artykuły

abc-caravaninguABC CARAVANINGU
ReklamaBilbord - Makita 01.06-30.06 Sebastian

Na kempingu i na drodze

Na kempingu i na drodze

Nigdy za wiele “dmuchania na zimne” – szczególnie, gdy mówimy o kulturalnym zachowaniu się na kempingu i zdarzeniach drogowych. Dlatego warto przypomnieć, co na ten temat mówią dwie duże organizacje związane z caravaningiem: Polski Związek Motorowy i Międzynarodowa Federacja Campingu i Caravaningu.

Polski Związek Motorowy już dawno opracował Kodeks Turysty Kempingowego, który nie stracił swojej aktualności. Oto jego najważniejsze punkty:
- namioty można rozbijać tylko na terenach do tego przeznaczonych lub w miejscach, na które otrzymamy wcześniej zgodę (dotyczy zwłaszcza terenów leśnych);
- przy wjeździe na kemping należy wręczyć jego gestorowi karnet CCI (jeśli taki posiadamy), która pozostanie u niego przez cały czas naszego pobytu;
- należy przestrzegać Regulaminu obowiązującego na kempingu jak również zarządzeń kierownictwa;
- nie można rozpalać ognisk bez uprzedniego otrzymania zezwolenia, a podczas ich palenia należy zwracać szczególną uwagę, by nie spowodować niebezpieczeństwa i szkód; przed rozpaleniem ogniska należy starannie uprzątnąć wybrany teren;
- należy dbać o środowisko, nie wyrzucać śmieci poza miejscami do tego wyznaczonymi; jeżeli na terenie kempingu nie ma koszy na śmieci, należy zabrać je ze sobą; wyjeżdżając należy pozostawić miejsce tak czyste, jak byśmy życzyli sobie zastać je po powrocie;
- należy przestrzegać higieny;
- należy być uprzejmym w stosunku do innych i szanować spokój i własności innych turystów; należy przestrzegać zasad dobrego wychowania, unikać urażania innych swoją mową lub ubiorem;
- w czasie przeznaczonym na odpoczynek należy przestrzegać ciszy;
- należy pilnować karty CCI gdyż jej zagubienie lub kradzież może spowodować nieprzyjemne następstwa.
Przypomnijmy, że karta Międzynarodowy Karnet Kempingowy (CCI) to forma paszportu turysty kempingowego, który ma on na celu ułatwienie turyście pobytu na kempingu. Jego posiadacz wraz z maksymalnie 11 osobami wspólnie podróżującymi jednym pojazdem są objęci ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w stosunku do wypadków lub szkód spowodowanych osobom trzecim. Karnet pełni równocześnie rolę dokumentu tożsamości, a przede wszystkim uprawnia do otrzymania zniżek od ceny zakwaterowania na kempingu w wysokości od 5% do 20%! Karnet jest ważny od momentu wykupienia do końca roku kalendarzowego. Karnet FICC obowiązuje w całej Europie za wyjątkiem Albanii, Rumunii i Wspólnoty Niepodległych Państw. W Polsce jego dystrybucję prowadzi PZM-Travel (www.pzmtravel.com.pl).Gdy zdarzy się wypadek
Jakie jest prawidłowe postępowanie kierowcy na drodze w razie wypadku? Mi wypadek się nie zdarzy – taką nadzieję ma każdy z nas. Warto jednak być przygotowanym na niespodziewane zdarzenie i znać podstawowe zasady postępowania.
Doświadczenie uczy bowiem, że nawet, gdy wypadek nie wygląda na poważny, należy zawsze wezwać pomoc, ponieważ niektóre ciężkie obrażenia ujawniają się u poszkodowanych dopiero po pewnym czasie. Dotyczy to szczególnie osób starszych, kobiet ciężarnych i dzieci. Oto kilka wskazówek, które powinny pozwolić nam opanować sytuację. Opracowała je Międzynarodowa Federacja Campingu i Caravaningu i ujęła w siedem punktów, które pomogą postępować bezpośrednio po wypadku:

  1. Zabezpiecz miejsce wypadku: postaraj się uspokoić, w odpowiedniej odległości ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, ustaw znaki sygnalizacyjne tak aby były widoczne przed zakrętem lub przed wzniesieniem. W czasie mgły poproś aby wszyscy opuścili swoje pojazdy i przeszli na pobocze w bezpieczne miejsce. Wyłącz stacyjkę i wyjmij z niej kluczyki, rozłącz akumulator jeżeli potrafisz. Uważaj na pojazdy z instalacją gazową..
  2. Sprawdź, czy ktoś jest ranny: jeżeli tak, wezwij pomoc medyczną i straż pożarną oraz udziel pierwszej pomocy. Nie wyjmuj poszkodowanego z pojazdu, udrożnij drogi oddechowe. Jeżeli nie daje oznak życia , wyciągnij rannego z pojazdu i rozpocznij masaż klatki piersiowej. Okryj poszkodowanych folią termiczną – stroną srebrną do ciała.
  3. Odblokuj miejsce wypadku: w przypadku mało groźnego wypadku (stłuczki) jest to konieczne.
  4. Zapisz okoliczności wypadku: porozmawiaj z innymi uczestnikami, wymień z nimi dane osobowe, dane samochodów i szczegóły polis ubezpieczeniowych. Wypełnijcie ,,wspólne oświadczenia o zdarzeniu drogowym” (European Accident Statement – do dostania w każdej agencji ubezpieczeniowej. Można je też ściągnąć z Internetu). Formularz zawsze powinien znajdować się w samochodowym schowku.
  5. Zdobądź jak najwięcej dokumentacji: zdjęcia, szkice sytuacyjne, dane świadków – wszystko, co może być przydatne, gdy do wypadku nie wezwano policji. Pamiętaj, że masz tydzień na opisanie i wysłanie szczegółów wypadku do swojego ubezpieczyciela, nawet gdy nie jesteś sprawcą.
  6. Kto był winien: uważaj z przyznawaniem się do odpowiedzialności na piśmie, bo warunki Twojego ubezpieczenia mogą nie pokryć wszystkich szkód.
  7. Niechciana pomoc: uważaj na obcych, którzy narzucają się z pomocą, mogą to zrobić szkodząc chorym, niektórzy mogą być złodziejami, zbyt duży tłum grozi paniką i agresywnymi zachowaniami.

Warto wziąć sobie do serca te wskazówki. Wypadek czy poważniejsza kolizja, w których są ranni – to bardzo duży stres. Pamiętajmy więc, by nie wpadać w panikę i postępować tak, jak proponuje Międzynarodowa Federacja Campingu i Caravaningu. Mimo, że niektóre punkty mogą wydać się zaskakując – jak np. ten mówiący o uważaniu na obcych, którzy narzucają się z pomocą. Ludzie są jednak różni i są wśród nas także osoby, którzy czyjąś tragedię chcą wykorzystać do własnych celów. Pozostaje życzyć nam wszystkim, by te wskazówki i przestrogi  nigdy nie musiały być sprawdzone w praktyce.

Oprac. Dariusz Wołodźko


20.09.20100