artykuły

nasze-rozmowyNASZE ROZMOWY
ReklamaBilbord Ubezpieczenia assistance

Główny cel: dobro caravaningu

Czas czytania 4 minuty
Główny cel: dobro caravaningu

- mówi Dariusz Jajko w rozmowie o nowo powołanej Komisji w Polskim Związku Motorowym.

Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego powołał samodzielną KOMISJĘ CARAVANINGU I CAMPINGU PZM. W jakim celu została ona powołana?

W wielu dyskusjach wśród członków GKSPiT oraz w środowisku turystyki PZM już od dawna słychać było głosy o odmienności tej dziedziny od pozostałych gałęzi turystyki motorowej. Na wniosek środowiska wielkopolskiego, Krajowy Zjazd PZM w czerwcu 2007 roku przyjął wniosek, a Zarząd Główny w dniu 29 września 2007 roku uchwalił powołanie samodzielnej KOMISJI CARAVANINGU I CAMPINGU (KCiC) PZM. Powołanie KCiC pozwoli przede wszystkim na realizację długoplanowych zamierzeń wynikających z oczekiwań turystów, rozwoju turystyki caravaningowej krajowej, a także międzynarodowej.

Główny cel: dobro caravaningu 1Dariusz Jajko

Jaki jest skład Komisji?
Skład nie powinien nikogo zdziwić. Członkami Komisji są turyści caravaningowi czynnie uprawiający tę formę turystyki: Dariusz Jajko – przewodniczący, Kazimierz Grzesikiewicz – wiceprzewodniczący, Szkolenie i Bezpieczeństwo Imprez, Piotr Pelka – sekretarz, Caravaning, Wojciech Zawada – Współpraca z Zagranicą, Czesław Jamróz – Camping.

Gratuluję wyboru na przewodniczącego! Proszę w takim razie powiedzieć, jaki jest regulamin i cele Komisji.
Dziękuję! Regulamin jest dobry (śmiech). Czy mam go zacytować ? Myślę, że naszych czytelników to nie zainteresuje. Cele Komisji? Przede wszystkim jeden podstawowy, główny cel: dobro caravaningu i środowiska caravaningowego!

ReklamaGłówny cel: dobro caravaningu 2

Jakie więc są plany na 2008 rok?
Ambitne! Przede wszystkim konsekwentna realizacja wniosków wyznaczonych na środowiskowej Naradzie Aktywu Caravaningu i Campingu PZM. W roku 2008 zostaną zorganizowane trzy Rundy Mistrzostw Polski w Jeździe Samochodem z Przyczepą, trzy Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Caravaningowego, kilkanaście ogólnopolskich imprez caravaningowych (zlotów), wyjazdy na imprezy zagraniczne do takich państw, jak: Francja, Chorwacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Węgry. We wrześniu, w czasie trwania 12. Dahlie Rally, właśnie na Węgrzech będziemy promować 13. Dahlie Rally, które PZM organizować będzie w 2009 roku w Polsce na Śląsku. Jak widać plany są ambitne, ciekawe i wypełniające cały sezon 2008 roku.

Wielu miłośników caravaningu nie chce się zrzeszać w oficjalnych strukturach PZM czy PFCC. Jak zamierza Pan ich przekonać do wstąpienia do Polskiego Związku Motorowego?
Nie zamierzam do tego przekonywać. Przynależność do PZM jest dobrowolna, a z własnego doświadczenia wiem, że osoby, które zrzeszają się poprzez tzw. wciąganie czy nakłanianie (jakkolwiek by to nazwać) w 50 proc. szybko z członkostwa później rezygnują. Niech nasza praca, zaangażowanie, przyjazna atmosfera, dobrze organizowane imprezy itp. będą czynnikami skłaniającymi turystów motorowych do wstąpienia w szeregi członków PZM.

Dziękuję za rozmowę i życzę wielu dobrze zorganizowanych imprez caravaningowych.

Rozmawiał: Dariusz Wołodźko

ReklamaGłówny cel: dobro caravaningu 3
Główny cel: dobro caravaningu 4Do takiego znaku przyzwyczaił nas PZM od lat.

Główny cel: dobro caravaningu 5Przypominamy, że tak wygląda nowe logo PZM...

Główny cel: dobro caravaningu 6... a tak znak turysty caravaningowego.


03.03.20090
Obserwuj nas na Google News Obserwuj nas na Google News