artykuły

przepisy-prawnePRZEPISY PRAWNE
ReklamaBilbord Ubezpieczenia zadzwon

Jak zarejestrować samochód kempingowy,

Czas czytania 5 minut
Jak zarejestrować samochód kempingowy,

czyli przypadki z akcyzą

W poprzednim numerze pisaliśmy, jak zarejestrować używany samochód kempingowy, sprowadzony na teren Polski z kraju Unii Europejskiej. Przytoczyliśmy pismo Piotra Pukszty, kierownika Referatu Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Gdyni, mówiące o braku akcyzy w tym przypadku. Sprawa nie jest jednak taka prosta.

Dlaczego? Ponieważ wydziały rejestracyjne urzędów miast i gmin kierują się innymi przepisami niż urzędy celne. Kierownik Pukszta pisał:
,,Zgodnie z załącznikiem nr 4 zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878 z późn. zm.) pojazd kempingowy jest zakwalifikowany jako pojazd specjalny. W związku z powyższym na pojazd specjalny (przeznaczenie kempingowy) nie obowiązuje opłata akcyzy”
W świetle tej interpretacji rzeczywiście akcyzy brak. Jednak urzędy celne inaczej klasyfikują samochód kempingowy: nie jako samochód specjalny, lecz jako samochód osobowy. Na sprowadzone z innych krajów Unii obowiązuje (przynajmniej na razie) akcyza. Za samochód kempingowy też trzeba ją płacić.

Co na to Izba Celna?
Skontaktowałem się z Izbą Celną w Gdyni. Poprosiłem o komentarz do pisma z Referatu Rejestracji Pojazdów. Tomasz Węgiel, dyrektorem Izby Celnej w Gdyni: – Pan Pukszta powołuje się na przepisy dotyczące rejestracji pojazdów i nie chciałbym wypowiadać się w tej kwestii. To nie nasza kompetencja i być może w myśl przepisów komunikacyjnych pojazdu kempingowy jest pojazdem specjalnym. Izba Celna nie rejestruje pojazdów i trudno mi powiedzieć, jakie są relacje między przepisami komunikacyjnymi a akcyzą. W myśl naszych regulacji prawnych jest to samochód przeznaczony do przewozu osób i traktowany jest jak samochód osobowy. W tej kwestii decydujące są przepisy ustawy o podatku akcyzowym, którą się kierujemy. Ona mówi jasno: nabycie wewnątrzwspólnotowe pojazdy kempingowego skutkuje obciążeniem akcyzą. Zgodnie ze wspólnotową Taryfą Celną, samochody kempingowe klasyfikowane są według kodu 87032311, jako pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób. Co za tym idzie, objęte są one podatkiem akcyzowym analogicznym jak w wypadku samochodów osobowych. Przyczepy kempingowe klasyfikowane są natomiast do podpozycji 871610 Taryfy Celnej i nie są towarami akcyzowymi – dodaje dyrektor Węgiel.

ReklamaŚródtekstowy - Camper Caravans Salon 2023 16.08-29.10 Sebastian

Teoretycznie…
- Czy możliwa jest sytuacja, że ktoś zakupi samochód kempingowy w którymś z kraju Unii Europejskiej, przywiezie go do Polski i nie poinformuje o tym Urzędu Celnego?- pytam Jolantę Twardowską, rzecznika prasowego Izby Celnej w Gdyni. – Możliwa jest taka sytuacja. W ramach wspólnotowego rynku obrót towarów jest swobodny.
- Czyli – dalej mówimy teoretycznie – taka osoba może zarejestrować kampera np. w Gdyni (choć podejrzewam, że więcej urzędów miast i gmin nie wymaga przedstawienia dowodu opłaty akcyzowej) i jeździć nim (nielegalnie? legalnie?) po kraju?
- Skala zjawiska (sprowadzania do kraju kamperów) jest niewielka i sięga ułamka promila. Nie wydaje się więc, by był to duży problem. Przypominam, że import samochodów z krajów trzecich podlega zgłoszeniu celnemu, natomiast pojazd z UE trzeba w urzędzie celnym zadeklarować w zakresie podatku akcyzowego. Ponadto trzeba pamiętać, że możliwe są kontrole pojazdów prowadzone przez funkcjonariuszy celnych w całym kraju. My, jako służba, jesteśmy tą formacją, która realizuje przepisy uchwalane przez parlament i właściwe instytucje. Naszym zadaniem jest kontrolowanie ich przestrzegania – przypomina rzecznik Twardowska.

Akcyza jest
Po naszym materiale w poprzednim numerze mieliśmy wiele telefonów od Czytelników, którzy próbowali w urzędach celnych powoływać się na przepisy podane przez kierownika Puksztę. Jak widać, te przepisy nie mają zastosowania w przypadku opłat celnych – to oddzielne sprawy, odrębne przepisy. Wniosek końcowy jest jeden: póki nie zmienią się przepisy, akcyza na samochód kempingowy zakupiony w kraju UE obowiązuje. Podobnie, jak na samochód sensu stricte osobowy. Choć podobno jest to przecież sprzeczne z przepisami unijnymi… Ale to już zupełnie inne zagadnienie.

ReklamaSródtekstowy 2 Ubezpieczenia zadzwon
Jak zarejestrować samochód kempingowy, 3Jolanta Twardowska

Dariusz Wołodźko


03.03.20091
Obserwuj nas na Google News Obserwuj nas na Google News