artykuły

abc-caravaninguABC CARAVANINGU
Reklama

Co ty wiesz o przeszukaniu?

Co ty wiesz o przeszukaniu?

Nigdy nie wiadomo, co może spotkać nas w podróży czy na kempingu. Może się zdarzyć, że nasza przyczepa lub kamper zostanie poddana przeszukaniu przez policję. Warto wtedy wiedzieć, jakie mamy prawa i obowiązki.

Zdarzyć się tak może z różnych powodów. Sąsiadowi może np. coś cennego zginąć. Zrozumiałe jest wtedy, że policja skieruje swoją uwagę także na nas. Co wtedy? Przede wszystkim “przed przystąpieniem do przeszukania, osoba u której ma nastąpić przeszukanie powinna być wezwana do wydania poszukiwanych przedmiotów”. Skoro to nie my jesteśmy winni, nie mamy czego “wydawać”. Jednak nasza deklaracja to za mało. Gdy dojdzie więc do przeszukania, mamy prawo być podczas niego obecni. Mamy także prawo do wskazania innej osoby, która będzie obecna, o ile “nie uniemożliwi to przeszukania, albo nie utrudni go w istotny sposób” – czyli np. wtedy, gdy będzie za mało miejsca dla kilku osób.
Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, gdy przy przeszukaniu nie ma “gospodarza lokalu”. Wtedy do przeszukania powinien być wezwany inny (dorosły!) mieszkaniec przyczepy czy kampera. Gdy jest to niemożliwe – wystarczy sąsiad.Kiedy i kto?
Przeszukiwane mogą być nie tylko pojazdy kempingowe, ale również namioty. W jakich godzinach? “Przeszukania tych pomieszczeń dokonuje się w porze dziennej oraz w wypadkach niecierpiących zwłoki w porze nocnej tj. w godz. od 22:00-6:00”. Przypadek niecierpiący zwłoki to taki, w którym istnieje ryzyko, że możemy np. odjechać lub przenieść gdzieś indziej jakieś przedmioty.
Czy musi być wniosek sądu lub prokuratora, by doszło do przeszukania? Nie – wystarczy okazanie policyjnej legitymacji.

Kto może nas skontrolować na drodze?
Nie tylko policjanci mogą nas zatrzymać do kontroli. Może to zrobić także: inspektor transportu drogowego, żołnierz, leśnik czy strażnik miejski, gminny lub funkcjonariusz Straży Granicznej. Zatrzymać może nas także Żandarmeria Wojskowa, która nie może jednak dokonywać samodzielnie kontroli drogowej (dlatego spotykane są patrole mieszane żandarmerii i policji).

Protokół musi być
Z czynności przeszukania musi być sporządzony protokół, który oprócz wymagań formalnych musi zawierać oznaczenie sprawy, godzinę rozpoczęcia i zakończenia czynności, listę zatrzymanych rzeczy (w miarę potrzeby z ich opisem) oraz wskazane polecenia sądu lub prokuratora. Ważne: osoby biorące udział w przeszukaniu mają prawo żądać zamieszczenia w protokole wszystkiego, co dotyczy ich praw i interesów!
Kodeks Postępowania Karnego reguluje w art. 228-234 postępowanie z zatrzymanymi w czasie przeszukania rzeczami. Tu także musi być spisany protokół. Jeżeli jakieś rzeczy zostaną zatrzymane podczas przeszukania, musimy otrzymać pokwitowanie, jakie przedmioty i przez kogo zostały zatrzymane.

Warto pamiętać, że na każde postanowienie dotyczące przeszukania i zatrzymania rzeczy przysługuje nam zażalenie.

Oprac. Dariusz Wołodźko
Cytaty za KPK


17.09.20100