artykuły

abc-caravaninguABC CARAVANINGU
ReklamaBilbord - bookingcamper

Bezpieczne użytkowanie przyczep

Czas czytania 4 minuty
Bezpieczne użytkowanie przyczep

– ciąg dalszy

W poprzednim numerze „Polskiego Caravaningu” pisaliśmy o zasadach i przepisach dotyczących prawidłowego i bezpiecznego użytkowania przyczepy kempingowej. Powracamy do tego tematu, by niektóre rzeczy uzupełnić i uściślić.

Bogumił Mierkowski proponuje uściślenie informacji zawartych w artykule ,,Bezpieczne użytkowanie przyczep” Karola Wójtowicza. Przypomina, że podstawowa zasada kodeksowa mówi, że przyczepa, którą ciągniemy samochodem osobowym musi być od niego lżejsza:„Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy (…) – nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego” (Art. 62. ust.1. pkt 1.).Przepisy kodeksu ograniczają także długość zestawu samochód–przyczepa: „Długość zespołu 2 pojazdów nie może przekraczać 18,75 m (…)” (Art. 62. Ust. 4a). Natomiast urządzenia służące do łączenia samochodu z przyczepą „(…) powinny zapewniać bezpieczne ciągnięcie przyczepy (…), uniemożliwiać samoczynne odłączenie się przyczepy oraz zapewnić prawidłowe działanie świateł i hamulców, o ile przyczepa jest w nie wyposażona.” (Art. 66. ust. 3.).
To ogólne zasady dotyczące zestawu „samochód osobowy – przyczepa” zawarte w kodeksie o
warunkach użytkowania pojazdów w ruchu drogowym i o warunkach technicznych pojazdów. Istnieją jednak jeszcze niezależnie zalecenia producentów samochodów, określające jaka przyczepa do jakiej marki i modelu samochodu „pasuje”, które nie mają charakteru przepisów prawnych.

ReklamaSródtekstowy YT PC

Kto może kierować?
Dodatkowe uregulowania prawne określają uprawnienia do kierowania takim zestawem pojazdów. Posiadanie prawa jazdy kategorii B, „(…) uprawnia do kierowania (…) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla” (Art.88. ust.2. pkt 3a.). Możemy kierować tym pojazdem ciągnąc przyczepę, jednak o określonej masie w stosunku do masy samochodu: „(…) z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t.” (Art.88. ust.2. pkt 3b.).
Cięższe przyczepy możemy ciągnąć więc odpowiednio cięższym samochodem, posiadając prawo jazdy kategorii B+E, które „(…) uprawnia do kierowania (…) pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B (…) łącznie z przyczepą” (Art.88. ust.2. pkt 10.). Posiadając prawo jazdy kategorii B, możemy ciągnąć lekką przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg (Art. 2. pkt 51.) bez ograniczeń: „(…) uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką” (Art. 88. ust 3. pkt 3.).

Bezpieczne użytkowanie przyczep 1
Tachograf?!
Bogumił Mierkowski zwraca też uwagę na niezbyt zręczne informacje dotyczące instalowania tachografu. Karol Wójtowicz pisze bowiem: „Do korzystania z cięższych jednostek jest wymagane prawo jazdy kategorii B+E lub wyższe. Wtedy jednak kierowca powinien dodatkowo zamontować w samochodzie tachograf i w trakcie przejazdu stosować się do przepisów, którym podlegają użytkownicy ciężarówek, jak np. dozwolony czas pracy.” Rzecz jasna, tachografu nie musimy montować, gdy nie używamy przyczepy w celach zarobkowych, czyli caravaningowcy stosować go nie muszą.

ReklamaŚródtekstowy 2 prenumerata

To nie koniec
Temat bezpiecznego użytkowania przyczep będziemy kontynuować w kolejnych numerach. Prosimy Czytelników o przesyłanie nam wszelkich i spostrzeżeń. Bardzo liczymy szczególnie na rady doświadczonych caravaningowców, których uwagi pomogą początkującym kierowcom bezpiecznie podróżować z przyczepą kempingową.

Dariusz Wołodźko


03.03.20090
Obserwuj nas na Google News Obserwuj nas na Google News