artykuły

abc-caravaninguABC CARAVANINGU
ReklamaBilbord - bookingcamper

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa

Niewiele osób wie, co oznaczają oznakowania na gaśnicach. Kierowcy posiadający „standardowe” gaśnice, to znaczy przystosowane do gaszenia grup pożarów „B i C” (jak widać na zdjęciu), są przekonani, że ich samochód jest odpowiednio zabezpieczony. W przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej rozróżniamy 5 grup pożarów.

Należy przy tym zauważyć, że tworzywa sztuczne, tapicerka, guma i inne elementy znajdujące się na wyposażeniu samochodu to są materiały palne zaliczane do grupy pożarów „A”.

Pytanie: czy gaśnicą samochodową, przystosowaną do gaszenia grup pożarów „B” i „C”, mamy szansę ugasić samochód?

Odpowiedź: NIE. Dlatego, że w przeważającej ilości samochód wykonany jest z materiałów, które są zaliczane do grupy pożarów „A”. Dlatego proponuję przy najbliższej okazji wymienić gaśnicę samochodową, na nową, dostosowaną do gaszenia grup pożarów „A”, „B” i „C”. W przyczepach i samochodach kempingowych (kamperach) zalecam gaśnicę nie kilogramową, lecz co najmniej 2- a najlepiej 4- kilogramową. Aby mieć pewność, że mamy sprawną gaśnicę, należy pamiętać, aby poddawać ją okresowym kontrolom, co najmniej raz w roku, polegającym na nie tylko oględzinach zewnętrznych gaśnicy, ale w szczególności na sprawdzeniu ciśnienia w zbiorniku gazu, dzięki któremu proszek jest wyrzucany z wnętrza gaśnicy.

Usterki stwierdzone podczas konserwacji należy usunąć, a uszkodzone elementy wymienić na takie same, jakie były w dokumentacji świadectwa CNBOP (Centrum Naukowo–Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie).

ReklamaSródtekstowy YT PC
Informacje dotyczące konserwacji powinny być umieszczone na etykiecie, która nie powinna zakrywać żadnych napisów producenta i powinna być rozpoznawalna.
Na etykiecie powinny być podane następujące informacje:
• rodzaj konserwacji (przegląd, konserwacja, remont),
• nazwa i adres jednostki konserwującej,
• znak bezspornie identyfikujący osobę wykonującą usługę,
• data (rok, miesiąc) konserwacji.

Ochrona przeciwpożarowa 1
Na serwisie spoczywa jeszcze wiele odpowiedzialnych zadań, jak należyte umieszczanie gaśnic w miejscach widocznych i łatwo dostępnych, właściwe oznakowanie, zabezpieczanie tego miejsca, właściwy dobór asortymentu i ilości, w zależności od rodzaju i rozmiarów zagrożenia pożarowego.
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta – pierwszy przegląd przed upływem 12 miesięcy, a każdy następny co 6 miesięcy, natomiast co najmniej raz na 5 lat należy wymienić proszek gaśniczy w takiej gaśnicy na nowy. Jest to istotne, gdyż proszek ulega zbryleniu, a co za tym idzie, nie ma możliwości wyrzucenia proszku gaśniczego z gaśnicy. Należy również nadmienić w tym miejscu, iż producenci gaśnic gwarantują sprawność działania gaśnicy, pod warunkiem, że gaśnica jest konserwowana przez AUTORYZOWANEGO przez producenta serwisanta lub punkt serwisowy.

Gdy wybuchł pożar
Każdy kto zauważył pożar lub inne zagrożenie albo uzyskał informację o pożarze (innym zagrożeniu) obowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast:

ReklamaSródtekstowy 2 Ubezpieczenia zadzwon
• zaalarmować osoby znajdujące się w strefie zagrożenia,
• z najbliższego aparatu telefonicznego powiadomić Państwową Straż Pożarną, korzystając z telefonu alarmowego 998 lub najbliższą Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą.

Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać:
1. gdzie powstało zdarzenie - dokładny adres,
2. co się pali lub jakie jest inne zagrożenie,
3. czy istnieje zagrożenie dla życia ludzi, czy są osoby ranne lub poszkodowane,
numer telefonu z którego się dzwoni oraz swoje imię i nazwisko.
UWAGA: odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że straż pożarna przyjęła zgłoszenie. Odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie zgłoszenia. Równocześnie z alarmowaniem straży pożarnej należy, w miarę możliwości, przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy gaśnicy. Jeżeli źródło ognia zostało zlokalizowane i ma niewielkie rozmiary 1÷2 m2, należy podjąć próbę zlikwidowania go przy pomocy gaśnicy. W przypadkach, gdy ogień obejmuje większą powierzchnię albo cały samochód, próba gaszenia nie przynosi rezultatów, a pożar rozprzestrzenia się lub też źródło ognia nie jest ustalone, bezzwłocznie po alarmowaniu należy opuścić samochód.
Pamiętajmy, że podczas akcji gaśniczej jednym z najważniejszych warunków jest zachowanie spokoju.

O czym pamiętać
Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczej powinna pamiętać, że:
• w pierwszej kolejności ratuje się zagrożone życie ludzkie,
• należy przeciwdziałać panice wśród osób przebywających w samochodzie, wzywając do zachowania spokoju oraz roztaczać opiekę nad potrzebującymi pomocy,
• nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem,
• należy usuwać z zasięgu ognia wszelkie materiały palne i wybuchowe oraz toksyczne.
Istotnym zagrożeniem dla ludzi w warunkach pożarowych jest toksyczne i duszące oddziaływanie gazów i dymów pożarowych (najczęstsze przyczyny śmierci osób przy pożarach) oraz toksycznych produktów spalania, wysoka temperatura, ograniczenie widoczności, zjawiska świetlne i akustyczne działające na psychikę ludzką.

Ochrona przeciwpożarowa 2mł. kpt. mgr Wojciech Chojnowski
Komenda Miejska PSP w Mysłowicach
www.kmpspmyslowice.madnet.pl


03.03.20090