artykuły

abc-caravaninguABC CARAVANINGU
ReklamaBilbord - bookingcamper

Opony zimowe – gdzie i kiedy trzeba stosować

Opony zimowe – gdzie i kiedy trzeba stosować

Przepisy dotyczące opon zimowych óżnią się w poszczególnych krajach europejskich. Zmiany wymusza również prawo ubezpieczeniowe, bowiem w razie wypadku, ubezpieczyciel samochodu może nie zaakceptować pełnej wysokości poniesionych kosztów, jeśli kierowca nie dostosował ogumienia do warunków pogodowych panujących o danej porze roku. Oto przegląd przepisów dotyczących opon zimowych, obowiązujących w europejskich krajach. Ze względu na częste zmiany w przepisach, polecamy sprawdzenie aktualnego stanu prawnego bezpośrednio przed wyjazdem.

Niemcy
Zgodnie z ustawą przyjętą 1 maja 2006 roku, kierowcy zobowiązani są do wyposażenia samochodu w opony odpowiadające warunkom zimowym. W przypadku zatrzymania przez policję, kierowcy jeżdżący na letnich oponach po drogach pokrytych śniegiem, mogą zostać ukarani mandatem. Jeśli samochód na letnich oponach spowoduje zimą wypadek, ubezpieczyciel kierowcy może odmówić pokrycia całości kosztów związanych ze spowodowaną szkodą, jeśli zastosowanie opon zimowych mogły zapobiec wypadkowi.

Austria
Na niektórych austriackich drogach, zwłaszcza w wyższych partiach gór, opony zimowe z bieżnikiem o głębokości co najmniej 4 mm mogą być obowiązkowe. Poza taką indywidualną regulacją w Austrii nie ma powszechnego obowiązku stosowania opon zimowych. Na niektórych drogach istnieje obowiązek stosowania łańcuchów zimowych, o czym informują znaki drogowe.

Szwajcaria
Nie ma powszechnego obowiązku stosowania opon zimowych. Kierowcy jeżdżący na oponach letnich mogą być pociągnięci do odpowiedzialności z tytułu konsekwencji wypadku, jeśli zastosowanie opon zimowych mogło zapobiec wypadkowi. Reguła ta ma zastosowanie również do opon zimowych z bieżnikiem o głębokości mniejszej niż 4 mm. Ogólna polisa ubezpieczenia zazwyczaj nie pokrywa takich kosztów.

ReklamaSródtekstowy YT PC
Norwegia
W Norwegii brak powszechnego obowiązku stosowania opon zimowych, jednak prawo norweskie wymaga „stosowania opon o odpowiedniej przyczepności” oraz bieżnika o głębokości co najmniej 3 mm. Policja rozpatruje każdy przypadek z osobna, a Skandynawska Organizacja ds. Ogumienia i Obręczy (STRO) zaleca jazdę zimą w Norwegii wyłącznie na dobrych oponach zimowych. Przepisy te odnoszą się również do osób odwiedzających Norwegię.

Finlandia
W Finlandii, gdzie klimat jest wyjątkowo surowy, opony zimowe są obowiązkowe między 1 grudnia a 1 marca, zarówno dla mieszkańców Finlandii, jak i turystów. Bieżnik opony zimowej musi mieć co najmniej 3 mm głębokości; w przeciwnym razie policja może ukarać kierowcę wysokim mandatem.

Szwecja
W Szwecji stosowanie opon zimowych jest wymagane prawnie od 1 grudnia do 31 marca, w przypadku wystąpienia warunków zimowych. Przepis zaczyna obowiązywać w momencie, gdy drogi lokalne pokrywa śnieg lub błoto pośniegowe. Przepis ten nie dotyczy turystów podróżujących do Szwecji, jednak powinni zwrócić oni uwagę na obowiązek korzystania z opon o głębokości bieżnika co najmniej 3 mm.

Estonia
Opony zimowe są wymagane od 1 grudnia do 1 kwietnia. Okres ten może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych.

Litwa
Stosowanie opon zimowych jest wymagane od 10 listopada do 1 kwietnia.

Łotwa
Od 1 grudnia do 28 lutego kierowcy mogą prowadzić jedynie samochody wyposażone w opony zimowe. Minimalna głębokość bieżnika wynosi 3 mm. We wszystkich krajach bałtyckich regulacje prawne dotyczą także turystów.

ReklamaSródtekstowy 2 Ubezpieczenia zadzwon
Polska, Bułgaria, Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry

Nie ma powszechnego obowiązku stosowania opon zimowych, jednak ze względu na występujące w większości krajów wschodnioeuropejskich surowe zimy, zalecane jest zakładanie „zimówek”. Na Węgrzech, zimą, w samochodach należy wozić komplet łańcuchów zimowych. Turyści nie posiadający ze sobą łańcuchów mogą nie zostać wpuszczeni do kraju. Na Słowacji trzeba wziąć pod uwagę, że od 15 listopada do 15 marca muszą być stosowane opony zimowe o głębokości bieżnika co najmniej 4 mm. Przepisy mówią, że wystarczy założyć dwie opony tego rodzaju.

Albania, Bośnia, Hercegowina, Serbia i Czarnogóra
Opony letnie są dozwolone zimą, jednak tylko w przypadku, gdy głębokość bieżnika wynosi co najmniej 4 mm. Alternatywnym rozwiązaniem jest stosowanie łańcuchów zimowych. Przepis dotyczy jedynie osi napędowej.

Chorwacja
Zimą należy stosować albo opony zimowe albo opony letnie z zamontowanymi łańcuchami. Oba typy opon muszą mieć bieżnik o głębokości co najmniej 4 mm.

Słowenia
Od 15 października do 15 marca samochody w Słowenii muszą być wyposażone w opony zimowe. Prawo dopuszcza zamontowanie tylko dwóch opon zimowych.

W tych krajach brak dotychczas regulacji prawnych dotyczących stosowania opon zimowych:

Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Dania, Rosja, włochy, Turcja.

Opony zimowe – gdzie i kiedy trzeba stosować 1Oprac. Dariusz Wołodźko
Na podstawie materiałów Goodyear Polska


26.11.20100