artykuły

aktualnosciAKTUALNOŚCI
ReklamaBilbord Ubezpieczenia

Nie zapalisz w lokalu

Czas czytania 1 minuta
Nie zapalisz w lokalu

Dnia 15 listopada 2010 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Najistotniejszą zmianą jest rozszerzenie katalogu miejsc, w których obowiązuje zakaz palenia. Na podstawie nowych regulacji zakaz będzie obowiązywał m. in. w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych, na przystankach komunikacji publicznej, w pomieszczeniach obiektów sportowych, w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci, w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

Na zasadzie wyjątku od zakazu palenia ustawa upoważnia właściciela lub zarządzającego do wyznaczenia palarni w przypadkach wymienionych w ustawie.

Źródło: www.prawo.money.pl
Oprac. JG


10.11.2010
Obserwuj nas na Google News Obserwuj nas na Google News