artykuły

przepisy-prawnePRZEPISY PRAWNE
ReklamaBilbord Ubezpieczenia zadzwon
Część kempingów ustala własne zasady np. nakaz noszenia maseczek w miejscach ogólnodostępnych lub limit osobowy w sanitariatach
  fot. Bartłomiej Ryś Część kempingów ustala własne zasady np. nakaz noszenia maseczek w miejscach ogólnodostępnych lub limit osobowy w sanitariatach

Procedury bezpieczeństwa na polskich kempingach od 4 maja 2020 roku

Hotele i inne obiekty noclegowe mogą zacząć świadczyć swoje usługi od 4 maja 2020 roku, ale pod warunkiem spełnienia norm i zasad określonych w rozporządzeniu rządowym. Wspólnie z kempingiem Park45 w Sopocie, kempingiem Alexa w Chłapowie oraz „Polską Grupą Caravaningową” prezentujemy procedury bezpieczeństwa na każdym, polskim kempingu, który chce oferować swoim gościom bezpieczny pobyt.

1. Przygotuj kemping

 • wyposaż cały ośrodek w dystrybutory ze środkiem dezynfekcyjnym w szczególności w obszarze recepcji, sanitariatów, zmywalni naczyń, punkcie serwisowym
 • przygotuj pakiety informacyjne, które będą rozdawane gościom w momencie ich przybycia na kemping
 • zaopatrz Recepcję w maseczki ochronne, które będą mogły być odsprzedawane gościom
 • umieść w widocznym miejscu informację o maksymalnej liczbie klientów mogących jednocześnie przebywać na kempingu
 • w sanitariatach wywieść instrukcję dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki a przy dozownikach z płynem dezynfekcyjnym - instrukcję prawidłowej dezynfekcji rąk
 • przeszkol załogę z aktualnie obowiązujących zasad
 • wyznacz i przygotuj pomieszczenie lub pokój (na kempingu może to być osobna przyczepa kempingowa), w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Pomieszczenie musi być wyposażone w m.in. w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący
 • przygotuj i umieść w określonym miejscu z łatwym dostępem potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych

ReklamaŚródtekstowy 1 Camper Ride Paris Roubaix
2. Zadbaj o pracowników

 • zmniejsz fizyczne odległości pomiędzy pracownikami (minimum 1,5 m) i kontroluj, czy ta zasada jest przestrzegana
 • zmniejsz liczbę pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów takich jak stołówka pracownica czy szatnia. W tych pomieszczeniach musi być stworzona przestrzeń by móc zachować dystans społeczny minimum 2 metry 
 • wyposaż obsługę kempingu w środki ochrony indywidualnej: maski, przyłbice, rękawiczki, środki do dezynfekcji rąk, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem do użycia w razie potrzeby
 • zapewnij, w miarę możliwości, wietrzenie pomieszczeń nieklimatyzowanych dla pracowników
 • ogranicz niezbędne spotkania i narady wewnętrzne do minimum (preferowany kontakt mailowy lub telefoniczny) 
 • ogranicz korzystanie pracowników z przestrzeni wspólnych: wprowadź różne godziny przerw, zmniejsz liczbę pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. rozłóż przerwy na posiłki)
 • w miarę możliwości, nie angażuj pracowników powyżej 60 roku życia oraz przewlekle chorych w kontakty z klientami
 • przygotuj i wdrąż pracowników w procedury postępowania na wypadek pojawienia się sytuacji podejrzenia skażenia
 • ogranicz kontakty i wykorzystaj nową technologię: telefony, pocztę elektroniczną, konferencje i spotkania przez Internet itd. 
 • personel sprzątający wyposaż w maseczki, rękawiczki a, w razie potrzeby, fartuch z długim rękawem. 

3. Pracowniku - zadbaj o siebie i gości

  ReklamaŚródtekstowy 2 Motor Show 01.02-02.04 Sebastian
 • przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do obiektu, umyj ręce wodą z mydłem
 • noś osłonę nosa i ust oraz rękawiczki ochronne podczas wykonywania obowiązków
 • zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (1,5 - 2.0 m)
 • regularnie i dokładnie myj ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce
 • dezynfekuj osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (minimum 60%)
 • podczas kichania i kaszlu zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Po tym, jak najszybciej ją wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce
 • staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu
 • dołóż wszelkich starań by stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy 
 • pamiętaj o takich szczególnych miejscach jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka
 • regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyść powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci: klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł 
 • unikaj dojazdów do pracy komunikacją publiczną jeżeli masz taką możliwość
 • dezynfekuj często, nie rzadziej niż co godzinę, ogólnych toalet, blatu recepcyjnego (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni

4. Zadbaj o gości

 • w recepcji może przebywać tylko aktualnie meldujący się gość
 • przed recepcją nakreśl miejsca, w których goście bezpiecznie mogą oczekiwać na swoją kolej
 • ogranicz do minimum czas przebywania gości przy recepcji
 • kontroluj na bieżąco ilość gości na kempingu oraz to, czy goście noszą maseczki na terenach wspólnych oraz mają dbają o bezpieczny odstęp pomiędzy sobą
 • na kempingu może przebywać dwa razy więcej gości względem dostępnych miejsc, czyli ilość parcel mnożymy razy dwa = maksymalna ilość gości
 • wyłącz z użytkowania miejsca wspólnie takie jak: sale telewizyjne, pokoje/sale zabaw dla dzieci, baseny, sauny, dyskoteki oraz inne, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi
 • umożliw korzystanie z w/w miejsc dla gości wspólnie zakwaterowanych na wyłączność
 • na kempingu nie może przebywać żadna osoba niezameldowana. Wizyty postronnych gości są niemożliwe
 • dezynfekuj sprzętów udostępnianych gościom: hulajnogi, rowery kajaki itp.

5. Domki, kwatery i przyczepy kempingowe na wynajem

 • sprzątanie w trakcie pobytu odbywa się na wyraźne życzenie gościa w myśl ograniczenia kontaktu klientów z pracownikiem
 • pościel i ręczniki pierz w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza z użyciem detergentu 
 • po każdym kliencie sprzątnij pokój/przyczepę, zdezynfekuj wszystkie powierzchnie dotykowe, sprzęty, łazienki
 • gruntownie wywietrz pomieszczenie lub, po sprzątnięciu, dokonaj ozonowania/zamgławiania/dekontaminacji 

Bartłomiej Ryś11.05.20206