artykuły

nasze-rozmowyNASZE ROZMOWY
ReklamaBilbord - Ubezpieczenia Sebastian

Spotkanie Caravaningowej Grupy Bezpieczeństwa

Spotkanie Caravaningowej Grupy Bezpieczeństwa

26 października 2007 roku odbyło się po raz pierwszy robocze spotkanie Caravaningowej Grupy Bezpieczeństwa, którą stanowią środowiska zainteresowane podniesieniem bezpieczeństwa użytkowania instalacji gazowych, wodnych i elektrycznych w caravaningu. Miało ono miejsce w Poznaniu, w siedzibie Automobilklubu Wielkopolskiego.

Współorganizatorami spotkania był Magazyn Aktywnego Wypoczynku „Polski Caravaning” i Polski Związek Motorowy. Uczestnicy spotkania to: Robert Werle (Automobilklub Wielkopolski), Cezary Kasprowicz (PZM-Travel), Dariusz Jajko (PZM), Jacek Habryło (Truma GmbH), Mirosław Matulewicz (Zakład Mechaniki Pojazdowej), Ryszard Góra (Wogis), Renata Fedorowicz (Dometic), Jacek Pukach (Automobilklub Wielkopolski), Ryszard Beszterda (Polska Organizacja Gazu Płynnego), Ryszard Turski (BP Polska), Kazimierz Grzesikiewicz (Automobilklub Polski), Ryszard Smolicz (Centrum Campingowe Smolicz), Alicja Halątka (Automobilklub Wielkopolski), Wojciech Jastrzębski (Bońkowscy Caravaning) i Dorota Nowak („Polski Caravaning”).

Spotkanie Caravaningowej Grupy Bezpieczeństwa 1Uczestnicy spotkania.

Tematy
Potrzebę uporządkowania spraw dotyczących bezpieczeństwa w caravaningu oraz definicję pojazdu kempingowego na użytek prawa przedstawiła Dorota Nowak. Szeroką dyskusję wywołał temat zaprezentowany przez Jacka Habryłę. Dotyczył on bezpieczeństwa użytkowania instalacji gazowych w Europie i Polsce. Pokazano naklejki wydawane w Niemczech po przeglądach dopuszczających użytkowanie danej instalacji. Przybliżono działalność najważniejszych europejskich organizacji, które zajmują się problematyką gazową w kontekście bezpieczeństwa (DVGW, DVFG, CIVD z Niemiec oraz OVFG z Austrii). Podano europejskie normy branżowe oraz porównano je do stanu prawnego obowiązującego w Polsce. Mirosław Matulewicz, przedstawiciel punktów serwisowych przygotowanych do wydawania podobnych jak za granicą certyfikatów bezpieczeństwa, przypomniał do czego służy Książka Przeglądów Pojazdu w Niemczech, a także jakie warunki muszą być spełnione, aby otrzymać nalepkę. Wojciech Jastrzębski przedstawił obowiązujące w firmie Bońkowscy Caravaning normy narzucone przez producenta kamperów SEA i Hymer. Zaprezentowano pomysły przedłożone przez zainteresowanych, a nieobecnych na spotkaniu. Z akceptacją spotkały się propozycje działań medialnych opracowane przez Pawła Gmytryka (Elcamp). Dotyczyły one prezentacji medialnej wypadków związanych z niewłaściwym użytkowaniem instalacji gazowych.

ReklamaŚródtekstowy Dethleffs 21.09-02.10 Sebastian
Spotkanie Caravaningowej Grupy Bezpieczeństwa 2Siedziba Automobilklubu Wielkopolskiego.

Wnioski
Uczestnicy spotkania uznali konieczność podnoszenia świadomości odnośnie bezpieczeństwa użytkowanych instalacji wśród caravaningowców. Zaproponowano także utworzenie kącika o bezpieczeństwie gazowym w “Polskim Caravaningu”. Zatwierdzono powołanie polskiego odpowiednika niemieckiej DVGW - niezależnej organizacji prezentującej naukowo-techniczną problematykę instalacji gazowych, wodnych i elektrycznych. Zaakceptowano potrzebę otwarcia ścieżki legislacyjnej do wprowadzenia obowiązkowych przeglądów instalacji. Uznano potrzebę doprowadzenia do spotkania PZM i Polskiej Organizacji Gazu Płynnego z analogicznymi instytucjami w Niemczech w celu wspólnego dostosowania się do wymogów bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Zaaprobowano podjęcie prac zmierzających do utworzenia polskiej organizacji upoważnionej do wydawania uprawnień dla punktów kontroli instalacji gazowych, wodnych i elektrycznych.

Więcej w języku niemieckim na stronach: www.dvgw.de, www.dvfg.de, www.civd.de, www.fluessiggas.net

Dorota Nowak
Zdjęcia: Dariusz Jajko


03.03.20090