artykuły

abc-caravaninguABC CARAVANINGU
ReklamaBilbord Camper Caravan Show 22.08-02.10 Sebastian

Bezpieczne użytkowanie przyczep

Bezpieczne użytkowanie przyczep

– ciąg dalszy

W poprzednim numerze „Polskiego Caravaningu” pisaliśmy o zasadach i przepisach dotyczących prawidłowego i bezpiecznego użytkowania przyczepy kempingowej. Powracamy do tego tematu, by niektóre rzeczy uzupełnić i uściślić.

Bogumił Mierkowski proponuje uściślenie informacji zawartych w artykule ,,Bezpieczne użytkowanie przyczep” Karola Wójtowicza. Przypomina, że podstawowa zasada kodeksowa mówi, że przyczepa, którą ciągniemy samochodem osobowym musi być od niego lżejsza:„Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy (…) – nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego” (Art. 62. ust.1. pkt 1.).Przepisy kodeksu ograniczają także długość zestawu samochód–przyczepa: „Długość zespołu 2 pojazdów nie może przekraczać 18,75 m (…)” (Art. 62. Ust. 4a). Natomiast urządzenia służące do łączenia samochodu z przyczepą „(…) powinny zapewniać bezpieczne ciągnięcie przyczepy (…), uniemożliwiać samoczynne odłączenie się przyczepy oraz zapewnić prawidłowe działanie świateł i hamulców, o ile przyczepa jest w nie wyposażona.” (Art. 66. ust. 3.).
To ogólne zasady dotyczące zestawu „samochód osobowy – przyczepa” zawarte w kodeksie o
warunkach użytkowania pojazdów w ruchu drogowym i o warunkach technicznych pojazdów. Istnieją jednak jeszcze niezależnie zalecenia producentów samochodów, określające jaka przyczepa do jakiej marki i modelu samochodu „pasuje”, które nie mają charakteru przepisów prawnych.

ReklamaŚródtekstowy Dethleffs 21.09-02.10 Sebastian

Kto może kierować?
Dodatkowe uregulowania prawne określają uprawnienia do kierowania takim zestawem pojazdów. Posiadanie prawa jazdy kategorii B, „(…) uprawnia do kierowania (…) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla” (Art.88. ust.2. pkt 3a.). Możemy kierować tym pojazdem ciągnąc przyczepę, jednak o określonej masie w stosunku do masy samochodu: „(…) z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t.” (Art.88. ust.2. pkt 3b.).
Cięższe przyczepy możemy ciągnąć więc odpowiednio cięższym samochodem, posiadając prawo jazdy kategorii B+E, które „(…) uprawnia do kierowania (…) pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B (…) łącznie z przyczepą” (Art.88. ust.2. pkt 10.). Posiadając prawo jazdy kategorii B, możemy ciągnąć lekką przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg (Art. 2. pkt 51.) bez ograniczeń: „(…) uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką” (Art. 88. ust 3. pkt 3.).

Bezpieczne użytkowanie przyczep 1
Tachograf?!
Bogumił Mierkowski zwraca też uwagę na niezbyt zręczne informacje dotyczące instalowania tachografu. Karol Wójtowicz pisze bowiem: „Do korzystania z cięższych jednostek jest wymagane prawo jazdy kategorii B+E lub wyższe. Wtedy jednak kierowca powinien dodatkowo zamontować w samochodzie tachograf i w trakcie przejazdu stosować się do przepisów, którym podlegają użytkownicy ciężarówek, jak np. dozwolony czas pracy.” Rzecz jasna, tachografu nie musimy montować, gdy nie używamy przyczepy w celach zarobkowych, czyli caravaningowcy stosować go nie muszą.

ReklamaŚródtekstowy 2 Prenumerata 21.09-02.10

To nie koniec
Temat bezpiecznego użytkowania przyczep będziemy kontynuować w kolejnych numerach. Prosimy Czytelników o przesyłanie nam wszelkich i spostrzeżeń. Bardzo liczymy szczególnie na rady doświadczonych caravaningowców, których uwagi pomogą początkującym kierowcom bezpiecznie podróżować z przyczepą kempingową.

Dariusz Wołodźko


03.03.20090