Reklama
Bilbord - Poznan Motor Show Sebastian 21.01-29.03 Sebastian

OBLICZA CARAVANINGU

ponad rok temu  28.05.2018, ~ Rafał Dobrowolski   

Mocniejsza pozycja poszkodowanych przed ubezpieczycielami  

fot. Bournemouth Echo

Komisja Europejska zaproponowała dziś (24 maja) wzmocnienie przepisów UE w sprawie ubezpieczeń pojazdów w celu lepszej ochrony osób poszkodowanych w wypadkach z udziałem pojazdów mechanicznych oraz zwiększenia praw posiadaczy polis ubezpieczeniowych. To dobra wiadomość dla pozostających w sporze z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Dzisiejszy wniosek gwarantuje, że ofiary wypadków drogowych otrzymają należne im pełne odszkodowanie, nawet jeżeli ubezpieczyciel jest niewypłacalny. Zmienione przepisy przewidują także, że osoby posiadające dotychczasowy przebieg ubezpieczenia w innym państwie członkowskim UE będą traktowane na równi z krajowymi posiadaczami polis ubezpieczeniowych i potencjalnie będą mogły korzystać z lepszych warunków ubezpieczenia.

Kontekst zmian

Przypomnijmy. W czerwcu 2016 r. Komisja rozpoczęła prace nad oceną dyrektywy w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych, które obejmowały konsultacje publiczne przeprowadzone w okresie od lipca do października 2017 r. Przedstawione dziś zmiany dyrektywy są wynikiem przeprowadzonej oceny.

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych Valdis Dombrovskis powiedział: 

Dzięki przedstawionym dzisiaj wnioskom zapewniamy, by w przyszłości osoby poszkodowane w wypadkach drogowych były lepiej chronione. Ponadto w przypadku wyjazdu za granicę i wykupienia ubezpieczenia komunikacyjnego w innym państwie członkowskim UE dotychczasowy przebieg ubezpieczenia będzie traktowany w taki sam sposób, jak w przypadku krajowych posiadaczy ubezpieczenia. To dobra wiadomość dla tych, którzy przemieszczają się na terenie całej UE, a także dla nas wszystkich jako obywateli UE.

Dzisiejszy wniosek jest kontynuacją planu działania Komisji w sprawie detalicznych usług finansowych z marca 2017 r.

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność Jyrki Katainen oświadczył: 

Dyrektywa w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych ułatwi sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych z korzyścią dla kierowców i potencjalnych ofiar wypadków z udziałem pojazdów mechanicznych. Ułatwiamy mobilność w całej UE dzięki wprowadzeniu możliwości przenoszenia przebiegu ubezpieczenia. Ponadto zwiększamy dostęp do odszkodowań dla ofiar wypadków z udziałem pojazdów mechanicznych w przypadku niewypłacalności ubezpieczyciela oraz zwalczamy prowadzenie nieubezpieczonych pojazdów.

Wniosek dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych ułatwi odpowiednim organom zapobieganie prowadzenia nieubezpieczonych pojazdów. Dostosowuje on minimalne poziomy ubezpieczenia pojazdów w całej UE. Ponadto precyzuje zakres dyrektywy w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych, mając na uwadze najnowsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Proponowane zmiany obecnie obowiązujących w UE przepisów dotyczących ubezpieczeń pojazdów są rozległe. Poniżej sygnalizujemy najważniejsze.

Niewypłacalność ubezpieczyciela

Jeżeli ubezpieczyciel pojazdu odpowiedzialnego za wypadek jest niewypłacalny, osoby poszkodowane szybko uzyskają pełną rekompensatę w państwie członkowskim ich miejsca zamieszkania. Takie rozwiązanie zagwarantuje, że w sytuacjach transgranicznych ostateczna odpowiedzialność finansowa spoczywać będzie na sektorze ubezpieczeń rodzimego państwa członkowskiego ubezpieczyciela przy jednoczesnej możliwości szybkiego uzyskania odszkodowania przez osoby poszkodowane.

Przebieg ubezpieczenia

Ubezpieczyciele będą musieli traktować oświadczenia o przebiegu ubezpieczenia wydane przez ubezpieczyciela z innego państwa członkowskiego na równi z tymi wydanymi w ich kraju. Powinno to zagwarantować obywatelom nabywającym ubezpieczenie za granicą możliwość skorzystania z bardziej konkurencyjnych składek ubezpieczeniowych na tych samych zasadach co klienci krajowi.

Uczestnictwo w ruchu nieubezpieczonych pojazdów

Uprawnienia państw członkowskich do podejmowania działań mających na celu zapobieganie prowadzeniu nieubezpieczonych pojazdów zostaną wzmocnione. Celem jest ograniczenie prowadzenia nieubezpieczonych pojazdów, które przyczynia się do podwyższenia składek dla uczciwych kierowców.

Minimalne sumy gwarancyjne

Obywatele UE będą mogli korzystać z takiego samego poziomu minimalnej ochrony podczas podróży na terytorium UE. We wniosku ujednolicono minimalne poziomy ochrony dla całego obszaru UE w przypadku wystąpienia szkody na osobie lub szkody materialnej, ponieważ obecne minimalne poziomy nieznacznie się różnią pomiędzy państwami członkowskimi.

Zakres

W celu zwiększenia pewności prawa we wniosku dotyczącym zmiany dyrektywy uwzględniono najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nowe przepisy w szczególności precyzują, że ubezpieczeniem objęte są wypadki spowodowane podczas normalnego użytkowania pojazdu do celów transportu, w tym podczas jego używania na terenie prywatnej nieruchomości.

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 1

 • 0
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 1
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW

Komentarze (0)

dodaj komentarz
Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  Nie ma jeszcze komentarzy...
do góry strony