczyć 3500 kilogramów (wyjątek stanowi postanowienie „Konwencji wiedeńskiej”, o czym więcej poniżej). Po drugie: masa przyczepy musi być mniejsza od masy ciągnącego ją pojazdu. Po trzecie: przyczepa powyżej 750 kilogramów musi posiadać hamulec najazdowy. Po czwarte: masa i rodzaj przyczepy muszą odpowiadać warunkom technicznym zawartym w dowodzie rejestracyjnym (rubryka O.1. oraz rubryka O.2).
Jeżeli chcemy ciągnąć przyczepę ciężką (powyżej 750 kg) i łączna masa zestawu przekroczy 3500 kg, to konieczne jest posiadanie prawa jazdy „B+E”. Osoba posiadającą prawo jazdy kat. B i C+E lub B i D+E posiada uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów wynikających z kategorii B+E.

Najtańszy z motocykli o pojemności 125 cm³ marki Romet kosztuje ok. 4000 złotych. Tu model Romet K125.

Pamiętasz o „Konwencji wiedeńskiej”?
Na naszych łamach kilkakrotnie pisaliśmy też o „Konwencji wiedeńskiej” – dokumencie podpisanym w 1968 roku przez kilkadziesiąt państw wszystkich kontynentów. W ciągu następnych lat kraje te konwencję ratyfikowały i obowiązuje ona do dziś. Zawiera wiele przepisów i paragrafów dotyczących różnych aspektów poruszania się po drogach, nazewnictwa, norm drogowych itp. Zawiera też paragrafy pomagające caravaningowcom poruszającym się z przyczepami uniknąć kłopotów i nerwów. Dlaczego? Bo jasno i klarownie mówi, że jeżeli nasza przyczepa jest lżejsza od samochodu, a DMC całego zestawu wynosi mniej niż 3500 kg, to możemy go prowadzić mając prawo jazdy kategorii B! Pełne brzmienie konkretnego artykułu „Konwencji wiedeńskiej” (Artykuł 41 – Ważność praw jazdy) przetłumaczyliśmy na kilka języków i uzupełniliśmy o najważniejsze kraje, które ją ratyfikowały; całość została zamieszczona w naszym magazynie przed czterema laty w materiale pt. „PC daje broń”.
Mimo obowiązywania konwencji, funkcjonariusze policji w Polsce i za granicą nadal często biorą się za wypisywanie mandatu caravaningowcowi, który ciągnie przyczepę cięższą niż 750 kg, mimo że każdy może taką ciągnąć mając prawo jazdy kategorię B i spełniając inne warunki. Wciąż wielu funkcjonariuszy stosuje (wbrew prawu) takie rozumowanie: kategoria B = lekka przyczepa, czyli do 750 kilogramów. A to nieprawda! Nie mają takiego prawa, jeżeli nasz samochód jest cięższy od przyczepy, a waga całego zestawu nie przekracza 3,5 tony. Jeżeli ktoś chce nam za to wypisać mandat, nie przyjmujmy go! Przypomnijmy, że konwencję ratyfikowało większość krajów Europy, w tym wszyscy nasi sąsiedzi – łącznie z Białorusią.

Można też motocyklem!
Od 24 sierpnia 2014 roku każdy kto posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej trzy lata, może jeździć także motocyklami o pojemności do 125 cm³ (dodajmy za ustawą, że też o „mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg”). Tego dnia weszła w życie nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami. Do tej pory, bez dodatkowego egzaminu, osoby mające prawo jazdy kat. B mogły jeździć małymi jednośladami, czyli motorowerami i skuterami o pojemności maksymalnej 50 cm³.

Oprac. Dariusz Wołodźko


02.12.20147